ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑΗμ.ΈκδοσηςΘέμαΚατηγορία Απόφαση
6380ΩΞΗ-Α6Θ05/10/2020 03:00:00Ανάθεση σε δικηγόρο για γνωμοδότηση για το το αίτημα ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης για τον σταθμό βάσης 3235_Platania_X της Εταιρείας Cosmote.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΘ5ΘΩΞΗ-ΔΗΑ05/10/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση σκακιέρας στο πάρκο της Τ.Κ. ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΠ5ΩΞΗ-ΦΕ705/10/2020 03:00:00Εγκριση Παράτασης της αριθ. 442/5-2-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV006253865 για το ΥΠΟΕΡΓΟ 9:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΑ 9 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω19ΗΩΞΗ-7ΣΦ05/10/2020 03:00:00Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΑΝ, και του Δήμου Παρανεστίου για την Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΤΙΩΞΗ-ΖΘΓ23/09/2020 03:00:00Έγκριση της αριθ. 10/2020 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΧΑΩΞΗ-ΜΕΤ23/09/2020 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί από 1η έως 3-10-2020 στην ΘεσσαλονίκηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ65ΒΩΞΗ-45Ο23/09/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΕΕΠΩΞΗ-ΑΔ823/09/2020 03:00:00Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου, και του Δήμου Παρανεστίου για την εκτέλεση του έργου:«SMART MEDICINE – SMART MED» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της ΣύμβασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΧΞΩΞΗ-ΡΝΧ23/09/2020 03:00:00Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΧΘΩΞΗ-ΚΒΠ23/09/2020 03:00:00Έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΠΦΧΩΞΗ-Ε1107/09/2020 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής της Ο.Ε. «Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στις 1-12-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΨΛΩΞΗ-ΠΚ201/09/2020 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , Φρίξου Λεπτουργού του Γεωργίου που θα εκδικαστεί στις 04-09-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω2Γ2ΩΞΗ-Ι5Κ01/09/2020 03:00:00Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2020», και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΣΧΖΩΞΗ-ΧΝΣ01/09/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΗΨΩΞΗ-ΔΧΑ26/08/2020 03:00:00Ακύρωση της αριθ. 102/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί «Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το έργο «Οικο – πολιτιστική» ανάδειξη του Δήμου Παρανεστίου και ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω Διεθνούς Δικτύωσης από την επιστημονική ομάδα της Έδρας UNESCO Con-E-Ect» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης» και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμα.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΟΜΩΞΗ-Ι0Υ24/08/2020 03:00:00Αποδοχή δωρεάς για καθαρισμό τμήματος του υπ αριθ. 2 ρέματος του αγροκτήματος του οικισμού Πρινολόφου της Κοινότητας Πλατανιάς από την επιχείρηση Σωφρονίδης Κοσμάς & ΣΙΑ ΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Δ6ΡΩΞΗ-ΧΨΙ18/08/2020 03:00:00Προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ0Ν7ΩΞΗ-Γ5Ν13/08/2020 03:00:00Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΟ8ΩΞΗ-Ο6213/08/2020 03:00:00Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το έργο «Οικο – πολιτιστική» ανάδειξη του Δήμου Παρανεστίου και ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω Διεθνούς Δικτύωσης από την επιστημονική ομάδα της Έδρας UNESCO Con-E-Ect» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της ΣύμβασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓ3ΕΩΞΗ-6ΥΣ06/08/2020 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΠΝΩΞΗ-Φ3Φ22/07/2020 03:00:00Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΛΕΩΞΗ-ΧΘΑ31/07/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΧΕΩΞΗ-ΝΓΗ03/08/2020 03:00:00Έγκριση Παράτασης της αριθ. 2693/19-6-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV006895848 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ΟΜΑΔΑ 2: ΦΩΤΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Λ89ΩΞΗ-ΞΗΠ03/08/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8Ε1ΩΞΗ-44Θ03/08/2020 03:00:00Ορισμός δικηγόρου για να χειριστεί και να απαντήσει επί της από 23-7-2020 Εξώδικης Δήλωσης-ΠρόσκλησηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ15ΗΩΞΗ-3ΧΘ03/08/2020 03:00:00Έγκριση Παράτασης της αριθ. 2684/19-6-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ 20SYMV006895401 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΟΜΑΔΑ 3: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΤΡΩΞΗ-0ΓΟ03/08/2020 03:00:00Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνία.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΖΕΩΞΗ-8ΗΠ03/08/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση σκακιέρας στο πάρκο της Τ.Κ. Αδριανής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΦΝΑΩΞΗ-Ζ7Τ31/07/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΕΖΕΩΞΗ-ΠΡΛ22/07/2020 03:00:00Έγκριση της έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄ τριμήνου (01/4/2020-30/6/2020) προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
90Β9ΩΞΗ-ΛΡΧ22/07/2020 03:00:00Ακύρωση της αριθ. 76/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί « Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου» και λήψη νέας απόφασης.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1Δ3ΩΞΗ-Β1Ρ22/07/2020 03:00:00Τροποποίηση της αριθμ.59/2020 Απόφασης Ο.Ε.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓ6ΤΩΞΗ-ΠΗΣ22/07/2020 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην ΠάτραΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Γ6ΗΩΞΗ-ΗΣ922/07/2020 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝ72ΩΞΗ-Ν5Ω22/07/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΗ1ΩΞΗ-Ζ2Τ22/07/2020 03:00:00Έγκριση της Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΤΨ5ΩΞΗ-ΚΩ817/07/2020 03:00:00«Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩΦΠΩΞΗ-ΡΑΔ02/07/2020 03:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : «Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω14ΜΩΞΗ-4Ψ102/07/2020 03:00:00Ακύρωση της Αρ.17/2020 απόφασης της Ο.Ε, εκ νέου έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΖΚΩΞΗ-5Β102/07/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ψ6ΤΩΞΗ-Μ4102/07/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΓ38ΩΞΗ-Γ5Γ02/07/2020 03:00:00Λήψη απόφασης για την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας της ομάδα 4 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» της προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» (ποσού 3.650,00€ χωρίς το ΦΠΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ3Ρ5ΩΞΗ-ΝΨΖ02/07/2020 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Πάτρα»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΕΩΩΞΗ-ΓΝΥ25/06/2020 03:00:00Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παρανεστίου στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 A΄ Πρόσκληση του ΥΠΕΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΙ5ΩΞΗ-ΣΥΖ27/03/2020 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΝΧΓΩΞΗ-ΠΤ417/06/2020 03:00:00«Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟ8ΤΩΞΗ-90811/06/2020 03:00:00Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης τμήματος του αριθ. 1812 αγροτεμαχίου του αγροτκήματος της κοινότητας Αδριανής στο Δήμο μαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟ0ΡΩΞΗ-ΟΒΥ10/06/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό 4 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔ1ΒΩΞΗ-ΒΞΧ10/06/2020 03:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩΨΛΩΞΗ-Ο3410/06/2020 03:00:00Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παρανεστίου" στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 1(Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 A΄ Πρόσκληση του ΥΠΕΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΨΣΛΩΞΗ-6ΥΞ10/06/2020 03:00:00Λήψη απόφαση έγκρισης / παραλαβής της μελέτης του έργου με τίτλο "Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΗΔΩΞΗ-ΟΦ110/06/2020 03:00:00Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΜΒ8ΩΞΗ-ΞΥ227/05/2020 03:00:00Εγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 1/2018 διακήρυξης του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ που προηγήθηκε (ΕΣΗΔΗΣ: 60658), της προμήθειας με τίτλο: ΟΜΑΔΑ 4 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» της προμήθειας με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8ΗΑΩΞΗ-5ΔΙ27/05/2020 03:00:00Έγκριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών και έργων λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις-καταιγίδεςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨ87ΩΞΗ-ΔΓΝ26/05/2020 03:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) ή 8.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗΖΑΩΞΗ-26Α26/05/2020 03:00:00Τροποποίηση της αριθμ.51/2020 Απόφασης Ο.Ε.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω28ΓΩΞΗ-7ΓΘ26/05/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω7ΛΠΩΞΗ-ΡΩΤ05/05/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό 2 και 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΨΞΩΞΗ-ΤΕΣ04/05/2020 03:00:00Ανάθεση σε Δικηγόρο για γνωμοδότηση περί αποδοχής δωρεάς η μη ενός αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Κοινότητας Παρανεστίου για επέκταση των νεκροταφείων.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Φ97ΩΞΗ-24Ρ13/04/2020 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 » για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω176ΩΞΗ-ΓΧΜ22/04/2020 03:00:00Ανάκληση της αριθ. 50/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί «Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου» και λήψη νέας απόφασης .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΖΜΩΞΗ-9ΑΞ22/04/2020 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω85ΠΩΞΗ-9Η522/04/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020 »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ34ΠΩΞΗ-2ΩΓ13/04/2020 03:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΘ1ΩΞΗ-0ΔΞ13/04/2020 03:00:00Ανάθεση σε Δικηγόρο για γνωμοδότηση για τρόπους παραχώρησης χρήσης του τμήματος του χωραφιού που βρίσκεται η γεώτρηση της ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΩΩ2ΩΞΗ-31Ε13/04/2020 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΚΥΩΞΗ-ΤΥ213/04/2020 03:00:00Τροποποίηση της αριθ. 13/2020 της Ο.Ε. με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝ13ΩΞΗ-ΓΨΖ13/04/2020 03:00:00Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΒΛΙΩΞΗ-Ρ9Σ13/04/2020 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΤΩΩΞΗ-ΡΜΩ27/03/2020 02:00:00Τροποποίηση της αριθ. 94/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί « Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Π98ΩΞΗ-ΥΦΚ27/03/2020 02:00:00Αποδοχή δωρεάς για καθαρισμό τμήματος του υπ αριθ. 164 ρέματος του αγροκτήματος Ψηλής Ράχης από την επιχείρηση Σ.Τουμπουλίδη ΑΒΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΣΗΠΩΞΗ-ΘΩΑ27/03/2020 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρθρο 1047 Ν.4483/2017) για το έτος 2020.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΧΧΩΞΗ-ΧΨΗ27/03/2020 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ για το έτος 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΥΡΩΞΗ-ΟΘ124/03/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω207ΩΞΗ-ΕΟΗ24/03/2020 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΒΧΩΞΗ-1Γ124/03/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Τριανταφυλλίδου Δέσποινα του ΘεόφιλουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΧΩΩΞΗ-ΗΧΖ24/03/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τσακμακίδη Κων/νου του ΝικολάουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω9ΓΒΩΞΗ-ΤΦΣ24/03/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Μαξίδου Παρθένας του ΔημητρίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ρ35ΩΞΗ-99Φ24/03/2020 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ4ΔΑΩΞΗ-10Θ24/03/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
66ΟΨΩΞΗ-1Χ624/03/2020 02:00:00Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ6ΖΝΩΞΗ-ΓΔ220/03/2020 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16κ.μΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΔΕΩΞΗ-ΒΡ203/03/2020 02:00:00Αποδοχή δωρεάς για καθαρισμό τμήματος του υπ αριθ. 164 ρέματος του αγροκτήματος Ψηλής Ράχης από την επιχείρηση Σ.Τουμπουλίδη ΑΒΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔ5ΗΩΞΗ-ΑΙΔ03/03/2020 02:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με τις εναλλακτικές προτάσεις για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και της Παπαδοπούλου Φανής για τις τουαλέτες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΝικηφόροιυΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ1Η6ΩΞΗ-ΞΤ203/03/2020 02:00:00Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, του έργου με τίτλο : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΠ6ΩΞΗ-8Ρ428/02/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
94ΚΛΩΞΗ-ΡΨΓ26/02/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο διήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17-3-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ν2ΗΩΞΗ-54Υ26/02/2020 02:00:00Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ72ΞΩΞΗ-ΦΥΙ21/02/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΧΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΝ2ΩΞΗ-74Σ21/02/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΞΤ9ΩΞΗ-81Γ20/02/2020 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΖ7ΩΞΗ-ΚΘ719/02/2020 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , Φρίξου Λεπτουργού του Γεωργίου που θα εκδικαστεί στις 20-03-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΔΔΩΞΗ-Δ3Σ19/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Παπαδημητρίου Νικολάου του ΔημητρίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕ5ΤΩΞΗ-ΣΩ719/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Κοσμίδη Ματθαίου του Κοσμά.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΦΗΩΞΗ-Ω3Ξ19/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Χατζηδημητρίου Αριστείδη του Βασιλείου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΓ7ΩΞΗ-5Β219/02/2020 02:00:00Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Ορφανίδου Αγγελικής του ΣτυλιανούΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕ1ΘΩΞΗ-ΜΤ919/02/2020 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8ΜΥΩΞΗ-Δ0Β19/02/2020 02:00:00Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2019-31/12/2019) προϋπολογισμού οικον. έτους 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω52ΛΩΞΗ-ΚΧΨ19/02/2020 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Β27ΩΞΗ-Ρ0Ο19/02/2020 02:00:00Έγκριση του προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2020.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΜ0ΩΞΗ-Μ9Ζ10/02/2020 02:00:00Έγκριση της αριθ. 27/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΕ9ΩΞΗ-ΨΗΑ03/02/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Τ8ΩΞΗ-9ΤΙ23/01/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τενίδη Ευάγγελο του Ανέστη »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΤ0ΩΞΗ-ΞΙΕ23/01/2020 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για Βασιλειάδη Γεώργιο του ΑμανάτιουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΟ4ΩΞΗ-Η2Ι21/01/2020 02:00:001. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου που θα εκδικαστεί στις 11-02-2020.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω84ΣΩΞΗ-6ΝΜ15/01/2020 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΑΘΩΞΗ-Ψ2315/01/2020 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ7Ζ0ΩΞΗ-ΙΞΥ09/01/2020 02:00:00Έγκριση της αριθ.7/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡΩΗΩΞΗ-2ΥΞ07/01/2020 02:00:00Έγκριση δαπανών στα πλαίσια της πραγματοποίησης παιδικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το νησί των συναισθημάτων» του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΔΙΩΞΗ-ΣΡ723/12/2019 02:00:00Έγκριση δαπανών συσσιτίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω05ΝΩΞΗ-Ν6Ω23/12/2019 02:00:00Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΦΝΩΞΗ-66Σ23/12/2019 02:00:00Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΝΤΑΩΞΗ-0ΝΕ23/12/2019 02:00:00Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, Θέρμανσης και Πέλλετ.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΜ1ΩΞΗ-ΖΑ123/12/2019 02:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από την Γεμενετζή ΑλκιβίαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΒ8ΩΞΗ-40123/12/2019 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΣ9ΩΞΗ-9ΧΞ19/12/2019 02:00:00Χορήγηση διατακτικών για την ενίσχυση άπορων δημοτώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΥΒΩΞΗ-0ΟΓ03/12/2019 02:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΥΕΩΞΗ-5ΟΚ03/12/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω5Μ9ΩΞΗ-ΣΑ603/12/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
66ΜΘΩΞΗ-ΜΑ603/12/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Φ9ΣΩΞΗ-ΤΨΨ03/12/2019 02:00:00Έγκριση του Πρακτικού VΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΝΨΞΩΞΗ-ΩΗΥ02/12/2019 02:00:00Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παρανεστίου έτους 2020»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ν39ΩΞΗ-ΘΟ102/12/2019 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών και τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΘ9ΩΞΗ-ΒΤ329/11/2019 02:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από τον κ. Διαμαντίδη ΒασίλειοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΧΟΩΞΗ-Ω6Υ29/11/2019 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Κεκέογλου Ζωή του ΠαναγιώτηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΖΕΝΩΞΗ-Γ5429/11/2019 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Ευθυμιάδου Μαγδαληνή του ΠαντελήΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΔΟΩΞΗ-11Θ29/11/2019 02:00:00Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Μακρόγλου Ευκλείδη του ΕυαγγέλουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ52ΡΩΞΗ-68628/11/2019 02:00:00Ορισμός ορκωτού – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΘΡΘΩΞΗ-1Χ728/11/2019 02:00:00Έγκριση της Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΗΑΩΞΗ-ΣΛ827/11/2019 02:00:00Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες μη ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΚΦΩΞΗ-ΞΣΞ26/11/2019 02:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ9ΑΩΞΗ-ΧΑΕ21/10/2019 03:00:00Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΙΓΩΞΗ-Λ4Ν21/10/2019 03:00:00Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου, κατόπιν άγονου αποτελέσματος της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και απευθείας ανάθεση της ανωτέρω ΠρομήθειαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΣΤΩΞΗ-ΞΚ121/10/2019 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» που αφορά την αξιολόγηση των υποφακέλων «δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «οικονομικών προσφορώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Ω92ΩΞΗ-ΣΟ317/10/2019 03:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης της πρώην Δημάρχου στην ΑθήναΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ1ΕΣΩΞΗ-Λ9417/10/2019 03:00:00Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6443 για την πραγματοποίηση της εκδηλώσεως εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΚΨΘΩΞΗ-45Κ17/10/2019 03:00:00Έγκριση δαπανών συσσιτίων , της εκδήλωσης για τους σφαγιασθέντες της Βουλγαρικής Κατοχής στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Παρανεστίου και της 17ης Λαμπαδηδρομίας.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΗΧΩΞΗ-5ΓΩ17/10/2019 03:00:00Αποδοχή δωρεών για τους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΜΨΩΞΗ-ΓΙ803/10/2019 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 80.645,16 χωρίς το ΦΠΑ για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Μ4ΔΩΞΗ-ΓΤ723/09/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό V της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ » για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΣ8ΩΞΗ-ΒΡ223/09/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΙΟΚΩΞΗ-87Φ23/09/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών υλικών σήμανσης»,»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΚΣΩΞΗ-Μ0Μ23/09/2019 03:00:00Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω69ΤΩΞΗ-Λ5Τ23/09/2019 03:00:00Εξειδίκευση πιστώσεων των Κ.Α. 60/6473.01και 00/6443»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1ΠΜΩΞΗ-3ΤΙ23/09/2019 03:00:00Έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΠΗΩΞΗ-ΞΩΠ01/08/2019 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας των ιδιοκτητών των ετοιμόρροπων οικιών σε Τοπικές Κοινότητες του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Η6ΦΩΞΗ-5ΙΥ23/07/2019 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Μήτρου Νικόλαου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Πρωτοδικείο ΚαβάλαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω0ΟΟΩΞΗ-ΦΞΗ19/07/2019 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩΑ8ΩΞΗ-ΛΧ819/07/2019 03:00:00Ακύρωση της αρ. 80/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο:« Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ποσού 198.302,41 € με το ΦΠΑ 24%.» και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμα.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΨΘΩΞΗ-ΖΦΘ19/07/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και λοιπών υλικών σήμανσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Π2ΠΩΞΗ-ΘΧΔ19/07/2019 03:00:00Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4611/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Β17ΩΞΗ-ΔΡ011/07/2019 03:00:00Τροποποίηση ή μη των αρ. 32/2019 και 42/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» μόνο ως προς την ομάδα 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ύστερα από την αριθ. Ν15/29-5-2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Β΄Τμήματος).ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨΝΛΩΞΗ-ΓΩΙ14/06/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό IV της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ » για τις ανάγκες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨ7ΤΩΞΗ-ΖΒΣ14/06/2019 03:00:00Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡ1ΓΩΞΗ-2ΣΖ14/06/2019 03:00:00«Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ6ΑΩΞΗ-ΓΙΜ13/06/2019 03:00:00Ακύρωση της αρ. 38/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου », προϋπολογισμού 24.779,91 € (με ΦΠΑ 24%).»,και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμα.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69ΤΗΩΞΗ-ΣΒΣ14/05/2019 03:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου », προϋπολογισμού 24.779,91 € (με ΦΠΑ 24%)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΡ2ΩΞΗ-7ΓΓ06/05/2019 03:00:00Ακύρωση της αρ. 20/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης ΤΚ Αδριανής» Προϋπολογισμού: 5.441,13 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 6.747,00 € με το ΦΠΑ 24%.» και λήψη νέας απόφασης με το ίδιο θέμαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
623ΦΩΞΗ-Υ2Ο24/04/2019 03:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαπραγμάτευσης της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «υντήρηση και Επισκευή οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019» για τις ομάδες 9 και 11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΝΛ4ΩΞΗ-Π4924/04/2019 03:00:00Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο ««ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Α7ΝΩΞΗ-Ν0Ν24/04/2019 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9ΑΥΩΞΗ-75124/04/2019 03:00:00Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων» προϋπολογισμού 39.999.90€ (με το ΦΠΑ 24/%)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦ61ΩΞΗ-ΤΣΩ24/04/2019 03:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ3ΓΔΩΞΗ-3Θ323/04/2019 03:00:00Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων και νερών»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΨΥΩΞΗ-Φ3Λ23/04/2019 03:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από τον κ. Στυλιανίδη ΧρήστοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚ9ΤΩΞΗ-Κ6Ω23/04/2019 03:00:00Τροποποίηση της αριθ. 5/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση του Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΓΖΩΞΗ-ΡΦΤ17/04/2019 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΥΦΩΞΗ-ΗΡΡ16/04/2019 03:00:00Ορισμός της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω528ΩΞΗ-8ΓΛ28/03/2019 02:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων» προϋπολογισμού 39.999.90€ (με το ΦΠΑ 24/%)»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΦΦΨΩΞΗ-ΤΑ221/03/2019 02:00:00Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω5ΛΡΩΞΗ-ΥΙ421/03/2019 02:00:00«Έγκριση της αριθ. 16/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΒΣΩΞΗ-4ΓΥ21/03/2019 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΞ2ΩΞΗ-ΣΤ921/03/2019 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής της Ο.Ε. «Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΩΕΩΞΗ-ΜΧΦ21/03/2019 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΞΞΩΞΗ-6ΚΤ21/03/2019 02:00:00Ορισμός ορκωτού – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου για τα έτη 2017 και 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω56ΟΩΞΗ-ΝΡΧ19/02/2019 02:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού (ορθή επανάληψη) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης « ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΜ0ΩΞΗ-ΗΕ614/02/2019 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ» κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1Π0ΩΞΗ-ΒΗΓ14/02/2019 02:00:00Ακύρωση της αρ. 64/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέων ποτιστρών » και λήψη νέας απόφασης με θέμα: « Έγκριση Μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέων ποτιστρών»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕ3ΑΩΞΗ-Ο7714/02/2019 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9Γ8ΩΞΗ-ΧΒΦ14/02/2019 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ », κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΕΤΩΞΗ-25414/02/2019 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή οριστικού αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΣΒ6ΩΞΗ-25Μ14/02/2019 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΟΕΩΞΗ-ΛΘΥ01/02/2019 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΚΣΩΞΗ-ΣΔΖ31/01/2019 02:00:00«Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τον δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου και υπηρεσιών που εδρεύουν στον Δήμο..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΑ6ΩΞΗ-ΣΨ911/01/2019 02:00:00Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/5-01-2019 απόφασης Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛ0ΞΩΞΗ-ΡΨ311/01/2019 02:00:00Έγκριση η μη του πρακτικού ΙΙ (οικονομικές προσφορές) για την επιλογή αναδόχου, της προμήθειας : « Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικων για το έτος 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΚΖΩΞΗ-ΨΚ604/01/2019 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω87ΘΩΞΗ-ΑΙΟ27/12/2018 02:00:00Έγκριση δαπανών για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων και νερών.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΚ5ΩΞΗ-ΦΒ919/12/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο:« Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» ποσού 198.302,41 € με το ΦΠΑ 24%.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘ7ΖΩΞΗ-ΡΗΙ19/12/2018 02:00:00Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , του έργου με τίτλο: Υποέργο 1: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου», της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 951.000,00 ευρώ. χωρίς το ΦΠΑ 24%ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
60ΣΚΩΞΗ-ΜΔ519/12/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου» Προϋπολογισμού: 208.650,00 € με το ΦΠΑ 24%.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΥ3ΩΞΗ-0ΛΔ19/12/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «Συντήρηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΒΗΩΞΗ-8ΤΚ14/12/2018 02:00:00Έγκριση η μη του πρακτικού Ι (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) για την επιλογή αναδόχου, της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2019»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ8ΔΜΩΞΗ-ΠΑΦ26/11/2018 02:00:00Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από την κ. Χρυσοπούλου ΑρίστηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΚΕΠΩΞΗ-ΥΛ328/11/2018 02:00:00«Έγκριση η μη του πρακτικού ι (δικαιολογητικά συμμετοχής) για την επιλογή αναδόχου, του υ π ο ε ρ γ ο υ 2 : « Π ρ ο μή θ ε ι α ε ξ ο π λ ι σμου – ο μ α δ ε ς 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 » , τ ο υ ε ρ γ ο υ :«δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωριού..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΡ4ΩΞΗ-3ΘΞ26/11/2018 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών».»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΒ0ΩΞΗ-ΛΝΚ26/11/2018 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου και Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων άλλων Δήμων για την επίβλεψη και παραλαβή έργων καθώς και την συμμετοχή τους σε επιτροπές διαγωνισμώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
72ΖΧΩΞΗ-ΓΧΤ23/11/2018 02:00:00Έγκριση των επικαιροποιημένων Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ των Μελετών του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1: Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου» της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
78ΙΒΩΞΗ-ΣΒΔ07/11/2018 02:00:00Έγκριση της Αρ.Μελέτης 08/2018 και των τεχνικών προδιαγραφών της, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της Αρ. Διακήρυξης 4/2018, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 226.222,40 € με το ΦΠΑ 24%.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟ5ΕΩΞΗ-0ΨΠ12/10/2018 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ8ΘΙΩΞΗ-67Ο11/10/2018 03:00:00Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Σ1ΤΩΞΗ-ΣΜΖ24/09/2018 03:00:00Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Φ5ΩΞΗ-ΡΗΤ09/08/2018 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος καταστραφέντος αγωγού αποχέτευσης Τ.Κ. Αδριανής Δήμου Παρανεστίου » ποσού 6.723,40 € με το ΦΠΑ .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΑ4ΙΩΞΗ-ΞΨΑ22/08/2018 03:00:00Η αριθ. 51/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την διεξαγωγή της δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΙ2ΩΞΗ-Ω3Ι09/08/2018 03:00:00Παροχή Νομικής υποστήριξης στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ελευθεριάδη Χρήστο του Μιχαήλ και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπισή του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας για υπόθεση του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ7ΓΒΩΞΗ-ΦΧΗ09/08/2018 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας και παροχή νομικής συμβουλής για την παραχώρηση τμήματος αγροτεμαχίου για την υλοποίηση του έργου σύνδεση του οικισμού Αδριανής Δήμου Παρανεστίου με την ΕΕΛ Χωριστής Δήμου ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ01ΨΩΞΗ-ΒΞΖ24/07/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία της Χατζηκαπλάνης Μαρίας, στον οικισμό της Πλατανιάς του Δ. ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΖ5ΩΞΗ-ΧΛΕ03/08/2018 03:00:00Λήψη απόφασης για τροποποίηση μίσθωσης του αριθ. 92 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Μεσοχωρίου του από 1470/18-3-2017 συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της Εμμανουηλίδου Γραμμάτας του ΣάββαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΩΑΡΩΞΗ-ΛΗ924/07/2018 03:00:00Χορήγηση προέγκρισης για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ (Ψυχαγωγικό Πάρκο) από τις 01/08/2016 μέχρι τις 06/08/2016, στην Τ.Κ. ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΠΜ3ΩΞΗ-ΔΔΠ24/07/2018 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΩΡΕΩΞΗ-Θ5Ν27/06/2018 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΜΤΦΩΞΗ-4ΛΩ27/06/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης δύο (2) Φ.Σ. S17 στην περιοχή μεταξύ Αδριανής - ΝικηφόρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω358ΩΞΗ-ΚΔ631/05/2018 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΖΟΩΞΗ-Ψ2216/05/2018 03:00:00Έγκριση των τευχών διακήρυξης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9», της πράξης: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5001155, συνολικού προϋπολογισμού 242.237,72 €»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΔΔΕΩΞΗ-Ω3Χ08/05/2018 03:00:00«Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΒΠΩΞΗ-ΘΛΠ31/01/2018 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2018.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡΩΠΩΞΗ-ΠΥΘ12/04/2018 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 2, του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας / προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018..ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ5ΩΩΞΗ-ΛΣΖ28/03/2018 03:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΘΑΜΩΞΗ-ΛΩΞ26/03/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία της Κεχαγιάς Μαρίας του Ευστρατίου, στον οικισμό της Ψηλής Ράχης του Δ. ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΘΥΩΞΗ-ΙΦΓ26/03/2018 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ τοποθέτησης τριών (3) Στύλων και επτά (7) Φωτιστικό Σώμα S-17 , προς το καφέ αναψυκτήριο με επωνυμία «Μανωλεσάκης Ι. – Μανωλεσάκης Μ. Ο.Ε», στον οικισμό της Αδριανής του Δ.ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΧ1ΒΩΞΗ-4ΗΠ26/03/2018 03:00:00««Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για την «ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
67ΙΟΩΞΗ-3Γ207/03/2018 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Π0ΒΩΞΗ-ΨΨΚ08/03/2018 02:00:00Αποδοχή ή μη της με αριθμ.πρωτ. 547/13-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου Αβραμίδη Κωνσταντίνου, επί της αίτησης του Μπαφέρα Νικόλαου , περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για απαίτησή του σύμφωνα με την από 7459/29-12-2017 αίτησή τουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΧΦΩΞΗ-Θ8Ε07/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Παρανεστίου για την παρουσία του ως μάρτυρα ενώπιον του Δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΞΓΩΞΗ-0Ψ405/03/2018 02:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1, του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας / προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΠΠΩΞΗ-ΨΓΒ05/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Κούτρα Νικολάου του Δημητρίου, στον οικισμό της Αδριανής (δρόμος παιδικού σταθμού).»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Δ5ΩΞΗ-ΠΗ605/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Μελιτόπουλου Ιάκωβου του Ιορδάνου, στον οικισμό της Πτελέας»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣ4ΑΩΞΗ-5Θ605/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Απτόγλου Αθανασίου, στον οικισμό της Πλατανιάς»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΛΙΩΞΗ-ΛΘΣ05/03/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία του Καρφάκη Χρήστου, στον οικισμό του Κάτω Θόλου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9ΨΨΩΞΗ-Γ6Δ02/03/2018 02:00:00«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της από 11-3-2014 αίτησης ακύρωσης(Κατά την με αρίθ. Κ.Λ.279/1-2-2018 Κλήση προσφυγής) της Μαρίας Βακαρτζή του Νικολάου κατά :L- Της με αριθ. 77/2013 Απόφασης (πρακτικό 17ης συνεδρίασης) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Παρασίου 4), II.- Της με αριθ. πρωτ. 16182/31-10-2013 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ,III.- Της με αριθ. 124/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου (με αριθ. 11/26-62013 πρακτικό συνεδρίασης), που υπεισήλθε αυτοδίκαια στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του συγχωνευθέντος σ’ αυτόν πρώην Δήμου Νικηφόρου. IV.- Κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής συναφούς πράξης της διοίκησης, η οποία θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θράκης . »»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΦΗΩΞΗ-45Κ13/02/2018 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού σύμφωνα με την 349/1-2-2018 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και την 5/2017 Διακήρυξη του Δ.ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΡΤΩΞΗ-93Λ13/02/2018 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για την «ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥ7ΙΩΞΗ-Φ5Γ01/02/2018 02:00:00«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 280/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΧΠ1ΩΞΗ-ΘΘ631/01/2018 02:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου ύστερα από αίτηση που υπέβαλλε ο Μπαφέρας Νικόλαος του Αθανασίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΡΞΔΩΞΗ-ΡΝ131/01/2018 02:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 στον οικισμό ΞαγνάντουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
685ΝΩΞΗ-Β1Η31/01/2018 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό (ΙΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την δημοπράτηση του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» >> προϋπολογισμού 73.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 27-06-2017»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Ζ55ΩΞΗ-1Β431/01/2018 02:00:00Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας (Πρακτικό 1) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΘΣΞΩΞΗ-Λ7831/01/2018 02:00:00Ανάκληση της αριθ. 106/2017 απόφαση της Ο.Ε και Έγκριση της αριθ. 40/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΛΤΩΞΗ-ΕΦ731/01/2018 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων σύμφωνα με τον Ν.4412/16, μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2018, μετά από κλήρωσηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΝΡ9ΩΞΗ-ΧΞΓ23/01/2018 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69ΛΟΩΞΗ-ΔΓ910/01/2018 02:00:00Έγκριση της αριθ. 40/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΗΣΠΩΞΗ-ΛΧΥ10/01/2018 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2018.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΦΩΩΞΗ-ΧΩ828/12/2017 02:00:00Δέσμευση πιστώσεων προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΞΒΩΞΗ-ΔΨΡ28/12/2017 02:00:00«Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του Δήμου Παρανεστίου»ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΩΒ5ΞΩΞΗ-3Δ828/12/2017 02:00:00«Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του Δήμου Παρανεστίου»ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΩΛ5ΚΩΞΗ-Μ0Ν28/12/2017 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό (ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την δημοπράτηση του έργου με τίτλο : <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ >> προϋπολογισμού 12.889,64 € ( με το ΦΠΑ 24%), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 03-10-2017»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΗΜΩΩΞΗ-4Ξ628/12/2017 02:00:00Έγκριση του Πρακτικό (ΙΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά την δημοπράτηση του έργου με τίτλο : <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ >> προϋπολογισμού 15.266,95 € ( με το ΦΠΑ 24%), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 08-08-2017.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞΔΣΩΞΗ-ΔΛ728/12/2017 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ω9ΙΩΞΗ-ΨΨ728/12/2017 02:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων και συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω12ΡΩΞΗ-ΓΘΤ28/12/2017 02:00:00Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔΦΘΩΞΗ-Ω7811/12/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΣΡΩΞΗ-Φ8Π07/12/2017 02:00:00Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΟΑΩΞΗ-ΠΝ307/12/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη εξωδίκου κατά της ΔΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΜ20ΩΞΗ-Ι4706/12/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Χατζηθεοδώρου Θεόδωρου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Δ2ΠΩΞΗ-Ν0Ζ04/12/2017 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΜΞΩΞΗ-ΚΚ229/11/2017 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2018»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘΞ6ΩΞΗ-6ΣΥ10/11/2017 02:00:00Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.889,64 ευρώ με το Φ.Π.Α 24% χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΜΡ0ΩΞΗ-ΥΗΧ10/11/2017 02:00:00Διόρθωση της αριθ. 54/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου» προϋπολογισμού 73.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%)» ως προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
60ΙΚΩΞΗ-1ΣΖ10/11/2017 02:00:00) Διόρθωση της αριθ. 69/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο:«Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» προϋπολογισμού 15.266,95 € ( με το ΦΠΑ 24%) » ως προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
73ΡΟΩΞΗ-ΘΥ310/11/2017 02:00:00Χορήγηση βεβαίωσης προς το Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Παρανεστίου ότι δεν υπηρετεί υπάλληλος στο Δήμο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΒ2ΩΞΗ-18Π08/11/2017 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΥΦΩΞΗ-ΖΜΑ28/09/2017 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Α8ΔΩΞΗ-ΣΛΤ20/09/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 3/2016 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου».».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
64ΤΞΩΞΗ-ΞΣ920/09/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού (ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου» προϋπολογισμού 73.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%)..».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΩ0ΜΩΞΗ-21Β20/09/2017 03:00:00Ορισμός ορκωτού – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου για τα έτη 2015 και 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩ9ΑΩΞΗ-Τ6Η20/09/2017 03:00:00«Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 .».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΑΒΨΩΞΗ-ΜΥΡ20/09/2017 03:00:00Αποδοχή ή μη της με αριθμ.πρωτ. 4379/8-9-2017 γνωμοδότησης του δικηγόρου Τάσσου Μιχαήλ, επί της αίτησης του Πετρίδη Δημήτριου , περί εξωδικαστικού συμβιβασμού για απαίτησή του σύμφωνα με την από 3626/28-7-2017 αίτησή τουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΗΑ3ΩΞΗ-ΓΛ419/09/2017 03:00:00Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» σε νέο ανάδοχοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓΣΦΩΞΗ-41Δ10/05/2017 03:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2017.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΙΡΩΞΗ-Ω1Ε20/04/2017 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΧΡΚΩΞΗ-ΘΨΞ08/02/2017 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2017.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω24ΘΩΞΗ-6Σ214/09/2017 03:00:00Ακύρωση της αριθ. 23/2017 απόφαση της Ο.Ε. και Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και Καθορισμός των Όρων Δημοπράτησης, του Έργου με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού :10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64 € με το ΦΠΑ 24% , με Κωδικό Κ.Α: 25/7312.25ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
73ΝΤΩΞΗ-ΩΙΔ14/09/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» προϋπολογισμού 15.266,95 € ( με το ΦΠΑ 24%)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΜΒΕΩΞΗ-Β5Τ13/09/2017 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΧΞΓΩΞΗ-ΜΚΙ13/09/2017 03:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου ύστερα από αίτηση που υπέβαλλε ο Πετρίδης ΔημήτριοςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
71ΨΨΩΞΗ-82Σ01/08/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 3/2016 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον δήμο ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Κ3ΣΩΞΗ-7Χ502/08/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου με τίτλο : «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου» προϋπολογισμού 73.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%)»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΑΝΥΩΞΗ-ΚΑΚ31/07/2017 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Γέφυρας Άνω Θόλου» ποσού 7.237,46€ .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Σ51ΩΞΗ-ΖΧΙ31/07/2017 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή φρεατίου στην Τ.Κ. Νικηφόρου» ποσού 2.981,12€..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞ1ΚΩΞΗ-Μ6Ψ28/07/2017 03:00:00Χορήγηση προέγκρισης για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ (Ψυχαγωγικό Πάρκο) από τις 01/08/2016 μέχρι τις 06/08/2016, στην Τ.Κ. Αδριανής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΑΕΩΞΗ-ΩΗΕ28/07/2017 03:00:00Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου ύστερα από αίτηση που υπέβαλλε το ΚΤΕΛ Ν.Δράμας ΑΕ.».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘΒΡΩΞΗ-ΘΤΞ28/07/2017 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου για την εκδίκαση αγωγής της Εταιρείας «Α. Παπαδόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω84ΒΩΞΗ-Χ4Α28/07/2017 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Χαρετίδη Μόσχου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Πενταμελές Εφετείο Θράκης .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΥ4ΩΞΗ-ΕΟ128/07/2017 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο Δράμας .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΨΦΘΩΞΗ-7ΧΘ28/07/2017 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
665ΣΩΞΗ-ΞΩ119/07/2017 03:00:00Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός των Όρων Δημοπράτησης, του Έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Νικηφόρου» εκτιμώμενης αξίας 15.266,95 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%), με Κωδικό Κ.Α: ΣΑΤΑ ΚΑ 30/7311.07ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΗΗ2ΩΞΗ-Ε2Ν20/07/2017 03:00:00Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 70/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω42ΛΩΞΗ-Ξ0Π09/06/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των περιπτέρου στους οικισμούς Νικηφόρου και Πλατανιάς .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΜΠΞΩΞΗ-ΗΓ209/06/2017 03:00:00Έγκριση του πρακτικού της Διενέργειας της Δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση του περιπτέρου της Τ.Κ. Αδριανής σε ΑΜΕΑ / Πολύτεκνους / Μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΞ2ΩΞΗ-Λ3Α09/06/2017 03:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων σύμφωνα με τον Ν.4412/16, μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2017, μετά από κλήρωσηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΝΨΩΞΗ-ΚΥΑ09/06/2017 03:00:00Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός των Όρων Δημοπράτησης, του Έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» Προϋπολογισμού : 73.000,00 € με το ΦΠΑ 24% , με Κωδικό Κ.Α: 30/7321.03»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΦΠ0ΩΞΗ-76009/06/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του της Διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 3/2016 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που προηγήθηκε για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον δήμο Παρανεστίου..ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Α7ΖΩΞΗ-ΞΥΙ08/06/2017 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΞΦΑΩΞΗ-Ι4Π10/05/2017 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 στον οικισμό ΝικηφόρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω754ΩΞΗ-0ΦΠ10/05/2017 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Μπαφέρα Νικόλαου του Αθανασίου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΦΖΘΩΞΗ-Ξ0719/04/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1, του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας / προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69Σ5ΩΞΗ-ΒΦΥ31/01/2017 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΤΒΩΞΗ-ΒΣ628/03/2017 03:00:00Έγκριση του Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ», και μόνο για την «ΟΜΑΔΑ 5 Ελαιολιπαντικά»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΒΥΩΞΗ-ΚΝΕ28/03/2017 03:00:00Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου υλοποίησης του έργου : « Οδοποιϊα οικισμών Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΣΥ9ΩΞΗ-0ΔΨ28/03/2017 03:00:00Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
78Ω6ΩΞΗ-ΡΞΧ28/03/2017 03:00:00Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3ΘΦΩΞΗ-Ζ4Ξ28/03/2017 03:00:00Ανάκληση της αριθ. 17/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Αναδάσωσης Δημόσιας Έκτασης 1.902,42 τ.μ. στην Περιοχή ΝικηφόρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Η2ΘΩΞΗ-3ΤΒ28/03/2017 03:00:00Ανάκληση της αριθ. 20/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων σύμφωνα με τον Ν.4412/16, μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2017, μετά από κλήρωσηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Σ18ΩΞΗ-ΥΜΤ20/03/2017 02:00:00Ενημέρωση-Απάντηση σχετικά με την εξώδικη δήλωση της ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου Παρανεστίου και ανάθεση σε πληρεξουσίου δικηγόροΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
75ΔΛΩΞΗ-10Υ15/03/2017 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων σύμφωνα με τον Ν.4412/16, μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2017, μετά από κλήρωσηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω4Η0ΩΞΗ-ΚΞΕ15/03/2017 02:00:00Έγκριση Μελέτης και τον Καθορισμό των Όρων Δημοπράτησης, του παρακάτω Έργου με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»Προϋπολογισμού : 10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64 € με το ΦΠΑ 24% , με Κωδικό Κ.Α: 25/7312.25ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
68ΙΠΩΞΗ-ΥΝΟ15/03/2017 02:00:00Έγκριση Μελέτης και τον Καθορισμό των Όρων Δημοπράτησης, του παρακάτω Έργου με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»Προϋπολογισμού : 12.312,06 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 15.266,95 € με το ΦΠΑ 24% , με Κωδικό Κ.Α: 30/7311.07ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
75ΝΗΩΞΗ-7ΧΕ15/03/2017 02:00:00Ανάκληση της αριθ. 33/2016 απόφαση της Ο.Ε. και έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >> Προϋπολογισμού: 2.031,73 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 2.499,02 € με το ΦΠΑ 24%ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛ7ΘΩΞΗ-ΚΜΕ14/03/2017 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης-έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΣΞΩΞΗ-Ρ5Μ13/03/2017 02:00:00Έγκριση της αριθ. 3/2017μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΧΝΩΞΗ-1ΧΙ10/03/2017 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για την «ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΗΗΜΩΞΗ-Θ5609/03/2017 02:00:00Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την κάλυψη των εν γένει αναγκών επιδόσεως του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΨΣΩΞΗ-Ξ5Δ24/02/2017 02:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού σύμφωνα με την 468/01-02-2017 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και την 10/2016 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ62ΕΩΞΗ-ΑΣΨ08/02/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 76/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας και εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε δίκη που αφορά την απαίτηση του Δημητρίου Πετρίδη για την αξίωσή του από τα υπ αριθ. 8/14-5-2014 & 9/14-5-2014 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του προς τον Δήμο Παρανεστίου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΕΑΩΩΞΗ-ΨΑ720/02/2017 02:00:00Έγκριση της υπ αριθ. 156/19-1-2017 απόφασης Δημάρχου για την απ ευθείας ανάθεση της υλοποίησης του έργου λόγω παγετού, με τίτλο «Επισκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Καπνοφύτου στην θέση Γέφυρα» στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε.Δ.Ε. , προϋπολογισμού 2.707,35 ευρώ με το ΦΠΑ 24%.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΩΞΩΞΗ-ΝΑ020/02/2017 02:00:00Έγκριση της υπ αριθ. 115/16-1-2017 απόφασης Δημάρχου για την απ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου» λόγω παγετού, στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, προϋπολογισμού 7.340,00 πλέον του ΦΠΑ.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΣΥ5ΩΞΗ-ΒΧΟ20/02/2017 02:00:00Έγκριση της υπ αριθ. 114/16-1-2017 απόφασης Δημάρχου για την απ ευθείας ανάθεση της εκµίσθωσης µηχανήµατος για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού, στον Λουκανίδη Κων/νο, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.800,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΥΖΩΞΗ-9ΛΚ20/02/2017 02:00:00Έγκριση της υπ αριθ. 109/16-1-1-2017 απόφασης Δημάρχου για την απ ευθείας ανάθεση της εργασίας μεταφοράς του αντιπαγετικού αλατιού για την αντιµετώπιση των συνεπειών του χιονιά στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου, στον ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., προϋπολογισμού 1.339,20 ευρώ με το ΦΠΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ109ΩΞΗ-Κ5Β20/02/2017 02:00:00Έγκριση της υπ αριθ. 108/16-1-2017 απόφασης Δημάρχου για την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αντιπαγετικού αλατιού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του χιονιά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Παρανεστίου, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε, προϋπολογισμού 3.515,40 ευρώ με το ΦΠΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Σ58ΩΞΗ-Λ7Ρ20/02/2017 02:00:00Έγκριση της υπ αριθ. 71/10-1-2017 απόφασης Δημάρχου για την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αντιπαγετικού αλατιού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του χιονιά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Παρανεστίου, στην εταιρεία ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΕΕ, προϋπολογισμού 694,40 ευρώ με το ΦΠΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1Ω1ΩΞΗ-ΝΓ308/02/2017 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του Χαρετίδη Μόσχου κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Πενταμελές Εφετείο Θράκης.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠ1ΘΩΞΗ-ΗΥΛ07/02/2017 02:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Μίνι – Μάρκετ, Παντοπωλείο, Οπωροπωλείο) του Παπαδόπουλου Σταύρου του Αναστασίου στο Παρανέστι .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
70ΦΛΩΞΗ-4ΞΩ03/02/2017 02:00:00Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των περιπτέρων, στους οικισμούς Παρανεστίου ,Νικηφόρου και ΠλατανιάςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8Κ2ΩΞΗ-Υ6701/02/2017 02:00:00Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας (Πρακτικό 1) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΓΒΡΩΞΗ-ΡΒ931/01/2017 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικον. Έτους 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓΖΞΩΞΗ-3ΛΔ13/01/2017 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΛ63ΩΞΗ-52Λ03/01/2017 02:00:00Λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά :1.Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Γενικής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας2.Της υπ’ αρ. πρωτ. 739/18-11-2016 Απόφασης του κ. Αντιπεριφερειάρχη Δράμας περί Επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το Ν. 1860/1985 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, στον Δήμο Παρανεστίου, για περιβαλλοντική παράβαση και3. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της ΔιοίκησηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
79Ζ3ΩΞΗ-ΨΡ029/12/2016 02:00:00Έγκριση του πρακτικού της Διενέργειας της Δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση του περιπτέρου της Τ.Κ. Αδριανής σε ΑΜΕΑ / Πολύτεκνους / Μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΓ6ΩΞΗ-ΕΒΧ23/12/2016 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3ΦΠΩΞΗ-04Ι23/12/2016 02:00:00Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ, της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός Φ.Σ S-17 στην Πλατανιά.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛ35ΩΞΗ-Τ2Γ23/12/2016 02:00:00Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ, της τοποθέτησης δυο (2) στύλων και δυο (2) Φ.Σ S-17 στην Αδριανή .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕΟΜΩΞΗ-ΤΑ623/12/2016 02:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων και συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ο60ΩΞΗ-40Χ02/12/2016 02:00:00Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των περιπτέρων του Δήμου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΧΖΖΩΞΗ-Υ1Γ30/11/2016 02:00:00Έγκριση του 1ου Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον δήμο ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟ17ΩΞΗ-6Α630/11/2016 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7890ΩΞΗ-3ΔΒ30/11/2016 02:00:00Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της Δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση του 30 % των θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων επί του συνόλου των καθοριζομένων θέσεων στο ΔήμοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠ6ΖΩΞΗ-ΨΚΒ30/11/2016 02:00:00Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ, της χορήγησης νέας ηλεκτρικής παροχής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Ι6ΛΩΞΗ-ΤΚΤ30/11/2016 02:00:00«Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ , της τοποθέτησης δύο (2) Φ.Σ S-17Υ στην Τ.Κ. Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΓΝΩΞΗ-ΠΥΑ15/11/2016 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2017ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΛΒ3ΩΞΗ-4ΟΕ16/11/2016 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής της Δήμητρας Καραγκιόζη κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείου ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΔΑΣΩΞΗ-ΖΧΩ16/11/2016 02:00:00Ανάκληση των αριθ. 83/2016, 84/2016, 85/2016, και 86/2016 αποφάσεων της οικονομικής επιτροπήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΝ2ΩΞΗ-ΝΥ015/11/2016 02:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΠΣΤΩΞΗ-ΦΞΨ14/10/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την :«Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον δήμο Παρανεστίου», προϋπολογισμού 31.000,00 €» σύμφωνα με τον Ν.4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
67ΙΙΩΞΗ-87122/09/2016 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου », που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς της Εταιρείας «TrucksCenter - Γκαϊτατζής Γκαϊτατζής Σπ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», και μόνο για την προμήθεια «δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΘΖΜΩΞΗ-Ι0614/10/2016 03:00:00Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ , της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. s-17 στον οικισμό Κρήνης της Τ.Κ. ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦΜΘΩΞΗ-4Χ414/10/2016 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΓΘΩΞΗ-ΕΒΜ05/10/2016 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
75ΙΨΩΞΗ-ΞΛΔ05/10/2016 03:00:00Έγκριση τoυ Πρακτικoύ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΨΒΖΩΞΗ-ΓΡ022/09/2016 03:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω70ΘΩΞΗ-ΑΓΥ22/09/2016 03:00:00Ακύρωση της αριθ 68/2016 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού της πράξης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», Προϋπολογισμός: 17.491,46€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 21.689,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΡΡΓΩΞΗ-ΝΓΙ22/09/2016 03:00:00«Έγκριση τoυ Πρακτικoύ 5 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 5001155: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», που αφορά την την κατακύρωση της προμήθειας ως οριστικό ανάδοχο της Εταιρείας «Ζουμπουλάκης Προμήθειες Ανώνυμη Εταιρεία», και μόνο για την «ΟΜΑΔΑ 1 ΕΠΙΠΛΑ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ901ΩΞΗ-ΥΓΙ06/09/2016 03:00:00«Έγκριση των νέων όρων δημοπράτησης για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου συμπεριλαμβανομένων και των υλικών που απαιτούνται, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63ΜΗΩΞΗ-4ΒΚ06/09/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού της πράξης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», Προϋπολογισμός: 17.491,46€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 21.689,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΞΨΩΩΞΗ-Ζ5Β05/09/2016 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 4 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Εταιρείας «Ζουμπουλάκης Προμήθειες Ανώνυμη Εταιρεία», και μόνο για την «ΟΜΑΔΑ 1 ΕΠΙΠΛΑ» η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΑ0ΩΞΗ-ΨΥΝ05/09/2016 03:00:00Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ, της αντικατάστασης Φ.Σ s-17 σε υπάρχοντες στύλους στην Τ.Κ. ΠλατανιάςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
603ΡΩΞΗ-ΜΙΖ05/09/2016 03:00:00Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου<< ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>> προϋπολογισμού 49.454,45 € ( με το ΦΠΑ 24%)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΚΚΓΩΞΗ-63805/09/2016 03:00:00Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >> προϋπολογισμού 30.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΨΘΗΩΞΗ-2ΟΖ05/09/2016 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου », που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου τεχνικής προσφοράς της Εταιρείας «TrucksCenter - Γκαϊτατζής Γκαϊτατζής Σπ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», και μόνο για την προμήθεια «δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΩ2ΩΞΗ-ΞΟΑ03/08/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση-προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Λ81ΩΞΗ-ΚΔ303/08/2016 03:00:00Χορήγηση προέγκρισης για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ (Ψυχαγωγικό Πάρκο) από τις 02/08/2016 μέχρι τις 06/08/2016, στην Τ.Κ. ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗΙΒΩΞΗ-4ΧΔ03/08/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 3.300,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 4.092,00 € με το ΦΠΑ 24%ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΒΘ6ΩΞΗ-6ΨΙ03/08/2016 03:00:00Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΘΖΩΞΗ-Η5Σ03/08/2016 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
67ΨΛΩΞΗ-ΖΦΔ03/08/2016 03:00:00Έγκριση δαπάνης για την Πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ, της ηλεκτροδότησης των Φωτιστικών σωμάτων Τ.Κ. Πλατανιάς.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΝΝΩΞΗ-ΑΓΛ12/04/2016 03:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
75Χ1ΩΞΗ-Α6Ψ18/07/2016 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 ..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΤΡΩΞΗ-1ΙΨ15/07/2016 03:00:00«Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαδικασία ανάδειξης μειοδότη του έργου με τίτλο : <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>> προϋπολογισμού 40.000,00 € ( με το ΦΠΑ 24%), το οποίο δημοπρατήθηκε στις 21-06-2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Ι0ΒΩΞΗ-Α6Ε15/07/2016 03:00:00Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαδιακσία ανάδειξης μειοδότη του έργου : «<<ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ>> προϋπολογισμού 37.652,91 €».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7534ΩΞΗ-Α0Ω05/07/2016 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΖΞΚΩΞΗ-0Σ105/07/2016 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρο για έρευνα τίτλων στο υποθηκοφυλακείο Δράμας και στην Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας, διερεύνηση προθέσεων ιδιοκτητών-διαπραγμάτευση και παροχή νομικής συμβουλής σχετικά με τις νομικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
738ΥΩΞΗ-ΒΔ305/07/2016 03:00:00Έγκριση όρων δημοπράτησης για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου συμπεριλαμβανομένων και των υλικών που απαιτούνται .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕΟ6ΩΞΗ-ΣΛΘ05/07/2016 03:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και παιδότοπου της εταιρείας «ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ Ι.-Μανωλεσάκη Μ. ΟΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΧΥ3ΩΞΗ-ΧΤΨ05/07/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Φρεατίου ομβρίων υδάτων στην Μαρμαριά ΔΕ Νικηφόρου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω488ΩΞΗ-6ΟΛ05/07/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων - περιφράξεων νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΑΕ0ΩΞΗ-Ω5Ν05/07/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νικηφόρου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
67ΗΝΩΞΗ-7ΑΝ05/07/2016 03:00:00Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Ι2ΧΩΞΗ-ΑΟΝ05/07/2016 03:00:00Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΧΩΡΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΑΙΠΩΞΗ-Χ4Ρ29/06/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 49.454,50 €ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Θ11ΩΞΗ-ΚΘ329/06/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»Προϋπολογισμού : 30.000,00 € με το ΦΠΑ 24% ,ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
71ΘΤΩΞΗ-ΑΡ308/06/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.499,02ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΛΨ9ΩΞΗ-Η1Ν09/06/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
75Π3ΩΞΗ-7ΤΡ08/06/2016 03:00:00«Εγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ, Αξιολόγησης των δικαιολογητικών μειοδότη του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΦΖ2ΩΞΗ-0Ψ431/05/2016 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ προϋπολογισμού 40.000,00€ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗΥ5ΩΞΗ-Η0Ζ03/06/2016 03:00:00Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑ 30/6112.03 και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 .»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΥΕΛΩΞΗ-29203/06/2016 03:00:001) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, της επικαιροποιημένης Αρ.Μελέτης 7/2016 προμήθειας με τίτλο : << ΥΠΟΕΡΓΟ 2: « Προμήθεια εξοπλισμού» του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» >> προϋπολογισμού 360.910,57 € με ΦΠΑ 24%.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΣΡΩΞΗ-Ι9902/06/2016 03:00:00Έγκριση τοποθέτησης 3 στύλων και 3 Φωτιστικών Σωμάτων S-17, στον οικισμό των Χαμοκεράσων του Δ.Παρανεστίου, προς την οικία της Σαββίδου Δέσποινας του Γεωργίου και έγκριση Δαπάνης ποσού 3.300,34 €.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Φ2ΟΩΞΗ-Υ0Σ02/06/2016 03:00:00Έγκριση ηλεκτροδότησης με τριφασική παροχή 25 ΚVA (Ν2) εικοσιτεσσάρων (24) οικίσκων, του οικισμού της πρώην ΔΕΗ Μεσοχωρίου της ΔΕΔΔΗΕ και έγκριση Δαπάνης ποσού 23.419,92 €,.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
752ΗΩΞΗ-ΒΣΜ27/04/2016 03:00:00Περί καθορισμού καταβαλλομένου τέλους υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΦ3ΩΞΗ-6ΘΘ20/04/2016 03:00:00Έγκριση Μελέτης και Καθορισμός των Όρων Δημοπράτησης, του Έργου με τίτλo: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
607ΜΩΞΗ-ΖΤΣ20/04/2016 03:00:00Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Αναδάσωσης Δημόσιας Έκτασης 1.902,42 τ.μ. στην Περιοχή Νικηφόρου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Κ7ΚΩΞΗ-Τ3Ν20/04/2016 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»(Ομάδα 5- ελαιολιπαντικά)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΥΒΩΞΗ-ΘΛΗ18/04/2016 03:00:00Έγκριση μετατόπισης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό του Ψηλοκάστρου και έγκριση Δαπάνης ποσού2.202,22 €.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
69Ρ0ΩΞΗ-ΥΚΤ18/04/2016 03:00:00Έγκριση μετατόπισης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό του Μεσοχωρίου και έγκριση Δαπάνης ποσού 1.438,76 €.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛ5ΓΩΞΗ-Θ3Ω18/04/2016 03:00:00Έγκριση τοποθέτηση 6 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Πλατανόβρυσης και επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Παρανεστίου ψήφιση και έγκριση Δαπάνης ποσού 262,89 € .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓΝ7ΩΞΗ-ΠΣΛ18/04/2016 03:00:00Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2016 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και ελαστικώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞ26ΩΞΗ-0ΚΖ12/04/2016 03:00:00Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης αγροκτήματος Ξαγνάτου (υπ΄ αριθ. 159 αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.),»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΩΝΤΩΞΗ-ΩΦ512/04/2016 03:00:00Ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την έκδοση αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 353/2009 οικοδομικής άδειας για την κατασκευή Αστρονομικού Παρατηρητηρίου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Νικηφόρου», σύμφωνα με τον Ν.3316/2005.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΡΖΩΞΗ-ΝΜΨ23/03/2016 02:00:00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7ΗΜΦΩΞΗ-2ΓΚ18/03/2016 02:00:00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7Ε9ΕΩΞΗ-ΨΤΒ18/03/2016 02:00:00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΨΩ3ΜΩΞΗ-ΦΗΖ07/03/2016 02:00:00ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΥ 9413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ Ι.Χ.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΜΔ1ΩΞΗ-ΑΣ326/02/2016 02:00:00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΩΑΦΑΩΞΗ-ΟΣΤ25/02/2016 02:00:00Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης και Οικον. Καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕ5ΕΩΞΗ-ΓΗΓ24/02/2016 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΡΦΧΩΞΗ-5ΕΗ24/02/2016 02:00:001) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών Συντήρησης-Επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου καθώς και για την προμήθεια των ανταλλακτικών και των ελαστικών για το έτος 2016»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛ5ΑΩΞΗ-0ΜΜ24/02/2016 02:00:00Εξέταση ενστάσεων προμηθευτών κατά του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» και της 8/2016 απόφασης της Ο.Ε. (για την ομάδα 5-ελαιολιπαντικά)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΜΦ3ΩΞΗ-ΚΤΕ24/02/2016 02:00:001) Εγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή των εξής ομάδων καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ: (Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) για το έτος 2016) με συστημικό αριθμό 20531 της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» με συστημικό αριθμό 19542ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Μ04ΩΞΗ-ΧΤΨ10/02/2016 02:00:00Ανάκληση της αριθ. 97/2015 απόφαση της Ο.Ε. και Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης αγροκτήματος Ξαγνάτου (υπ΄ αριθ. 159 αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.),ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7817ΩΞΗ-Μ4Β08/02/2016 02:00:00Αντικατάσταση πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου κατά του Δήμου και τροποποίηση της αρ. 38/2015 Απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΝΥΩΞΗ-ΕΜ108/02/2016 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπιση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την υπόθεση αγωγής της ετερορρύθμου εταιρείας υπο την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 2-11-2016 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ζ55ΩΞΗ-2ΛΟ03/02/2016 02:00:00Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας (Πρακτικό 1) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΦ1ΩΞΗ-ΧΨΒ03/02/2016 02:00:00Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΕ2ΟΩΞΗ-Ε5Π03/02/2016 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2016.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΘΒΩΞΗ-Ψ2Σ27/01/2016 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικον. Έτους 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ7ΕΧΩΞΗ-8ΝΓ18/01/2016 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΡΤΝΩΞΗ-ΒΦ015/01/2016 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΗΨΙΩΞΗ-6ΗΥ12/01/2016 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (Ν. 3669/2008) για το έτος 2016.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω7ΡΤΩΞΗ-1ΙΩ12/01/2016 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΡΔΒΩΞΗ-Α6212/01/2016 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Β8Η6ΩΞΗ-ΜΣ315/12/2015 02:00:00Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης αγροκτήματος Ξαγνάτου (υπ΄ αριθ. 159 αγροτεμάχιο συνολικής έκτασηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΡ2ΛΩΞΗ-Θ2Ι14/12/2015 02:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2016.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3Τ3ΩΞΗ-Λ2Ν10/12/2015 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΤΧΜΩΞΗ-ΠΣΖ10/12/2015 02:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων, συμμετοχής σε σεμινάρια κλπ.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨ5ΞΩΞΗ-ΕΜΖ09/12/2015 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΕΒΩΞΗ-6ΟΤ02/12/2015 02:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΧΓΥΩΞΗ-ΚΑΟ29/11/2015 02:00:00«Έγκριση η μη, του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών), για την επιλογή προσωρινού αναδόχου της «ΟΜΑΔΑ 1 ΕΠΙΠΛΑ», του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731.»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΨΘΓΩΞΗ-ΔΤΙ25/11/2015 02:00:00Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 από το Πρακτικό της 3ης έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΚ8ΩΞΗ-0ΥΗ20/11/2015 02:00:00Έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Γ0ΡΩΞΗ-Ω1Δ17/11/2015 02:00:00Εγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», επί της αριθ. πρωτ. 6878/10-11-2015 Ενδικοφανούς Προσφυγής, της Εταιρείας: ¨ΕΤΗΛΚΑ Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας Ξύλινων και Μεταλλικών Κατασκευών¨ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΛΦΕΩΞΗ-ΞΧΩ13/11/2015 02:00:00Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΔΤΩΞΗ-ΘΤΓ13/11/2015 02:00:00Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΚΑΨΩΞΗ-99Θ13/11/2015 02:00:00Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΛΚΟΩΞΗ-26Ε13/11/2015 02:00:00Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Λ6ΗΩΞΗ-4ΔΚ13/11/2015 02:00:00Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ» Προϋπολογισμού: 4.024,60 € χωρίς ΦΠΑ ή 4.950,26 € με το ΦΠΑ, ΣΑΤΑ 2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Β55ΘΩΞΗ-ΚΘΠ13/11/2015 02:00:00Ανάθεση εργασίας για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
647ΧΩΞΗ-ΥΘ613/11/2015 02:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ο3ΒΩΞΗ-ΙΘΤ13/11/2015 02:00:00«Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου (01/7/2015-30/9/2015) προϋπολογισμού 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΞΕ8ΩΞΗ-4Χ813/11/2015 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΣΚΩΞΗ-9ΨΒ11/11/2015 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 17-11-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ΚαβάλαςΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΤΘΠΩΞΗ-ΝΔ505/11/2015 02:00:00Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού», του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
75Λ8ΩΞΗ-3ΨΛ15/10/2015 03:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάριαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΚΞΩΞΗ-6ΥΗ15/10/2015 03:00:00Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω9Ο3ΩΞΗ-ΦΟΓ15/09/2015 03:00:00Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη, της δημοπρασίας του έργου : <<ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >>ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΚΕ4ΩΞΗ-ΓΟΤ18/08/2015 03:00:00Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΓΜΦΩΞΗ-Ο1Ο06/08/2015 03:00:00Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
74ΜΦΩΞΗ-Σ2606/08/2015 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προΰπολογισμού 12.624,57€.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΣΨΤΩΞΗ-ΜΛ704/08/2015 03:00:00Καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>> ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 358.000,00 € ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ «383731».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΩΦΨΩΞΗ-ΥΔ123/07/2015 03:00:00ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΡ.40/201 ΠΟΥ αφορά τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, με τίτλο: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» προϋπολογισμού 8.096,00 € με το ΦΠΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΝΚΑΩΞΗ-ΤΞ423/07/2015 03:00:00Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΞΘΩΞΗ-6ΒΩ21/07/2015 03:00:00Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΤ6ΩΞΗ-ΥΩΠ16/07/2015 03:00:00Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων και συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΝΗΞΩΞΗ-Χ6Ζ16/07/2015 03:00:00Έγκριση τοποθέτησης 1 μετρητή ΦΟΠ στον Υ/Σ 22 στην Τ.Κ. Αδριανής του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΜΨΑΩΞΗ-Τ3516/07/2015 03:00:00Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Ανω Πυξαρίου του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
60ΛΧΩΞΗ-ΚΗ416/07/2015 03:00:00Προέγκριση για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων Λούνα Παρκ (Ψυχαγωγικό Πάρκο) από τις 29/07/2015 μέχρι τις 07/08/2015, στην Τ.Κ. Αδριανής στον Νιζάμη Γεώργιο του ΑγάπιουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
79ΟΗΩΞΗ-9ΣΝ16/07/2015 03:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βουβούκη Αθηνάς του Γεωργίου στην Τ.Κ. ΑδριανήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΒΕΒΩΞΗ-ΗΗ716/07/2015 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας κατά την εκδίκαση αγωγής του ΕΔΕ Μήτρου Νικόλαου κατά του πρώην Δήμου Νικηφόρου και νύν Παρανεστίου , που πρόκειται να εκδικαστεί στις 11-12-2015 στο Ειρηνοδικείο ΔράμαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1ΒΗΩΞΗ-52418/03/2015 02:00:00Ανάθεση εργασίας επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές για το έργο «Υλοποίηση εφαρμογής Ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟ4ΕΩΞΗ-8Δ405/06/2015 03:00:00ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26/2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας>> προϋπολογισμού 102.000,00 €.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΤΥΞΩΞΗ-15221/05/2015 03:00:00Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΥΒΩΞΗ-ΜΑ819/05/2015 03:00:00Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΚΝΝΩΞΗ-ΣΨ414/05/2015 03:00:00Προγραμματική Σύμβαση για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2015»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧ93ΩΞΗ-ΜΓ105/05/2015 03:00:00Περί καθορισμού καταβαλλομένου τέλους υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΒΗΝΩΞΗ-ΥΚ005/05/2015 03:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αλαγκιοζίδη Γεώργιου του Ηρακλή στο Παρνέστι.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΣΓ1ΩΞΗ-23122/04/2015 03:00:00Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
6Η8ΥΩΞΗ-ΑΥΒ22/04/2015 03:00:00Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμούΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΜΘΙΩΞΗ-9ΜΥ22/04/2015 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , της Εταιρείας «Α. Παπαδόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» που θα εκδικαστεί στις 20-11-2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔ0ΞΩΞΗ-ΠΕΘ21/04/2015 03:00:001) Ανάκληση της αριθ. 40/2015 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.» και συμπλήρωση του περιεχομένου της κατόπιν της από 6-4-2015 ένστασης την Εταιρεία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΣΜΟΩΞΗ-ΤΥ615/04/2015 03:00:00Σύνταξη καταστάσεων των δικαιούχων για την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους κατοίκους του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΑΥΥΩΞΗ-4ΕΗ15/04/2015 03:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χατζηνικολάου Πετρονίλας του Αθανασίου στην ΠλατανιάΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΩΙΑΩΞΗ-53Λ07/04/2015 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , του ΕΔΕ Καλτσίδη Κων/νου που θα εκδικαστεί στις 30-10-2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Μ0ΝΩΞΗ-Τ2Α06/04/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΞΓΑΩΞΗ-Ξ1Ψ30/03/2015 03:00:00Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω8Ψ0ΩΞΗ-ΣΞΤ08/04/2015 03:00:00Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Δ6ΜΩΞΗ-ΞΑ108/04/2015 03:00:00Εγκριση μετατοπίσεων και επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΝΕΚΩΞΗ-94Χ07/04/2015 03:00:00«Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του πρώην Δήμου Νικηφόρου και νύν Παρανεστίου , του ΕΔΕ Μήτρου Νικόλαου που εκδικαστεί στις 29-5-2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΥΙΛΩΞΗ-42Μ07/04/2015 03:00:00Ανάκληση της αριθ. 19/2015 απόφαση της Ο.Ε. περί «Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
64ΒΨΩΞΗ-84507/04/2015 03:00:00Έγκριση ή μη της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
70ΣΞΩΞΗ-ΥΑ407/04/2015 03:00:002) Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη του Υποέργου 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» του Έργου:«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΣΘΩΩΞΗ-Λ3Ο07/04/2015 03:00:001) Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη του Υποέργου 4 : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» του Έργου:«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω4Ι9ΩΞΗ-Λ0118/03/2015 02:00:00Εγκριση μετατοπίσεων και επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΝΓΞΩΞΗ-ΥΕΕ28/01/2015 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΟΘΣΩΞΗ-Ο4924/03/2015 02:00:00Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
76ΘΒΩΞΗ-6Ο219/03/2015 02:00:00ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ Ψηλής Ράχης»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6176ΩΞΗ-ΦΑΗ19/03/2015 02:00:00ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ ΠτελέαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΙΔΑΩΞΗ-0ΚΑ18/03/2015 02:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΥΨ8ΩΞΗ-ΒΚΚ18/03/2015 02:00:00Έγκριση ανάθεσης της εργασίας με τίτλο για «Ταφή Απορριμμάτων ΧΑΔΑ Δράμας» και ψήφιση πίστωσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΙΗΖΩΞΗ-Ζ5418/03/2015 02:00:00Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου <ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΔ3ΩΞΗ-Τ6318/03/2015 02:00:00Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
64ΧΞΩΞΗ-6Ψ718/03/2015 02:00:00Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΜΞΛΩΞΗ-ΔΓ918/03/2015 02:00:00Έγκριση 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 για την ανάθεση εργασίας με τίτλο για «Ταφή Απορριμμάτων ΧΑΔΑ Δράμας» και λοιπών δαπανώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘ3ΩΩΞΗ-ΤΩΝ18/03/2015 02:00:00Έγκριση Παραλαβής μελέτης του έργου «Υδραυλική μελέτη στη θέση Ξηρά ΜοναστήριαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ρ2ΦΩΞΗ-ΣΔ728/01/2015 02:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΩΠ1ΧΩΞΗ-0ΑΔ28/01/2015 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της έφεσης της Συμεωνίδου Αναστασίας κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στις 17-3-2015 στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω2ΗΡΩΞΗ-Β5728/01/2015 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (Ν. 3669/2008) για το έτος 2015.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
64Τ3ΩΞΗ-6ΥΛ28/01/2015 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) και αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το έτος 2015ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΒΨΩΩΞΗ-ΔΚ928/01/2015 02:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην «ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» στην Αδριανή»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΣΔΗΩΞΗ-6ΓΘ28/01/2015 02:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Μανωλεσάκη Σταύρου του Γεωργίου με την επωνυμία « Γ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ » στην Αδριανή»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Θ0ΠΩΞΗ-44Κ28/01/2015 02:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Λεπτουργού Φρίξου του Γεωργίου στο Παρανέστι»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΗΑΩΞΗ-ΚΜΜ28/01/2015 02:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κατικαρίδη Γεώργιου του Μάξιμου στο Παρανέστι»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΓΗΩΞΗ-ΠΙΚ28/01/2015 02:00:00Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας σχολικών κλήρωνΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
7ΛΤ7ΩΞΗ-ΘΧΩ28/01/2015 02:00:00«Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων α.α 326/31-12-2014»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΕΑΩΩΞΗ-Σ9Υ28/01/2015 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 3-2-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΓΘ8ΩΞΗ-ΗΙΜ18/12/2014 02:00:00Έγκριση αιτημάτων πολιτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο ”ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΑΞ2ΩΞΗ-Θ1822/12/2014 02:00:00Εγκριση ανάληψης υποχρεώσεωνΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7ΦΗΑΩΞΗ-ΑΘΩ22/12/2014 02:00:00Εισήγηση της 26ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7ΤΤΘΩΞΗ-Λ5Η22/12/2014 02:00:00Έγκριση πρoτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων”ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
715ΡΩΞΗ-ΓΛΣ22/12/2014 02:00:00Εισήγηση της 28ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
797ΛΩΞΗ-2ΥΒ22/12/2014 02:00:00Εισήγηση της 27ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΒΔΛΗΩΞΗ-ΠΥ718/12/2014 02:00:001) Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής εξι απασχολούμενων στο πρόγραμμα (stage) , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά του Δήμου ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ω75ΘΩΞΗ-ΛΦ720/10/2014 03:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
7ΣΠ0ΩΞΗ-ΤΣΝ20/10/2014 03:00:00Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 6.000,00€.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΠ04ΩΞΗ-ΗΡ130/11/2014 02:00:00Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο << υδραυλική μελέτη ύδρευσης Θερμιών>>ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΖΖ5ΩΞΗ-ΝΛΒ30/11/2014 02:00:00Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο <<τοπογραφική μελέτη γεώτρησης στην θέση ξερά μοναστήρια >>ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΓΒΕΩΞΗ-ΕΟΝ30/11/2014 02:00:00Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο << τοπογραφική μελέτη βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου απο οικισμό Πλατανιάς εως Ακρόπολη ΠλατανιάςΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΔΘΙΩΞΗ-ΧΦΝ30/11/2014 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπιση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής (διαδιακασία Εργατικών διαφορών) του Παπαδόπουλου Πολυχρόνη και Αλεξανδρίδου Ελισσάβετ κατά του Δήμου ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΠΕΣΩΞΗ-ΚΜΗ30/11/2014 02:00:00Εισήγηση της 25ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
6Π3ΕΩΞΗ-ΟΦΘ30/11/2014 02:00:00Επανακαθορισμός της διενέργειας και των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3ΙΥΩΞΗ-Η0Ν10/12/2014 02:00:00ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΜΩΛΩΞΗ-ΗΡ830/11/2014 02:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΩΟ0ΑΩΞΗ-ΩΔΝ20/10/2014 03:00:00Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο Περιβαλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΕΗ Μεσοχωρίου».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Φ86ΩΞΗ-ΠΝΧ20/10/2014 03:00:00Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο Περιβαλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου «Γεώτρηση στα Ξερά Μοναστήρια Αδριανής».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΛΡΦΩΞΗ-ΝΘΜ20/10/2014 03:00:00Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού εδιαφέροντος του Αλαγκιοζίδη Γεωργίου στο ΠαρανέστιΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΦΝΟΩΞΗ-ΖΗ720/10/2014 03:00:00Εισήγηση της 23ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΞΛ8ΩΞΗ-8ΕΚ20/10/2014 03:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του υπαλλήλου Παρτσαλίδη Χρήστου κατά του Δήμου ΠαρανεστίουΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β2ΟΨΩΞΗ-Π4203/11/2014 02:00:00Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπιση του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του πρώην Δήμου Νικηφόρου κατά του Δήμου Παρανεστίου.»ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΒΔΔΙΩΞΗ-Φ9Ω03/11/2014 02:00:00Εισήγηση της 24ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ε9ΝΩΞΗ-ΠΩΤ03/11/2014 02:00:00ΘΕΜΑ: Εγκριση του 2ου πρακτικού (τεχνική αξιολόγηση) της επιτροπής αξιολόγησης για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακοί πολιτισμοί της Γής,του νερού και του ανθρώπουστην Ανατολική Μακεδονία»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω64ΘΩΞΗ-ΘΚΩ09/10/2014 03:00:00Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2014ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΩΝ5ΖΩΞΗ-5ΤΒ27/09/2014 03:00:00Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής ΕπιτροπήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
704ΩΩΞΗ-ΚΦ306/08/2014 03:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΑΟΜΩΞΗ-ΟΑ621/08/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΦΞ0ΩΞΗ-ΕΜΛ06/08/2014 03:00:00Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2014.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΓΣΜΩΞΗ-Α4506/08/2014 03:00:00Εισήγηση της 12ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού 2014 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΞΤΒΩΞΗ-Σ4924/07/2014 03:00:00Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου «Υδρευση Θερμιών»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΕ41ΩΞΗ-ΙΡΖ24/07/2014 03:00:00Εισήγηση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 πρός το Δημοτικό ΣυμβούλιοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΗΘ6ΩΞΗ-Ζ4Δ24/07/2014 03:00:00Ψήφιση πιστώσεωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΔΜ7ΩΞΗ-ΖΘΡ24/06/2014 03:00:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
63Σ0ΩΞΗ-Ρ8Β24/06/2014 03:00:00Έγκριση πρακτικού 1 για την αξιολόγηση διακιολογητικών συμμετοχής για την υλοποίηση του έργου « ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
73ΡΔΩΞΗ-6Ψ113/06/2014 03:00:00Καθορισμός της διενέργειας και των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Μ7ΓΩΞΗ-ΝΞΒ13/06/2014 03:00:00Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση διαφόρων εγγράφων του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞ1ΥΩΞΗ-ΞΓΠ13/06/2014 03:00:00Έγκριση τοποθέτησης ΦΟΠ στην Τ.Κ. ΠυξαρίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
71ΣΨΩΞΗ-Ε4Ψ13/06/2014 03:00:00Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του υποέργου 4 « Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νικηφόρου του έργου Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου» Συμβούλιο. ορθή επανάληψηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Β3ΞΒΩΞΗ-Φ1Δ13/06/2014 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή επίστεψης τοιχείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου προΰπολογισμού 9.289,00€ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΙ5ΩΞΗ-ΕΤ013/06/2014 03:00:00Καθορισμός της διενέργειας και των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου.ορθή επανάληψηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Β3ΡΜΩΞΗ-Λ9Η13/06/2014 03:00:00Έγκριση τοποθέτησης ΦΟΠ στην Τ.Κ. ΨηλοκάστρουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΠΞΛΩΞΗ-ΔΗ524/06/2014 03:00:00Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Οδοποιία ΤΚ Ψηλή Ράχης».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6ΦΕΩΞΗ-ΓΒΟ13/06/2014 03:00:00Εισήγηση 10ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ορθή επανάληψηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΘΣ3ΩΞΗ-ΡΝΠ13/06/2014 03:00:00Εισήγηση της 9ης αναμόρφωσης προΰπολογισμού οικ. έτους 2014 προς το Δημοτικό ΣυμβούλιοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Β5Ξ1ΩΞΗ-Κ9Π13/06/2014 03:00:00Εισήγηση 10ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 προς το Δημοτικό ΣυμβούλιοΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ4Λ0ΩΞΗ-ΧΓ124/06/2014 03:00:00Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από οικισμό Καρποφόρο προς οικισμούς Μελισσοχωρίου και ΜικροχωρίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΗΒ7ΩΞΗ-Δ5Χ13/06/2014 03:00:00Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» σε ορθή επαναληψηΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΟΙ8ΩΞΗ-ΡΘ113/06/2014 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΕΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ» .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΦΓΥΩΞΗ-ΩΤΟ13/06/2014 03:00:00Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΕΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΒΜ4ΩΞΗ-ΜΒ613/06/2014 03:00:00Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του υποέργου 4 « Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νικηφόρου του έργου Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου» ΣυμβούλιοΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟ