Πατήστε στο συνημμένο αρχείο για να προβάλλετε την απόφαση σχετικά με την "Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά νερά της Π.Ε. Δράμας λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων".