ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΔΑΗμ.ΈκδοσηςΘέμαΚατηγορία Απόφαση
6ΟΨΕΩΞΗ-97Η12/01/2022 02:00:00Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου ΠαρανεστίουΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6ΩΒ5ΩΞΗ-ΧΗΒ07/01/2022 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
6Η6ΒΩΞΗ-75Μ27/12/2021 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗ9ΠΩΞΗ-20Ο06/12/2021 02:00:00ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΜΒ9ΩΞΗ-1Ψ329/11/2021 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΙΥΕΩΞΗ-ΓΓΗ24/11/2021 02:00:00Eργασίες διαγράμμισης οδών στις Κοινότητες του Δήμου ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6Ψ70ΩΞΗ-Μ1Ι24/11/2021 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω5ΑΔΩΞΗ-Σ2Λ23/11/2021 02:00:00Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης ΔΕ ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
60ΙΔΩΞΗ-93Ν16/11/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΕΘΛΩΞΗ-Ρ0Ψ12/11/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΘ9ΖΩΞΗ-30108/11/2021 02:00:00Εργασίες για την ετήσια προληπτική συντήρηση - επισκευή των συσκευών κλιματισμού (split units, F.C.U., ΚΚΜ, κλπ), των λεβητών πετρελαίου, στα διάφορα Δημοτικά κτίρια, που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
96ΒΒΩΞΗ-Ρ0Κ03/11/2021 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5ΜΙΩΞΗ-07Υ29/10/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΒΥΦΩΞΗ-ΞΔ929/10/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΠ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ψ2ΓΩΩΞΗ-Ψ4129/10/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ω3ΒΩΩΞΗ-ΕΘΥ29/10/2021 03:00:00Προμήθεια υποβρύχιου γεώτρησης ΠλατανιάςΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
65Σ5ΩΞΗ-ΔΔΡ25/10/2021 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Π5ΣΩΞΗ-ΚΒΒ20/10/2021 03:00:00Τροποποίηση της αριθ.667/12-02-2021 απόφασης Δημάρχου περί «Υποβολή αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α'/2010) κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη για ακίνητα ιδιοκτησίας ή χρήσης του Δήμου Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΗΗΩΞΗ-Σ7820/10/2021 03:00:00Τροποποίηση της αριθ.667/12-02-2021 απόφασης Δημάρχου περί «Υποβολή αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α'/2010) κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη για ακίνητα ιδιοκτησίας ή χρήσης του Δήμου Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
638ΞΩΞΗ-Η3Ξ06/10/2021 03:00:00Κατ΄εξαίρεση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από αιρετούς του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Π85ΩΞΗ-Ε0Ε04/10/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦΩ4ΩΞΗ-Δ9Τ30/09/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΠ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ω36ΣΩΞΗ-Σ3129/09/2021 03:00:00Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.)ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΣΠΚΩΞΗ-ΦΨ824/09/2021 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΗ1ΖΩΞΗ-ΨΛ523/09/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΘΠ2ΩΞΗ-ΙΛ921/09/2021 03:00:00Συντήρηση αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, παγκάκια κ.λ.π.)ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΖΑ5ΩΞΗ-Ψ6821/09/2021 03:00:00Προμήθεια δεξαμενής πόσιμου ύδατοςΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΠΦ8ΩΞΗ-ΣΧΣ20/09/2021 03:00:00Προμήθεια υλικών για διαμόρφωση χώρου γραφείου κίνησης, αρχείου και εργαστηρίου ηλεκτρολόγουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΥΑ8ΩΞΗ-Η8Β20/09/2021 03:00:00Εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΖΒΙΩΞΗ-1Δ814/09/2021 03:00:00Συντήρηση αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, παγκάκια κ.λ.π.)ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
9ΑΜΑΩΞΗ-ΑΒΞ07/09/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ9Μ9ΩΞΗ-ΣΤ527/08/2021 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΥΝΞΩΞΗ-ΔΜΝ26/08/2021 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΖΥΩΞΗ-ΘΓ619/08/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΙΡ0ΩΞΗ-49918/08/2021 03:00:00Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικώνΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ψ4Δ4ΩΞΗ-ΕΟΛ11/08/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6Κ1ΚΩΞΗ-ΗΛ709/08/2021 03:00:00Εργασίες καθαρισμού και συντηρήσεων ποτίστρων Δ.Ε ΝικηφόρουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΨΑΕΩΞΗ-97Β05/08/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΚΔΦΩΞΗ-ΓΡΕ28/07/2021 03:00:00Προμήθεια αντλίας αντλιοστασίου ΠαλιαμπέλωνΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΓΗΛΩΞΗ-ΗΗΙ28/07/2021 03:00:00Εργασίες συντήρησης και Επισκευής των κλιματιστικών, των καυστήρων και γενικά των θερμαντικών σωμάτων των Δημοτικών κτιρίων στην ΔΕ ΝικηφόρουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
67ΗΨΩΞΗ-ΚΑ926/07/2021 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΤΙΒΩΞΗ-ΕΥΤ21/07/2021 03:00:00Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης και άρδευσης ΔΕ ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΞΩ7ΩΞΗ-75Μ21/07/2021 03:00:00Χωματουργικές Εργασίες Δημοτικής Ενότητας ΝικηφόρουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΑ76ΩΞΗ-Φ9Σ07/07/2021 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΞΗΩΞΗ-Ι4Π01/07/2021 03:00:00Συντηρήσεις στεγάστρων στάσεωνΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΥΚΣΩΞΗ-56301/07/2021 03:00:00ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ψ0ΜΠΩΞΗ-ΩΟ401/07/2021 03:00:00ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΗ9ΘΩΞΗ-Ν2130/06/2021 03:00:00Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης και ποτιστρών του ΔήμουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
67ΗΨΩΞΗ-6ΙΥ29/06/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΛΥΣΤΙΚΟ)ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΦΙΕΩΞΗ-Δ9229/06/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
9Β79ΩΞΗ-9ΡΣ28/06/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΘΡ5ΩΞΗ-Ρ9Χ28/06/2021 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΒΠ2ΩΞΗ-ΗΑΛ25/06/2021 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69ΥΤΩΞΗ-8ΦΤ27/05/2021 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΕΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΡΥ7ΩΞΗ-ΓΥ431/05/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗΓΕΩΞΗ-2ΩΧ07/06/2021 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΦ56ΩΞΗ-ΙΝΚ31/05/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΞΕΗΩΞΗ-ΤΓ531/05/2021 03:00:00Εργασίες καθαρισμού και συντηρήσεων ποτιστρών Δ.Ε ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
9Β6ΦΩΞΗ-Δ5Τ28/05/2021 03:00:00ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ω1ΜΡΩΞΗ-ΡΘΤ25/05/2021 03:00:00ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΑ06ΩΞΗ-ΥΚΗ25/05/2021 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
65ΙΙΩΞΗ-ΧΑ324/05/2021 03:00:00Προμήθεια υλικών ύδρευσηςΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
9Τ0ΦΩΞΗ-ΜΚ720/05/2021 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου «Αποκατάσταση - βελτίωση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου», με εκτιμώμενη συνολική αξία 277.000,00 € με ΦΠΑ.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
66ΚΠΩΞΗ-Τ6Χ11/05/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
93ΑΕΩΞΗ-Ω3Ε07/05/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗς ΟΧΗΜΑΤΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ρ9Ε8ΩΞΗ-Ν6Ε07/05/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
65ΩΑΩΞΗ-5ΙΥ28/04/2021 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΙΦΑΩΞΗ-Χ8928/04/2021 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Σ1ΙΩΞΗ-Φ0426/04/2021 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΜΧΩΞΗ-Β0Τ08/04/2021 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΣΡΩΞΗ-ΚΓΜ26/03/2021 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘΨ7ΩΞΗ-1ΣΡ02/03/2021 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΜΠΩΞΗ-ΤΣΟ24/02/2021 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο Μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αδριανής»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΚΦ8ΩΞΗ-Υ9324/02/2021 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
674ΠΩΞΗ-ΝΝ923/02/2021 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
99ΧΧΩΞΗ-Ξ9Γ26/01/2021 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω15ΨΩΞΗ-ΗΑΖ04/02/2021 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΣΔΗΩΞΗ-ΧΙΖ08/01/2021 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΓΣ1ΩΞΗ-Ζ4Ζ23/12/2020 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου Παρανεστίου»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ψ5ΕΩΩΞΗ-ΕΣ817/12/2020 02:00:00Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για τις Ομάδες «1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11» της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΛΛΙΩΞΗ-ΥΝΗ14/12/2020 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργουΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΨΖΥΥΩΞΗ-ΦΒΙ04/12/2020 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦ8ΨΩΞΗ-4ΩΛ01/12/2020 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗΚΜΩΞΗ-Ξ7Ε26/11/2020 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΛΛΩΞΗ-ΡΝΥ26/10/2020 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΨΟΤ3ΩΞΗ-ΖΙΣ26/10/2020 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘΔΙΩΞΗ-ΧΜΨ19/10/2020 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Υ.Δ.) και του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΕΕΒΩΞΗ-4Ψ907/10/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω7ΛΨΩΞΗ-36406/10/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΙ5ΚΩΞΗ-ΥΓΗ02/10/2020 03:00:00Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης και άρδευσης ΔΕ ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΚΜΘΩΞΗ-ΔΥ930/09/2020 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΩ01ΩΞΗ-ΔΔΙ24/09/2020 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΗΞΩΞΗ-6ΕΟ10/09/2020 03:00:00Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπηταΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
9Ο04ΩΞΗ-Ρ4307/09/2020 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΡΗΠΩΞΗ-6ΑΙ01/09/2020 03:00:00μίσθωσης ανυψωτικού μηχανήματος γερανού και καλαθοφόρου οχήματος, με το χειριστή τους, για την κοπή και κλάδεμα υψηλών και μεγάλων δέντρων,ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΧΦ6ΩΞΗ-Γ4Ζ31/08/2020 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΓ5ΧΩΞΗ-Ι1Ν05/08/2020 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
67ΧΩΩΞΗ-25831/07/2020 03:00:00Χωματουργικές εργασίες Δημοτικής Ενότητας ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΞΛΚΩΞΗ-ΨΥΨ27/07/2020 03:00:00Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρησης ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικώνΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΙΙ9ΩΞΗ-Γ4124/07/2020 03:00:00:Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΑΞΩΩΞΗ-ΞΞ114/07/2020 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΨΓΩΣΩΞΗ-ΩΣ702/07/2020 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΝΦΣΩΞΗ-6Ν425/06/2020 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω2Φ6ΩΞΗ-ΡΣΙ04/06/2020 03:00:00ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΣΕΩΞΗ-ΚΥΦ02/06/2020 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΑΟΣΩΞΗ-ΦΚ425/05/2020 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΥΔΛΩΞΗ-ΡΜΓ04/05/2020 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΡΤΠΩΞΗ-ΒΣΘ04/05/2020 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΦΚΩΞΗ-3ΒΥ27/04/2020 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟΖΘΩΞΗ-ΙΨ221/04/2020 03:00:00Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την ΟΜΑΔΑ 4 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» της προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΡΤΟΩΞΗ-ΞΒ502/04/2020 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Μ0ΥΩΞΗ-Ψ4Τ26/03/2020 02:00:00:Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡ5ΧΩΞΗ-Λ6204/03/2020 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗΥΦΩΞΗ-ΤΓΥ24/02/2020 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΚΝΩΞΗ-2ΡΞ10/02/2020 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
667ΗΩΞΗ-ΕΦΨ10/02/2020 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2020ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6Ψ5ΓΩΞΗ-4ΑΖ21/01/2020 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΨΩΩΞΗ-2Ξ631/12/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΟΟΜΩΞΗ-ΓΨΓ23/12/2019 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΚΟΥΩΞΗ-6ΚΩ20/12/2019 02:00:00Εντολή μετακίνησης εκτός έδραςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΨΨ7ΩΞΗ-33Π20/12/2019 02:00:00Εντολή μετακίνησης εκτός έδραςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69ΚΧΩΞΗ-9ΑΡ25/11/2019 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΤΨΟΩΞΗ-ΖΒΤ11/11/2019 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΕΙΨΩΞΗ-ΡΕ824/10/2019 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΖ3ΟΩΞΗ-ΝΔΒ27/09/2019 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΙΨΩΞΗ-2ΝΣ26/09/2019 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΖΚΩΞΗ-0Ν125/09/2019 03:00:00Στάθμευση υπηρεσιακού μηχανοκίνητου μέσουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω75ΚΩΞΗ-20305/09/2019 03:00:00ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΥ1ΞΩΞΗ-ΦΕ230/07/2019 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6ΕΦ0ΩΞΗ-ΩΥΞ25/07/2019 03:00:00Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΨΝ0ΨΩΞΗ-ΧΛΤ13/06/2019 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6Ξ56ΩΞΗ-5ΒΘ20/05/2019 03:00:00ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝΣΥΜΒΑΣΗ
787ΛΩΞΗ-ΔΑΠ20/05/2019 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΚΙΩΞΗ-4ΦΨ22/04/2019 03:00:00Απόφαση Επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων του ΔήμουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΕ44ΩΞΗ-Ο9Ν24/04/2019 03:00:00ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΦΠΒΩΞΗ-5ΦΧ06/03/2019 02:00:00ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΠΤΕΛΕΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ, ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ, ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6Ω7ΔΩΞΗ-50Ι12/02/2019 02:00:00Υποβολή αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α'/2010) κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη για ακίνητα ιδιοκτησίας ή χρήσης του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΝΗΝΩΞΗ-ΝΑ320/02/2019 02:00:00ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΒΕΙΩΞΗ-7ΡΙ06/02/2019 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Α0ΝΩΞΗ-Δ5Ω05/02/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω0Σ8ΩΞΗ-ΑΣΑ05/02/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΨ6ΘΩΞΗ-2ΩΨ05/02/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙ8ΔΩΞΗ-Δ1Φ05/02/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΘΚ6ΩΞΗ-ΒΒΤ30/01/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦ3ΚΩΞΗ-2ΜΡ11/01/2019 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
78ΚΓΩΞΗ-ΡΑ111/01/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΥΖΗΩΞΗ-Τ7011/01/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ3Ζ2ΩΞΗ-ΜΩΣ11/01/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΩΟΜΩΞΗ-0ΛΟ11/01/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω11ΚΩΞΗ-ΤΕΕ11/01/2019 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ2Ξ0ΩΞΗ-6ΒΤ03/12/2018 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΟ8ΒΩΞΗ-ΩΣΔ02/11/2018 02:00:00ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ Κ.Υ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΠ25ΩΞΗ-ΜΣΕ26/09/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΘ8ΗΩΞΗ-ΟΡΣ07/09/2018 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΝΗΣΩΞΗ-ΤΗΚ29/08/2018 03:00:00ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω0ΠΜΩΞΗ-ΟΧΓ27/08/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
6ΖΒΕΩΞΗ-ΓΘ927/07/2018 03:00:00ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Τ4ΨΩΞΗ-ΦΚΖ29/06/2018 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΦΤΩΞΗ-ΚΧΗ26/06/2018 03:00:00ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΘΖΘΩΞΗ-ΘΘΤ15/06/2018 03:00:00ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ω07ΘΩΞΗ-Κ9415/06/2018 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΚΨΟΩΞΗ-Σ4630/05/2018 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙ07ΩΞΗ-Χ8Π02/05/2018 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΜΦΤΩΞΗ-ΗΙ902/04/2018 03:00:00ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΣΥΜΒΑΣΗ
7ΑΧΩΩΞΗ-ΜΦΟ30/03/2018 03:00:00ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΥ5ΤΩΞΗ-ΚΔΠ30/03/2018 03:00:00ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
6ΘΙ1ΩΞΗ-Ζ9230/03/2018 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω7ΘΗΩΞΗ-ΨΕΕ05/03/2018 02:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΖΛ3ΩΞΗ-9ΥΦ27/02/2018 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
72Α5ΩΞΗ-ΜΩ812/12/2017 02:00:00ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΦΨΩΞΗ-2ΝΟ05/02/2018 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΥΙΕΩΞΗ-ΗΚΣ01/02/2018 02:00:00Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΗΥΑΩΞΗ-5ΥΓ31/01/2018 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΨΜΩΩΞΗ-7ΕΥ15/01/2018 02:00:00ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΣ4ΥΩΞΗ-3ΕΨ11/01/2018 02:00:00ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΗΒΩΩΞΗ-1ΡΘ03/01/2018 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΑΤ8ΩΞΗ-ΖΒΕ30/12/2017 02:00:00Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης: Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου» μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΩΕΤΩΞΗ-ΙΝ122/12/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΗΥ 1428ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΔ9ΓΩΞΗ-4ΒΧ11/12/2017 02:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω87ΒΩΞΗ-Ζ5701/12/2017 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
60ΝΘΩΞΗ-Ε7Χ08/11/2017 02:00:00ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
7Δ4ΡΩΞΗ-3ΛΑ02/11/2017 02:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω211ΩΞΗ-ΞΓΕ16/10/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4ΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΩ19ΩΞΗ-ΛΕ321/09/2017 03:00:00Σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής ΟΤΕ και internet για το Δημοτικό κατάστημα ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΞΟΖΩΞΗ-ΔΚΙ21/09/2017 03:00:00AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρμόδιος υπάλληλος για το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου (0835)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω4ΠΜΩΞΗ-ΥΚΘ19/09/2017 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
64Ι3ΩΞΗ-ΓΔΓ15/09/2017 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ANTIVIRUSΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ψ67ΛΩΞΗ-ΜΑ618/09/2017 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΤΠΩΞΗ-ΝΡΔ18/09/2017 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης /Π. Ε. Δράμας και του Δήμου Παρανεστίου για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3ΓΦΩΞΗ-ΔΗ101/09/2017 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔ4ΣΩΞΗ-ΦΥΒ17/08/2017 03:00:00Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης συλλογής αποβλήτων του Δήμου Παρανεστίου (των θέσεων των κάδων και των διαδρομών των απορριμματοφόρων) και προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής αποβλήτων, για την ενδυνάμωση της ανακύκλωσης και αποτίμηση των ωφελειών της. Παρουσιάσεις για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκωνΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΒΝ3ΩΞΗ-ΨΙΙ09/08/2017 03:00:00Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης συλλογής αποβλήτων του Δήμου Παρανεστίου (των θέσεων των κάδων και των διαδρομών των απορριμματοφόρων) και προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής αποβλήτων, για την ενδυνάμωση της ανακύκλωσης και αποτίμηση των ωφελειών της. Παρουσιάσεις για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΒΛΞΩΞΗ-Φ9Ν07/08/2017 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Λ5ΖΩΞΗ-ΗΝ402/08/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Ω27ΣΩΞΗ-ΜΝ420/07/2017 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6ΤΝΛΩΞΗ-ΒΕΞ17/07/2017 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΤΩΩΞΗ-ΕΥΖ09/06/2017 03:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΨΤΟΡΩΞΗ-Ξ7901/06/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΣ1ΠΩΞΗ-1Λ901/06/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΟΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (dxf)ΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΦΛΨΩΞΗ-Λ7Ο31/05/2017 03:00:00Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓΞ7ΩΞΗ-6Ξ025/05/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ψ7ΨΜΩΞΗ-ΧΡΕ19/05/2017 03:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Π9ΡΩΞΗ-Σ9Ψ18/05/2017 03:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΞΝΩΞΗ-1Χ108/05/2017 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Μ72ΩΞΗ-Ω6Θ28/04/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
718ΙΩΞΗ-62Γ12/04/2017 03:00:00Απόφαση ορισμού ενός μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου ως μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης ΑκινήτωνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΘΞΣΩΞΗ-Ξ9Φ11/04/2017 03:00:00Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας: "Αναλύσεις Νερού ως προς τις Ραδιενεργές Ουσίες" για το έτος 2017ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6062ΩΞΗ-ΞΞ406/04/2017 03:00:00Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον δήμο Παρανεστίου» για τις ανάγκες του ΔήμουΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
78ΗΙΩΞΗ-ΦΕΤ01/02/2017 02:00:00Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6ΙΧΞΩΞΗ-5ΔΗ31/01/2017 02:00:00Σύμβαση για Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Παρανεστίου, από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών, για το έτος 2017ΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΚΕΞΩΞΗ-5ΘΟ19/01/2017 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣΥΜΒΑΣΗ
6ΥΨΟΩΞΗ-5ΥΞ28/12/2016 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
7ΖΜ4ΩΞΗ-8Ξ728/12/2016 02:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΖΤΗΩΞΗ-ΒΣ616/12/2016 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
765ΟΩΞΗ-ΣΜΣ13/12/2016 02:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥ - ΚΡΗΝΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΡΙΗΩΞΗ-2ΗΦ18/10/2016 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΨΠ8ΝΩΞΗ-ΠΦΛ12/10/2016 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών ΕργασιώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω7ΞΝΩΞΗ-ΗΗΝ10/10/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΣΥΜΒΑΣΗ
Ω6ΙΙΩΞΗ-6ΧΗ08/09/2016 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΧΟ3ΩΞΗ-ΤΟΘ07/09/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΦΝΦΩΞΗ-Ε4124/08/2016 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω1ΝΨΩΞΗ-ΠΘΟ24/08/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ"ΣΥΜΒΑΣΗ
Ψ9ΩΦΩΞΗ-Γ7Ι22/08/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΙΑ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΜ0ΜΩΞΗ-ΓΔ222/08/2016 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
601ΙΩΞΗ-0ΨΦ22/08/2016 03:00:00Έγκριση επανάληψης διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
76ΟΥΩΞΗ-3Ο618/08/2016 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΜ9ΨΩΞΗ-ΗΨΟ17/08/2016 03:00:00Πρακτικό κλήρωσης για την Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των αφανών εργασιών για το έργο: "Αποπεράτωση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου και Περιβάλλοντος Χώρου"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ950ΩΞΗ-3Ο716/08/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΣΥΜΒΑΣΗ
6ΛΠΕΩΞΗ-Α4Ζ16/08/2016 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΗΣ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΛΑ8ΩΞΗ-89705/08/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ"ΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΒΗ0ΩΞΗ-ΡΥΣ01/08/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
67ΥΘΩΞΗ-Ρ3Λ28/07/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΣ-ΟΠΣΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΦΨΧΩΞΗ-ΗΕ514/07/2016 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΦΞΒΩΞΗ-ΩΦΓ05/07/2016 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ω4ΘΜΩΞΗ-4ΔΤ30/06/2016 03:00:00ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΣ45ΩΞΗ-ΕΦΔ27/06/2016 03:00:00«Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου ».ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΨΝΘΩΞΗ-9ΘΝ31/05/2016 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
7ΨΙΚΩΞΗ-Θ7511/05/2016 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ω8ΖΑΩΞΗ-ΗΡΨ28/04/2016 03:00:00Σύμβαση κατασκευής φρεατίου συμβολής αγωγών ακαθάρτων στο Παρανέστι και φρεατίου ομβρίων στην ΑδριανήΣΥΜΒΑΣΗ
Ω4ΡΥΩΞΗ-69519/04/2016 03:00:00Μελέτη για την έκδοση αναθεώρησης της υπ΄αριθμ. 353/2009 οικοδομικής άδειας, για την κατασκευή Αστρονομικού Παρατηρητηρίου, στον Αύλειο Χώρο του Γυμνασίου, με Λυκειακές τάξεις, ΝικηφόρουΣΥΜΒΑΣΗ
Ω3ΗΧΩΞΗ-ΗΗ216/02/2016 02:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6ΘΕΔΩΞΗ-ΒΤΕ11/02/2016 02:00:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΩΞΔ9ΩΞΗ-07Λ31/12/2015 02:00:00Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΩΥΣΩΞΗ-ΠΨΥ07/12/2015 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
6ΙΜ3ΩΞΗ-9ΟΗ07/12/2015 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ"ΣΥΜΒΑΣΗ
7ΛΓ5ΩΞΗ-ΘΑΩ03/12/2015 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣΣΥΜΒΑΣΗ
69Χ4ΩΞΗ-5ΟΛ03/12/2015 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
7ΜΨΟΩΞΗ-ΘΤΒ26/11/2015 02:00:00Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Γ9ΛΩΞΗ-ΖΩΖ19/11/2015 02:00:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΛΖ5ΩΞΗ-12619/11/2015 02:00:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΛΟΩΞΗ-Ο4019/11/2015 02:00:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΓΥΚΩΞΗ-49Ζ19/11/2015 02:00:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΜΣ8ΩΞΗ-6ΜΨ12/11/2015 02:00:00Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΕΦΞΩΞΗ-Σ0Σ21/10/2015 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΠ7ΞΩΞΗ-7ΘΩ19/10/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ - ΑΓΩΓΟΙ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)ΣΥΜΒΑΣΗ
Ω5ΛΧΩΞΗ-Μ4414/10/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
7ΞΣΑΩΞΗ-9ΔΞ18/09/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΓ65ΩΞΗ-ΩΘΓ16/09/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΙΘΡΩΞΗ-2ΟΘ28/08/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(Χ.Υ.Τ.Α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΣΕΡΡΩΝ»ΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΛΨΑΩΞΗ-ΨΩΩ08/06/2015 03:00:00ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
Ω6ΧΨΩΞΗ-ΙΓΨ21/07/2015 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
77ΟΖΩΞΗ-Π4910/06/2015 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών του ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟY 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ», ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
77ΒΨΩΞΗ-ΔΝΣ10/06/2015 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών του ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΒΔΠΩΞΗ-ΩΨ627/05/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
7ΓΤΦΩΞΗ-84Π20/05/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
Ω6ΗΙΩΞΗ-Ψ1119/05/2015 03:00:00ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣΣΥΜΒΑΣΗ
70ΣΖΩΞΗ-0Ν715/05/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΟΜ3ΩΞΗ-4ΦΞ22/04/2015 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΔΑ ΔΡΑΜΑΣ (ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑςΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ)"ΣΥΜΒΑΣΗ
6ΜΣΗΩΞΗ-ΙΗΕ30/12/2014 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
6ΞΙ1ΩΞΗ-ΛΕ730/12/2014 02:00:00Έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας «Αποξήλωση οργάνων των παιδικών χαρών και υπαίθριων εγκαταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΒΑ1ΩΞΗ-ΑΟΑ22/12/2014 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΗΠΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΥΧ3ΩΞΗ-Ε3422/12/2014 02:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΖΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ω7ΙΓΩΞΗ-4ΧΙ22/12/2014 02:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
68Ρ7ΩΞΗ-21822/12/2014 02:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣ ΤΚ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6Π3ΣΩΞΗ-ΖΦΧ22/12/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΗΠΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΠ04ΩΞΗ-ΠΞΥ22/12/2014 02:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΤΔΦΩΞΗ-ΧΕΨ22/12/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΘΤΤΩΞΗ-ΑΛ205/12/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Χ6ΓΩΞΗ-8Ο705/12/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΝΞΝΩΞΗ-ΨΩΛ05/12/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
645ΝΩΞΗ-5ΣΙ05/12/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧΗ9ΩΞΗ-4ΤΠ05/12/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΘΞΞΩΞΗ-ΟΜΒ26/11/2014 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
Ω5ΞΞΩΞΗ-ΕΧΦ04/11/2014 02:00:00ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΒΝ0ΥΩΞΗ-ΦΗΞ23/10/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
70Ν1ΩΞΗ-5ΓΗ23/10/2014 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ VFT 2014ΣΥΜΒΑΣΗ
ΒΑΒΖΩΞΗ-ΠΣΣ22/10/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΞΑΓΩΞΗ-ΒΝ110/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β2Ω2ΩΞΗ-Ο0Ο14/08/2014 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΡΑ9ΩΞΗ-ΘΑΘ11/08/2014 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Ψ. ΡΑΧΗΣΣΥΜΒΑΣΗ
7ΞΕΦΩΞΗ-ΛΝΓ16/07/2014 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΕΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΣΥΜΒΑΣΗ
7ΝΧ1ΩΞΗ-ΖΟΑ16/07/2014 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΕΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΨΒΣΩΞΗ-6Β208/07/2014 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΤΕΨΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
7Φ92ΩΞΗ-Α6020/06/2014 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
60ΠΩΩΞΗ-3ΘΒ13/06/2014 03:00:00ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΒΙΕΩΩΞΗ-ΟΟΘ21/01/2014 00:00:00Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας(υπηρεσίας) τεχνικής βοήθειας για το Δήμο Παρανεστίου στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.1 του Ε.Π Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΙΕΒΩΞΗ-Μ4Ζ11/02/2014 00:00:00Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΒΙΡΜΩΞΗ-ΟΡΝ11/02/2014 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΛΓ7ΩΞΗ-ΟΡΨ04/12/2013 00:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Leasing μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΒΛΓ7ΩΞΗ-52210/12/2013 00:00:00«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΒΛ93ΩΞΗ-4Ρ119/09/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΕΗ Μεσοχωρίου»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΛ93ΩΞΗ-ΑΛΗ19/09/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΛ93ΩΞΗ-2ΞΩ19/09/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΛ93ΩΞΗ-Ν5219/09/2013 00:00:00Σύμβαση «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Γεώτρηση στα Ξερά Μοναστήρια ΤΚ Αδριανής»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΛ94ΩΞΗ-ΒΞΑ02/09/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση του έργου : >ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕΑΗΩΞΗ-6ΑΙ12/03/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕΑΗΩΞΗ-67012/03/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΣΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕΑΛΩΞΗ-ΠΡΜ27/03/2013 00:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΒΕ2ΨΩΞΗ-ΖΤΗ12/03/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕ2ΨΩΞΗ-0ΔΝ12/03/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕ2ΨΩΞΗ-ΑΔ112/03/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕ2ΨΩΞΗ-Φ8412/03/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΣΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕ26ΩΞΗ-ΣΩΥ27/03/2013 00:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΒΕΔΣΩΞΗ-ΓΒΖ14/03/2013 00:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 53.388,90€ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΒΕΔΣΩΞΗ-ΓΩΝ14/03/2013 00:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000,00€ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΒΕΤΠΩΞΗ-ΞΥ308/02/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕΤΠΩΞΗ-ΖΦΧ08/02/2013 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕΤΠΩΞΗ-ΛΔΓ06/02/2013 00:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΕΤΠΩΞΗ-Π3Σ06/02/2013 00:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β45ΑΩΞΗ-ΚΣΟ03/12/2012 00:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Β4ΣΛΩΞΗ-ΔΡ819/11/2012 00:00:00Προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεσηΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β4ΣΨΩΞΗ-Τ3715/11/2012 00:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β430ΩΞΗ-ΝΔΓ25/09/2012 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β430ΩΞΗ-ΘΔΞ24/09/2012 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β4ΘΘΩΞΗ-ΡΟΒ24/09/2012 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β49ΥΩΞΗ-Σ2Ο16/05/2012 00:00:00ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β49ΨΩΞΗ-Σ2Δ26/04/2012 00:00:00Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας με τίτλο:"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β44ΘΩΞΗ-8Ι104/01/2012 00:00:00ΣυμφωνητικόΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β44ΕΩΞΗ-Φ0Ξ02/03/2012 00:00:00Εργασία με απ' ευθείας ανάθεσηΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΟΖ8ΩΞΗ-ΚΟ714/02/2012 00:00:00Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης που αφορά το έργο:«Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Aποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας Δ. Παρανεστίου »ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
456ΖΩΞΗ-Υ7Ο13/12/2011 00:00:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
456ΤΩΞΗ-ΑΜΑ02/12/2011 00:00:00Απόφαση εντολής μετακίνησηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
456ΤΩΞΗ-0Ε202/12/2011 00:00:00Απόφαση εντολής μετακίνησηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
457ΓΩΞΗ-0ΤΞ25/11/2011 00:00:00ΣΥΜΑΒΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
457ΓΩΞΗ-8ΩΖ28/11/2011 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ"ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
45Β8ΩΞΗ-Ξ9309/11/2011 00:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
45ΟΛΩΞΗ-ΝΗΟ13/10/2011 00:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
45ΟΒΩΞΗ-Η4Κ13/10/2011 00:00:00Προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεσηΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4Α8ΟΩΞΗ-87Ν31/08/2011 00:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4Α8ΟΩΞΗ-2ΥΧ31/08/2011 00:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΑΧ5ΩΞΗ-ΝΚΘ02/09/2011 00:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 »ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
4ΑΣΤΩΞΗ-ΑΙ625/07/2011 00:00:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΑΣΤΩΞΗ-ΤΓΠ25/07/2011 00:00:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΑΣΨΩΞΗ-6Σ524/06/2011 00:00:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΑΣΨΩΞΗ-Ε9Ε24/06/2011 00:00:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4ΑΣ4ΩΞΗ-Α4Δ06/07/2011 00:00:00Εργασία με απ' ευθείας ΑνάθεσηΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
4Α1ΑΩΞΗ-Φ23/03/2011 00:00:00Βεβαίωση παλαιότηταςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
4Α1ΑΩΞΗ-Υ23/03/2011 00:00:00Βεβαίωση παλαιότηταςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ