ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 5081
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  27η του μηνός Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2021.
  • Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

3) Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεια διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Παρανεστίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «Δαρδάνος»

 

                                                                                     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

                                                                 

                                                                                    Καγιάογλου Αναστάσιος