Η βράβευση του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Νικηφόρου από το Υπουργείο Παιδείας.