Ενημερώστε μας!

Η ιστοσελίδα του Δήμου μας ενημερώνει καθημερινά τους δημότες και τους επισκέπτες σχετικά με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών μας.
Από την προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η προβολή της ιστορίας και των παραδόσεών μας.
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή ενημερώνοντάς μας με σχετικό υλικό (κείμενο,βίντεο,εικόνα κτλ) που αφορά τα εξής:
+ Παραδοσιακές Συνταγές μαγειρικής
+ Η Ιστορία του τόπου μας
+ Πάλιές Φωτογραφίες (πχ οι παππούδες μας που έζησαν στην ευρύτερη περιοχή κτλ)
+ Βίντεο
+ Παραδοσιακοί χοροί
+ Τα ήθη και έθιμά μας
+ και ότι άλλο εσείς κρίνετε σημαντικό για την προβολή του τόπου μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: history@paranesti.gr.