ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/2/2021

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη της ηγεσίας  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο Δήμο Παρανεστίου.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη του νέου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας,  Αντιπύραρχου κ. Στούπα Δανιήλ  και του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου  Παρανεστίου, Πυροσβέστη  κ. Δημίου Πέτρου, στον Δήμαρχο Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Αναστάσιο. Στην συνάντηση παρόντες  επίσης ήταν ο Αντιδήμαρχος  κ. Κυπραίου Πέτρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δασκάλου Θωμάς.  Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία και την γενικότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αναφέρθηκαν κυρίως στην ιδιαιτερότητα  της περιοχής με την μεγάλη δασοκάλυψη και διαπιστώθηκε η πρόθεση για μια συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

IMG_20210216_100151

IMG_20210216_100229

IMG_20210216_100231

IMG_20210216_100233

IMG_20210216_100245