ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με θέμα την εκτίμηση της κατάστασης της γέφυρας του ποταμού Νέστου, συνήλθε έκτακτα το Συντονιστικό Τοπικό ΄Οργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παρανεστίου την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του -Δημάρχου Παρανεστίου Αλεξάνδρας Μαρίνας (Αλίκης) Σωτηριάδου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν  οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παρανεστίου κ. Ιωάννης Δίγκας και κ. Νικόλαος Ματζαρίδης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δήμου Παρανεστίου κ. Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος,  ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  του Δήμου Παρανεστίου κ. Χρήστος Χασάπης,  εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Παρανεστίου κ. Βασίλειος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου κ. Καλυβίνος Αυγουστίνος, ο Διευθυντής Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Παρανεστίου κ. Παντελής Ιωαννίδης, η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου κα Φανή Κορυφά, η Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού Παρανεστίου, κα Παρασκευή Γεωργιάδου, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας και του Πυροσβεστικού κλιμακίου Παρανεστίου κ.Κοσμίδης Δημήτριος και Καφαδάρης Γεώργιος, εκπρόσωπος του ΕΛΤΑ Παρανεστίου κ.Αλέξανδρος Πλατσίδας, ο Διοικητής του Προαναχωρησιακού Κέντρου Μεταναστανών κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο Διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης  Παρανεστίου κ. Κωνσταντίνος Δανόγλου, ο Διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου κ. Γεώργιος Καρυπίδης, η υπάλληλος του Δήμου Παρανεστίου κα Σπυριδούλα Πρωιμάκη και η ειδική συνεργάτιδα της Δημάρχου κα Κυριακή Παπαζώτου

Η Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, κ. Αλεξάνδρα Μαρίνα (Αλίκη)  Σωτηριάδου, αναφέρθηκε στις επανειλημμένες οχλήσεις της ιδίας από το 2003 έως το 2010 και από το 2014  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία για τον έλεγχο της καταλληλότητας της γέφυρας και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την επισκευή της . Ενημέρωσε το σώμα για τις πρόσφατες εξελίξεις και την κρισιμότητα της κατάστασης της γέφυρας. Στη συνέχεια, κάλεσε τους εκπροσώπους των φορέων και των υπηρεσιών που συμμετείχαν να εκφράσουν πιθανά προβλήματα και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης αυτών κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους. Στη συνέχεια, όλοι οι φορείς τοποθετήθηκαν θέτοντας υπόψη όλων στοιχεία για τη χρήση της γέφυρας, καθώς και για την ετοιμότητα των Υπηρεσιών τους και αναφέρθηκαν σε εναλλακτικές προτεινόμενες λύσεις.

Αμέσως μετά η Δήμαρχος συμμετείχε στην έκτακτη  σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας που  πραγματοποιήθηκε για το ίδιο θέμα στην ΠΕ Δράμας . Στη σύσκεψη που έγινε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΣΟΠΠ Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη, συμμετείχε  ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. Η Δήμαρχος Παρανεστίου επεσήμανε τα προβλήματα που θα υπάρξουν στην περιοχή, στην καθημερινή ζωή των πολιτών κατοίκων-εργαζομένων ή διερχόμενων από την περιοχή, στη λειτουργία των υπηρεσιών (Κέντρου Υγείας, Σχολικών Μονάδων, Αστυνομικού Τμήματος, Κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης , στα καταστήματα της περιοχής) όπως αυτά συζητήθηκαν προηγουμένως στο ΣΤΟΠ Παρανεστίου και πρότεινε μέτρα για τη διευκόλυνση όλων ανάλογα με την εξέλιξη του ζητήματος, ώστε να προετοιμαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκαιρα. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προβλήματα που θα προκύψουν από την καθυστέρηση επισκευής της γέφυρας και την πιθανή διακοπή της κυκλοφορίας. Στόχος της σύσκεψης ήταν η  λήψη των αναγκαίων μέτρων που θα απαιτηθούν ανάλογα με τα πιθανά σενάρια μερικής ή ολικής διακοπής κυκλοφορίας της γέφυρας. Αποφασίστηκε η σύγκλιση νέου έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από Ειδική Τεχνική Επιτροπή και των πορισμάτων των ειδικών τεχνικών.

Γραφείο Δημάρχου Παρανεστίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟΠ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ