Νικηφόρου, Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις

Σχολείο Νικηφόρου

  Διεύθυνση : Νικηφόρος
Τ.Κ. : 66037
Πόλη : Νικηφόρος
Τύπος : Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
Χώρα : Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2521090218
Fax : 2521090218
@ Email :  mail@gym-nikif.dra.sch.gr
Ιστοσελίδα :  http://gym-nikif.dra.sch.gr/