Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις

Σχολείο Παρανέστι

  Διεύθυνση : Παρανέστι
Τ.Κ. : 66035
Πόλη : Παρανέστι
Τύπος : Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
Χώρα : Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2524022142
Fax : 2524022466
@ Email :  mail@gym-paran.dra.sch.gr