ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑΗμ.ΈκδοσηςΘέμαΚατηγορία Απόφαση
6ΕΒΨΩΞΗ-15Τ16/07/2020 03:00:00Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου σε τοπικές κοινότητες.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΞΠΘΩΞΗ-Ν0Τ16/09/2019 03:00:00Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου σε τοπικές κοινότητεςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Θ75ΩΞΗ-Ψ9Θ27/06/2017 03:00:00Παραπομπή υπαλλήλου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για πειθαρχική υπόθεση σύμφωνα με την αριθ. Ε.Π. 29/2017 απόφαση της Δημάρχου (πειθαρχική απόφαση του Γουλά Μιχαήλ του Θεοδώρου)ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΞΔΩΞΗ-7ΕΝ31/05/2017 03:00:00ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω9Α0ΩΞΗ-Μ4511/05/2017 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ