Πατήστε εδώ για να λάβετε το συνημμένο αρχείο που αφορά Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας -1- θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου.