ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΔΑΗμ.ΈκδοσηςΘέμαΚατηγορία Απόφαση
ΩΧΞΙΩΞΗ-ΔΕΦ01/12/2021 02:00:00ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΓΔΑΩΞΗ-ΥΙ530/11/2021 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΨΞΖΗΩΞΗ-ΣΤΝ29/11/2021 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗΛ3ΩΞΗ-0ΩΖ24/11/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΧΝΣΩΞΗ-26Ο25/11/2021 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΒ36ΩΞΗ-ΧΘΓ18/11/2021 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΙΘΝΩΞΗ-ΝΞΗ18/11/2021 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΞΙ5ΩΞΗ-ΣΚ318/11/2021 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5Ι7ΩΞΗ-75Ε17/11/2021 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΦ68ΩΞΗ-ΑΨΥ16/11/2021 02:00:00ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ν46ΩΞΗ-ΘΧΠ16/11/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΘΨ3ΩΞΗ-ΟΙΛ08/11/2021 02:00:00Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ΠαιδείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΙΔΩΞΗ-9ΛΡ03/11/2021 02:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΝΒ1ΩΞΗ-4ΧΟ26/10/2021 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΠΡΑΚΤΟΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΣΜΩΞΗ-Ξ6822/10/2021 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΤΑΤΩΞΗ-Ζ8621/10/2021 03:00:00ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΦΠ2ΩΞΗ-ΦΘΡ20/10/2021 03:00:00Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού πράγματοςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΖΤΩΞΗ-ΞΩΣ20/10/2021 03:00:00ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ρ35ΩΞΗ-ΞΒΜ14/10/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΜΙΥΩΞΗ-ΒΓ819/10/2021 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
94ΓΕΩΞΗ-05Γ12/10/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΥ9ΥΩΞΗ-ΒΛΘ08/10/2021 03:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Λ8ΦΩΞΗ-ΑΧΒ08/10/2021 03:00:00ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΑΞΧΩΞΗ-Ψ7305/10/2021 03:00:00ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
69Υ9ΩΞΗ-Ε1Κ04/10/2021 03:00:00ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΠΔΑΩΞΗ-ΙΤΞ04/10/2021 03:00:00Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης του κινητού που πρόκειται να εκποιηθεί.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΞΞΗΩΞΗ-ΕΞΤ01/10/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΨΩΛΩΞΗ-ΛΚΜ01/10/2021 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΓΚΩΞΗ-Τ0924/09/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΚΩΛΩΞΗ-9ΝΗ24/09/2021 03:00:00ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΞΑΑΩΞΗ-ΔΔ223/09/2021 03:00:00ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
60Ν7ΩΞΗ-ΨΚΔ21/09/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΘΚΔΩΞΗ-ΣΕ115/09/2021 03:00:00Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ΠαιδείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
96Ω5ΩΞΗ-02213/09/2021 03:00:00ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΕΙ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΗΣΝΩΞΗ-Γ1Κ10/09/2021 03:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Δήμου Παρανεστίου που απασχολούνται στο Πρόγραμμα ‘’ Βοήθεια στο Σπίτι’’ και δεν κατέχουν θέση οδηγούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΥΒΩΞΗ-Ι7Χ12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΗ4ΗΩΞΗ-3ΤΝ09/09/2021 03:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από υπάλληλο ΙΔΟΧ του Δήμου Παρανεστίου που δεν κατέχει θέση οδηγούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ1ΡΔΩΞΗ-ΞΜΤ01/09/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΕΕΩΞΗ-ΔΡΕ01/09/2021 03:00:00Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Παρανεστίου» του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΞ6ΤΩΞΗ-ΧΚΘ01/09/2021 03:00:00Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία «Βρεφονηπιακός Σταθμός Αδριανής» του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω5ΕΖΩΞΗ-ΤΡΟ01/09/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΓΕΗΩΞΗ-ΗΦΟ01/09/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ2ΨΓΩΞΗ-Π0Ν01/09/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΖ6ΜΩΞΗ-ΔΚ401/09/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ9ΠΧΩΞΗ-ΟΨΥ01/09/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗ78ΩΞΗ-ΖΝΚ26/08/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΚΒΘΩΞΗ-ΟΙΗ25/08/2021 03:00:00ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΛΕΙΩΞΗ-ΤΝΗ24/08/2021 03:00:00ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ4ΩΛΩΞΗ-6ΩΙ19/08/2021 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΚΓΙΩΞΗ-Τ1Ι10/08/2021 03:00:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΠ72ΩΞΗ-8ΗΝ19/08/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΞΛ6ΩΞΗ-ΑΨΖ17/08/2021 03:00:00ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΦΙ4ΩΞΗ-ΚΙΖ16/08/2021 03:00:00ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
64Γ8ΩΞΗ-Δ6516/08/2021 03:00:00ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω2ΓΜΩΞΗ-ΩΕΦ16/08/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Τ4ΦΩΞΗ-Π7Ε09/08/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΙΕΩΞΗ-97Κ09/08/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΑ7ΖΩΞΗ-Β9303/08/2021 03:00:00Ορισμός Αντιδημάρχων του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Ζ2ΠΩΞΗ-Φ4Γ30/07/2021 03:00:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
62ΣΧΩΞΗ-13Π23/07/2021 03:00:00ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΕΔ4ΩΞΗ-ΡΨΦ13/07/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΧΨΩΞΗ-ΤΧΑ09/07/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΓΦΞΩΞΗ-Ι3Λ06/07/2021 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΔΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΓΙΥΩΞΗ-ΖΙΖ01/07/2021 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΞΞ1ΩΞΗ-ΧΨ630/06/2021 03:00:00ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
60ΓΡΩΞΗ-ΚΓ725/05/2021 03:00:00ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΓΗ7ΩΞΗ-ΘΩ602/06/2021 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΩ1ΧΩΞΗ-ΝΝΦ02/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΣΕΝΤΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ω187ΩΞΗ-ΝΗΖ02/06/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
90ΦΠΩΞΗ-ΒΓΩ26/05/2021 03:00:00ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΥΧ2ΩΞΗ-3ΘΦ20/05/2021 03:00:00ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΡΟΒ0ΩΞΗ-ΩΟ920/05/2021 03:00:00ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ8Ζ1ΩΞΗ-ΞΘΜ19/05/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ31ΨΩΞΗ-ΡΔΝ17/05/2021 03:00:00Αποδοχή παραίτησης λόγω οικειοθελούς αποχώρησηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒ73ΩΞΗ-ΒΒΦ10/05/2021 03:00:00ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΒ5ΥΩΞΗ-ΔΓ207/05/2021 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΣ8ΩΞΗ-Γ7307/05/2021 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
96Π5ΩΞΗ-Α2507/05/2021 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΝΧΙΩΞΗ-ΗΦΒ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
64ΙΛΩΞΗ-ΦΘ904/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΦΤΣΩΞΗ-ΩΒΩ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω1ΒΘΩΞΗ-Ε2Δ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΓΙ5ΩΞΗ-Τ2Ψ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΙΧΩΞΗ-ΣΞΗ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΔΧ1ΩΞΗ-ΡΨΒ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΞΨΥΩΞΗ-ΑΕΟ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΧΞΑΩΞΗ-ΒΤΨ04/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΜ9ΩΩΞΗ-ΜΚ608/04/2021 03:00:00ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧ12ΩΞΗ-Ξ7Ε21/04/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ3ΔΠΩΞΗ-Ζ6Μ16/04/2021 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗΙΩΩΞΗ-12Γ13/04/2021 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΡΟΡΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΘΓ4ΩΞΗ-Ζ2108/04/2021 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω09ΕΩΞΗ-ΕΔ406/04/2021 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ψ2ΗΩΞΗ-ΧΧΦ06/04/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΙΤΩΩΞΗ-Φ8405/04/2021 03:00:00Ορισμός στελέχους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου στο πλαίσιο Συνεργασίας με τον ΟΠΕΚΑ»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
66ΓΤΩΞΗ-ΤΙΕ02/04/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΝΨΗΩΞΗ-ΘΦΧ01/04/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Π7ΑΩΞΗ-ΖΒ601/04/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
69ΟΒΩΞΗ-Γ0Μ01/04/2021 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΥΧΑΩΞΗ-ΝΝΒ01/04/2021 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
665ΟΩΞΗ-ΟΒΣ01/04/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΖΠΖΩΞΗ-8ΥΖ01/04/2021 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΤΙ9ΩΞΗ-Υ0Ρ01/04/2021 03:00:00ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΑΠΙΩΞΗ-Ι5Α01/04/2021 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ω5ΚΩΞΗ-ΝΘΨ01/04/2021 03:00:00ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΚΞΡΩΞΗ-ΒΦΦ01/04/2021 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
67ΖΔΩΞΗ-ΝΧΨ01/04/2021 03:00:00ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
64ΟΦΩΞΗ-ΙΓΤ01/04/2021 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ4ΕΘΩΞΗ-Χ0Ω29/03/2021 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΜ7ΥΩΞΗ-ΕΑ016/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΑΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΙ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΨΧ58ΩΞΗ-ΩΙΕ23/03/2021 02:00:00Ορισμός της υπαλλήλου Κατζαγιαννίδου Δέσποινας του Χαράλαμπου ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στην Δνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μέχρι την τοποθέτηση νέου προϊστάμενουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΓΥΠΩΞΗ-52Φ19/03/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Υ0ΡΩΞΗ-42612/03/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
65ΖΡΩΞΗ-24Ζ10/03/2021 02:00:00ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΦΤ2ΩΞΗ-ΟΕΣ10/03/2021 02:00:00ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΥΦ9ΩΞΗ-7ΩΑ09/03/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ0ΟΞΩΞΗ-65Α25/02/2021 02:00:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω1ΖΩΩΞΗ-ΨΒΒ23/02/2021 02:00:00Απόφαση ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Παρανεστίου στην τριμελή επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΨΘΔΩΞΗ-9ΔΨ17/12/2020 02:00:00Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου μας για το έτος 2021ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΒΜΑΩΞΗ-ΣΑΨ17/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω22ΖΩΞΗ-8ΔΕ16/02/2021 02:00:00ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΑΥ4ΩΞΗ-Λ7Λ10/02/2021 02:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΠΚΓΩΞΗ-9ΛΡ16/02/2021 02:00:00ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
662ΒΩΞΗ-ΘΔΟ16/02/2021 02:00:00ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
67Υ1ΩΞΗ-ΖΥΧ15/02/2021 02:00:00Κλείσιμο των σχολικών μονάδων του Δήμου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΨΝΒΩΞΗ-ΛΜΚ14/02/2021 02:00:00Κλείσιμο των σχολικών μονάδων του Δήμου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΡΒΩΩΞΗ-ΞΛ609/02/2021 02:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΔΥΩΞΗ-ΔΡΓ09/02/2021 02:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΑΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ2ΚΣΩΞΗ-ΑΩΞ09/02/2021 02:00:00Απόφαση Δημάρχου για ανάκληση της αριθ. 474/2-2-2021 (ΑΔΑ Ω1ΒΧΩΞΗ-Α3Ζ ) απόφασή μας περί μετάταξης του Καλαϊτζή Μιχαήλ του Ιωάννη από τον Δήμο Προσοτσάνης Ν. Δράμας στο Δήμο μας σε θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΦΛ4ΩΞΗ-ΙΨΙ08/02/2021 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ3Θ6ΩΞΗ-0Σ208/02/2021 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΞΝΜΩΞΗ-ΙΚΝ08/02/2021 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Κ73ΩΞΗ-ΧΨ308/02/2021 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
65ΙΔΩΞΗ-ΩΘΥ08/02/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ2ΩΕΩΞΗ-Ξ1608/02/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
62ΕΛΩΞΗ-ΨΥΥ08/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
67Ψ3ΩΞΗ-ΥΒ304/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ψ97ΣΩΞΗ-6ΤΖ04/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Χ2ΤΩΞΗ-Ξ3Ι03/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΒ0ΤΩΞΗ-3Ρ003/02/2021 02:00:00Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 410/26-01-2021 απόφασης Δημάρχου για κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Δήμου Παρανεστίου που δεν κατέχουν θέση οδηγούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω1ΒΧΩΞΗ-Α3Ζ02/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
679ΚΩΞΗ-ΚΥΙ02/02/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
9ΓΞ6ΩΞΗ-Τ6Λ01/02/2021 02:00:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΥ1ΝΩΞΗ-Ξ6329/01/2021 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ως ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Β9ΘΩΞΗ-ΑΞ828/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΖΝΖΩΞΗ-46026/01/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΣΩ5ΩΞΗ-ΚΟ926/01/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΔΟΑΩΞΗ-ΘΩ012/01/2021 02:00:00ΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω3ΦΑΩΞΗ-7ΒΣ12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6551ΩΞΗ-61Ε12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΗ46ΩΞΗ-ΘΛΣ12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΝΗΦΩΞΗ-ΒΛΑ12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ζ42ΩΞΗ-7ΔΤ12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΕΥΦΩΞΗ-Ω1Λ12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΩΧΘΩΞΗ-ΣΑΟ12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω3ΙΠΩΞΗ-45Ι12/01/2021 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗ6ΥΩΞΗ-ΚΟ412/01/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Η8ΡΩΞΗ-Π2Ω31/12/2020 02:00:00Μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν. Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας στο Δήμο Παρανεστίου και σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021».ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
91Δ8ΩΞΗ-ΑΗΛ07/01/2021 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΜΦΙΩΞΗ-ΒΔΚ04/01/2021 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Υ68ΩΞΗ-Ω5104/01/2021 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΤ74ΩΞΗ-ΨΨ204/01/2021 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με Μετάταξη στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΟΝΩΞΗ-ΡΓΔ17/12/2020 02:00:00ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Γ1ΚΩΞΗ-Ω4Ι16/12/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
99ΗΥΩΞΗ-1ΚΕ30/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
69ΡΔΩΞΗ-7ΓΨ30/09/2020 03:00:00ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΔΤ6ΩΞΗ-ΕΛΨ04/12/2020 02:00:00ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
64ΞΙΩΞΗ-ΒΨ820/11/2020 02:00:00ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΡΩ3ΩΞΗ-ΘΕ620/11/2020 02:00:00ΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧΛΜΩΞΗ-ΞΧΝ03/12/2020 02:00:00ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΒΕ4ΩΞΗ-4ΞΥ03/12/2020 02:00:00ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΤ0ΥΩΞΗ-29Ω03/12/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.pΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ8Μ2ΩΞΗ-Τ5Ο02/12/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΘΚΒΩΞΗ-6ΟΔ01/12/2020 02:00:00Ορισμός υπαλλήλων ως αναπληρωτές προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σε νέες συσταθείσες θέσεις μέχρι την τοποθέτηση νέων προϊστάμενων»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΖ6ΛΩΞΗ-Σ7Η01/12/2020 02:00:00Τοποθέτηση των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων - των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες - λειτουργίες του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΕΘΙΩΞΗ-Ν0126/11/2020 02:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΦ6ΗΩΞΗ-Ψ3Α25/11/2020 02:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από υπάλληλο του Δήμου Παρανεστίου που δεν κατέχει θέση οδηγούΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΕΘΚΩΞΗ-ΝΩΝ24/11/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Π57ΩΞΗ-ΔΟΜ15/09/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΨ81ΩΞΗ-ΟΔ909/09/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ4Ε1ΩΞΗ-ΣΔΧ21/09/2020 03:00:00ΣΥΜΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΘΗ7ΩΞΗ-ΓΔΑ11/11/2020 02:00:00Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Παρανεστίου.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Φ8ΕΩΞΗ-Α2Ζ18/11/2020 02:00:00AΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ COVID-19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΝ9ΡΩΞΗ-ΧΨ616/11/2020 02:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΦ0ΞΩΞΗ-6ΘΒ13/11/2020 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΩΕΕΩΞΗ-Ρ0Ι13/11/2020 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
94ΗΥΩΞΗ-ΞΛΜ13/11/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω7ΔΘΩΞΗ-Ψ0013/11/2020 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΕΙΚΩΞΗ-Ξ5Ω13/11/2020 02:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΨΝΜΩΞΗ-ΓΒΧ11/11/2020 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΔΤΩΩΞΗ-4Υ903/11/2020 02:00:00Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΙΒΛΩΞΗ-ΜΡΔ30/10/2020 02:00:00ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
91ΝΙΩΞΗ-ΥΩΩ28/09/2020 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).ΜεταξύΤου Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου,και του Δήμου Παρανεστίου.για την εκτέλεση του έργου:«SMART MEDICINE – SMART MED»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
991ΜΩΞΗ-7Ξ122/10/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
66ΣΑΩΞΗ-Υ6Ο21/10/2020 03:00:00Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΥΙΚΩΞΗ-0Τ915/07/2020 03:00:00Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μαςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΖ3ΛΩΞΗ-ΜΚ209/10/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧΙΧΩΞΗ-ΓΚ708/10/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
673ΓΩΞΗ-ΘΝΡ09/09/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ζ9ΔΩΞΗ-ΦΔ330/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΞΨΙΩΞΗ-9ΝΔ28/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΚΔ3ΩΞΗ-6ΘΦ28/09/2020 03:00:00ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΖ1ΩΞΗ-ΣΨΡ23/09/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΕ1ΘΩΞΗ-ΤΚ823/09/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω65ΜΩΞΗ-Φ3122/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΘΙΧΩΞΗ-0ΣΗ21/09/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΡΑΜ3ΩΞΗ-ΚΑΗ21/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ρ17ΞΩΞΗ-ΛΟΚ21/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΛΚΓΩΞΗ-4ΥΞ15/09/2020 03:00:00ΔΙΠΑΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΟ0ΩΞΗ-ΔΣ715/09/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν. 4354/2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΗΠΙΩΞΗ-ΦΧΕ01/09/2020 03:00:00ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΑΩ2ΩΞΗ-9Ε410/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΔΘΑΩΞΗ-ΩΞΧ10/09/2020 03:00:00Σύσταση Επιτροπής για την επανασύνδεση ρεύματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα του Δήμου ΠαρανεστίουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9ΟΓΛΩΞΗ-9Δ109/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΑΕ6ΩΞΗ-8ΘΠ09/09/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦΜ4ΩΞΗ-8ΧΝ09/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω665ΩΞΗ-ΙΔΜ09/09/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Β5ΣΩΞΗ-7ΚΥ09/09/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΖΞ5ΩΞΗ-ΣΚΜ07/09/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
61Ω2ΩΞΗ-ΙΗ107/09/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
68ΙΖΩΞΗ-Ω4Ρ04/09/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΓΓΕΩΞΗ-Κ4201/09/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΖΤΝΩΞΗ-ΕΝΜ01/09/2020 03:00:00ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ι4ΞΩΞΗ-ΑΚΤ01/09/2020 03:00:00ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
683ΚΩΞΗ-ΚΙΦ01/09/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5Φ5ΩΞΗ-ΡΚΛ01/09/2020 03:00:00ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ6ΔΩΩΞΗ-Ω7801/09/2020 03:00:00ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΒ69ΩΞΗ-ΥΣΓ01/09/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΛΔ8ΩΞΗ-ΧΚΑ01/09/2020 03:00:00ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω840ΩΞΗ-ΙΗΠ31/08/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΛΩΝΩΞΗ-8Λ427/08/2020 03:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων σύμφωνα με την Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΝ1ΩΞΗ-Σ7Χ25/08/2020 03:00:00Διορισμός επιτυχόντων κατηγορίας ΠΕ της προκήρυξης 10Κ/2018ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦΦΔΩΞΗ-7ΚΞ21/08/2020 03:00:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδωνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
69ΑΧΩΞΗ-36Ι14/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΖΚΞΩΞΗ-ΠΧΕ14/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΞΔΑΩΞΗ-Ξ7014/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙ09ΩΞΗ-ΔΔΙ14/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΑ74ΩΞΗ-Ω9Ω10/08/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΨΡΟΩΞΗ-ΓΓ410/08/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ5ΕΠΩΞΗ-65Ζ10/08/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΛΝΩΞΗ-6Ξ810/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΓΙΚΩΞΗ-2ΙΟ04/08/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Β7ΒΩΞΗ-ΑΥ903/08/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Ι7ΙΩΞΗ-4ΑΥ03/08/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦΤ4ΩΞΗ-ΤΙ203/08/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΞ3ΒΩΞΗ-ΟΛΡ03/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΕΣΘΩΞΗ-Γ9Κ03/08/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΣΛΑΩΞΗ-ΛΧΞ03/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΣΛΣΩΞΗ-Β9Ε03/08/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ9ΚΧΩΞΗ-ΓΔΜ03/08/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ6ΠΕΩΞΗ-ΘΘ303/08/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗΔΕΩΞΗ-ΥΗ721/07/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΚΕΞΩΞΗ-ΝΟΥ16/07/2020 03:00:00Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας,ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω2ΥΞΩΞΗ-ΝΡ530/07/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΣΚ1ΩΞΗ-ΜΩΚ27/07/2020 03:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από προσωπικό του Δήμου Παρανεστίου που δεν κατέχει θέση οδηγούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΔΟΙΩΞΗ-ΓΩ927/07/2020 03:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από προσωπικό του Δήμου Παρανεστίου που δεν κατέχει θέση οδηγούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΕΝΥΩΞΗ-ΓΒΘ22/07/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΧΝΝΩΞΗ-ΞΡΥ13/07/2020 03:00:00Αναγνώριση προϋπηρεσίας ως υπηρεσίας δημοσίου τομέα για τη μισθολογική εξέλιξη στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Παρανεστίου Ν.Δράμας, Καλλιονίδου Ουρανίας του Παύλου, κλάδου ΥΕ Εργατών ΚαθαριότηταςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω0ΘΝΩΞΗ-ΙΔΡ13/07/2020 03:00:00Αναγνώριση προϋπηρεσίας ως υπηρεσίας δημοσίου τομέα για τη μισθολογική εξέλιξη στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Παρανεστίου Ν.Δράμας, Αντωνιάδη Ιωάννη του Θεοδώρου, κλάδου ΥΕ Εργατών ΚαθαριότηταςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΕΩΗΩΞΗ-ΒΞ921/07/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
642ΡΩΞΗ-ΘΣ821/07/2020 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ611ΩΞΗ-ΥΜ617/07/2020 03:00:00Ορισμός υπαλλήλων για γραμματειακή εξυπηρέτηση συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων - παροχή διοικητικής βοήθειας και εξυπηρέτηση των κατοίκων από τα Τοπικά ΓραφείαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΙΡΩΞΗ-ΘΕΝ17/07/2020 03:00:00Ορισμός υπαλλήλων για γραμματειακή εξυπηρέτηση συμβουλίων τοπικών κοινοτήτων, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων - παροχή διοικητικής βοήθειας και εξυπηρέτηση των κατοίκων από τα Τοπικά ΓραφείαΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ4Ψ5ΩΞΗ-Ι3209/07/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Ε7ΣΩΞΗ-3ΘΣ01/07/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΞΝΞΩΞΗ-ΧΙΙ13/07/2020 03:00:00Αναγνώριση προϋπηρεσίας ως υπηρεσίας δημοσίου τομέα για τη μισθολογική εξέλιξη στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Παρανεστίου Ν.Δράμας, Καρσανίδη Αντώνιο του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ Εργατών ΚαθαριότηταςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΜΕΜΩΞΗ-ΑΞΖ08/07/2020 03:00:00Τροποποίηση της αριθ. 5477/27-9-2019(ΑΔΑ:ΨΔΩΑΩΞΗ-ΣΓΨ) απόφασης του ΔημάρχουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΑΩΧΩΞΗ-ΣΒΥ08/07/2020 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6739ΩΞΗ-Φ2Υ06/07/2020 03:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από υπάλληλο ΙΔΟΧ του Δήμου Παρανεστίου που δεν κατέχει θέση οδηγούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΞ6ΚΩΞΗ-Ω6Μ01/07/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ν55ΩΞΗ-98922/06/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΣΥΜΒΑΣΗ
6Υ3ΒΩΞΗ-ΕΡΙ22/06/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΣΥΜΒΑΣΗ
6Δ7ΔΩΞΗ-ΓΣ422/06/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
9Ω1ΘΩΞΗ-ΧΜΦ04/06/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω03ΤΩΞΗ-Ζ4Μ02/06/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΓΕΘΩΞΗ-ΓΛΜ01/06/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΟΖΟΩΞΗ-53413/05/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΣ83ΩΞΗ-Κ9Ξ18/05/2020 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Ρ75ΩΞΗ-ΨΟ611/05/2020 03:00:00Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη υπαλλήλου του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
69ΝΤΩΞΗ-ΛΨΣ24/04/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΖΖΥΩΞΗ-Θ7005/05/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ48ΔΩΞΗ-ΖΡΦ15/04/2020 03:00:00Ορισμός ΑντιδημάρχουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ9Ε8ΩΞΗ-43Ω14/04/2020 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΔΣ2ΩΞΗ-2Μ608/04/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΜΣ7ΩΞΗ-76Π06/03/2020 02:00:00Απόφαση τροποποίησης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002164»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΥΦΤΩΞΗ-0ΛΒ19/03/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΔ1ΚΩΞΗ-ΔΛ001/04/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΜΚΧΩΞΗ-Φ1Η01/04/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΥΛ5ΩΞΗ-ΙΨΚ01/04/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
62ΕΦΩΞΗ-3Ν601/04/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΘΤΩΞΗ-ΕΤΤ01/04/2020 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΣΑΧΩΞΗ-Ρ5101/04/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΛΡΟΩΞΗ-ΠΘΕ01/04/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω9ΜΓΩΞΗ-20Θ01/04/2020 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΖΞΨΩΞΗ-ΓΝΔ01/04/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ι3ΓΩΞΗ-64731/03/2020 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
99Σ4ΩΞΗ-ΜΧΘ30/03/2020 03:00:00Κατ΄εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου από υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παρανεστίου που δεν κατέχουν θέση οδηγούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΧ7ΟΩΞΗ-ΕΥΖ17/03/2020 02:00:00ΑΠΟΦΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ6Λ1ΩΞΗ-37605/03/2020 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΥ1ΑΩΞΗ-ΠΘ804/03/2020 02:00:00Πρόσκληση αιτήσεων πρόσληψης υδρονομέωνΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
6770ΩΞΗ-ΕΕΜ04/03/2020 02:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΨΜ1ΒΩΞΗ-0Κ524/02/2020 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω8ΡΙΩΞΗ-2ΡΒ24/02/2020 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΣΑΘΩΞΗ-Χ6Η21/02/2020 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω17ΧΩΞΗ-ΨΣΝ20/02/2020 02:00:00Ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας και σύνταξης καταλόγου υπόχρεων φορέων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος «ΠΟΘΕΝ» για το Δήμο Παρανεστίου Ν.ΔράμαςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9474ΩΞΗ-ΟΡ012/02/2020 02:00:00Διακοπή μαθημάτων λόγω ιώσεων σε σχολικές μονάδες του Δήμου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΗΘΗΩΞΗ-ΝΗΞ10/02/2020 02:00:00Διακοπή μαθημάτων λόγω ιώσεων.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔΝ0ΩΞΗ-0ΔΔ07/02/2020 02:00:00Διακοπή μαθημάτων λόγω ιώσεων σε σχολικές μονάδες του Δήμου.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6Β2ΩΩΞΗ-Π0Τ06/02/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω82ΖΩΞΗ-5ΣΔ06/02/2020 02:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΙΠΔΩΞΗ-07403/02/2020 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
9ΠΨΙΩΞΗ-ΥΡ023/12/2019 02:00:00Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2020ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧΝΕΩΞΗ-5Ρ021/01/2020 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΚΡΘΩΞΗ-ΥΦΝ21/01/2020 02:00:00ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΩΑΦΩΞΗ-Β3921/01/2020 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΩΓΠΩΞΗ-ΦΨΕ16/12/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΜΞΩΞΗ-ΖΕΙ16/12/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Χ6ΨΩΞΗ-ΥΨΨ05/12/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΟΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΛΡ5ΩΞΗ-ΛΦΑ05/12/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΟΧ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
69ΨΦΩΞΗ-3ΚΘ05/12/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΟΧ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΜΟ9ΩΞΗ-ΩΘΔ04/12/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΟΛΙΩΞΗ-ΕΝ303/12/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΦΦΞΩΞΗ-ΔΙΓ26/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
68ΒΛΩΞΗ-ΑΑ426/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΒ9ΘΩΞΗ-ΔΦ425/11/2019 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗΛ2ΩΞΗ-ΟΑ525/11/2019 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΤΟΥΩΞΗ-ΓΜΘ25/11/2019 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΜ0ΞΩΞΗ-1Ν125/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
617ΚΩΞΗ-Μ3118/11/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΡΣΑΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΘΝΞΩΞΗ-Β2Δ18/11/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΛΖ0ΩΞΗ-ΟΙΥ18/11/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
62ΨΨΩΞΗ-Χ2Σ18/11/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΧΕΘΩΞΗ-07Ν15/11/2019 02:00:00Συγκρότηση Ετπτροττής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων σύμφωνα με την Ανακοίνωση υττ'αριθ, ΣΟΧ 1/2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1ΙΨΩΞΗ-Τ0211/11/2019 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
640ΜΩΞΗ-ΨΑΕ04/11/2019 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΘΘΙΩΞΗ-ΕΤ504/11/2019 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω3Θ0ΩΞΗ-3ΒΣ04/11/2019 02:00:00Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ του Δημητρίου για συμμετοχή του ως μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας ΘράκηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΖΒΠΩΞΗ-ΘΚΑ01/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ3ΓΖΩΞΗ-ΕΘ001/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5ΡΘΩΞΗ-65Θ01/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΧ1ΒΩΞΗ-ΣΛΘ01/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΩΥΙΩΞΗ-5ΚΔ01/11/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧΠΦΩΞΗ-ΛΙΕ30/10/2019 02:00:00ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΠΥΦΩΞΗ-Β3Χ18/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Η71ΩΞΗ-ΥΚΙ17/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΩ8ΩΞΗ-ΙΣ417/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω3Ν2ΩΞΗ-ΚΗ903/09/2019 03:00:00Διορισμός του Καρσανίδη Αντωνίου του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ Εργατών ΚαθαριότηταςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ9ΛΨΩΞΗ-ΑΤΔ24/10/2019 03:00:00Διορισμός επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Π6ΖΩΞΗ-ΘΛ721/10/2019 03:00:00ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΑΞΑΩΞΗ-ΓΘΙ21/10/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΗΗΞΩΞΗ-ΩΙ021/10/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΤΒ9ΩΞΗ-Ι1818/10/2019 03:00:00Εξουσιοδότηση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης φωτοαντιγράφων που εκδίδονται με βάσει έγγραφα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου μαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΩΑΩΞΗ-ΣΓΨ27/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΦ1ΞΩΞΗ-ΨΟΖ03/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9Ξ0ΞΩΞΗ-Υ4Τ25/09/2019 03:00:00Ορισμός υπαλλήλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και ως γραμματείς στην συγκρότηση επιτροπώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω6Ν6ΩΞΗ-ΤΡΡ17/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΠ8ΝΩΞΗ-ΥΜΣ11/09/2019 03:00:00Ορισμός ημερών, ωρών και τόπων Τέλεσης Πολιτικών ΓάμωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΙΓΩΞΗ-8ΓΡ10/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΙ4ΟΩΞΗ-Υ0Α05/09/2019 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΥ3ΠΩΞΗ-76402/09/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΒΝ4ΩΞΗ-1ΝΒ07/08/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ4ΙΚΩΞΗ-Σ3Ρ07/08/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΔΥΑΩΞΗ-93Π22/07/2019 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 07/07/2019ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΑΙΓΩΞΗ-Ω0909/07/2019 03:00:00Ορισμός χρήστη με αναπληρωτή του στην ηλεκτρονική βάση για την καταγραφή της Ακίνητης περιουσίας του Δήμου .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Ν37ΩΞΗ-7ΦΜ02/07/2019 03:00:00Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 7-7-2019 .ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΟΖΩΩΞΗ-Ξ3Ξ28/06/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΩ1ΝΩΞΗ-Ο2Χ26/06/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΠΜ8ΩΞΗ-2ΥΥ25/06/2019 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
625ΦΩΞΗ-3ΜΨ25/06/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ι3ΨΩΞΗ-Ζ0014/06/2019 03:00:00Βεβαίωση απασχόλησης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που συγκροτήθηκαν για την αντιμετώπιση των έκτατων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών την 26η Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους την 2α Ιουνίου 2019.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΞΦΓΩΞΗ-ΓΒΚ11/06/2019 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΩΤ9ΩΞΗ-ΡΙΕ11/06/2019 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΗΠΕΩΞΗ-ΣΙΙ11/06/2019 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΝΓΝΩΞΗ-9ΡΜ21/05/2019 03:00:00Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 26-5-2019 και για τις επαναληπτικές, όπου χρειαστεί την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΗ0ΤΩΞΗ-ΦΨΝ09/05/2019 03:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ DRAMA WINE TRAILΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ11ΒΩΞΗ-ΤΔΔ31/07/2018 03:00:00Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Παρανεστίου» του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΟΤΠΩΞΗ-ΕΞ631/07/2018 03:00:00Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Αδριανής» του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΔ6ΩΞΗ-Ξ4Δ03/05/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙς 4 ΚΑΙ 5-5-2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
99ΞΠΩΞΗ-ΨΡΡ06/05/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ699ΩΞΗ-Ζ2Ψ06/05/2019 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΒΝΛΩΞΗ-Π4Ξ09/04/2019 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2019ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω764ΩΞΗ-ΙΣΞ14/03/2019 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΕΕΒΩΞΗ-82Ν13/03/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Η3ΦΩΞΗ-Ζ8625/02/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω22ΖΩΞΗ-ΥΞΣ25/02/2019 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗ6ΝΩΞΗ-ΔΗ524/12/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
648ΖΩΞΗ-ΓΛ514/02/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
611ΓΩΞΗ-2Ω023/01/2019 02:00:00Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ΠαιδείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΤ6ΒΩΞΗ-Φ5Σ24/01/2019 02:00:00Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ΠαιδείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω3ΛΟΩΞΗ-Σ9411/01/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΝ 11-1-2019 ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΟ2ΚΩΞΗ-ΘΩ609/01/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΧΗ4ΩΞΗ-ΣΙΟ04/01/2019 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ7ΨΘΩΞΗ-Φ1Μ02/01/2019 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΗΞ4ΩΞΗ-ΒΟΨ21/12/2018 02:00:00Αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων υπαλλήλων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου στην Υπηρεσία καθαριότηταςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΗΤ7ΩΞΗ-22Π17/12/2018 02:00:00Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στις έδρες των Δήμων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σύμφωνα με το ν.4488/2017 (Α’ 137)ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΠΙΘΩΞΗ-ΑΘ207/12/2018 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΧΜΩΞΗ-Ε5707/12/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΠΝΓΩΞΗ-09Θ05/12/2018 02:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
7ΜΞΑΩΞΗ-9ΡΟ27/11/2018 02:00:00Απόφαση χορήγησης μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΝΞΥΩΞΗ-Ζ9015/11/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦ0ΞΩΞΗ-ΔΞ107/11/2018 02:00:00Κίνηση εκτός έδρας της υπαλλήλου του Κέντου Κοινότητας Παρανεστίου Τουκματσή Βασιλικής του Αθανασίου για την συμμετοχή της στη Διάσκεψη Δημάρχων και Εκπροσώπων Πόλεων μελών του Δικτύου «Η σημασία του Προφίλ Υγείας του ΠΟΥ για μία σύγχρονη πόλη», από 12-11-2018 μέχρι και 12-11-2018ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΠΠΩΩΞΗ-5ΒΑ30/10/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΚΖ3ΩΞΗ-9ΜΠ30/10/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω4ΨΘΩΞΗ-ΑΥΨ29/10/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω4ΒΖΩΞΗ-9ΔΑ17/10/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ1ΞΜΩΞΗ-65Τ16/10/2018 03:00:00Απόφαση Δημάρχου Πρόσληψης ΚοινωφελούςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω55ΓΩΞΗ-ΝΛ615/10/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω7ΩΝΩΞΗ-36010/10/2018 03:00:00Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ του Δημητρίου για συμμετοχή του ως μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας ΘράκηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΣΜΞΩΞΗ-5ΗΩ09/10/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Φ5ΔΩΞΗ-ΚΩΚ03/10/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω25ΞΩΞΗ-ΦΙ202/10/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΨΣΚΩΞΗ-ΝΤΖ01/10/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
964ΣΩΞΗ-ΒΣ724/09/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΓ74ΩΞΗ-55724/09/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
7ΔΦΩΩΞΗ-Α4Π21/09/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΩΩΝΛΩΞΗ-Υ4Ψ21/09/2018 03:00:00ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 4/2018ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΩΥ9ΔΩΞΗ-Ν0Ζ18/09/2018 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ7Θ4ΩΞΗ-ΤΗ506/09/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
671ΟΩΞΗ-2Χ005/09/2018 03:00:00Προσωρινή σύνδεση τηλεφωνικών γραμμών ΟΤΕ και internet για τους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2018ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΗΠ5ΩΞΗ-ΦΩΡ29/08/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΘ5ΞΩΞΗ-0Ψ316/08/2018 03:00:00ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 04/2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΩΗΧΒΩΞΗ-ΤΧΧ31/07/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΝΛ5ΩΞΗ-Υ2031/07/2018 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
Ω3Ν0ΩΞΗ-Τ8923/07/2018 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
721ΞΩΞΗ-ΝΝΔ09/07/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
6ΜΞΘΩΞΗ-ΖΞΘ22/06/2018 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΩΛ56ΩΞΗ-ΚΞΖ20/06/2018 03:00:00Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ του Δημητρίου για συμμετοχή του ως μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας ΘράκηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΘ1ΩΞΗ-9ΞΣ06/06/2018 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ν6ΚΩΞΗ-Ψ2104/06/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΕΘΩΞΗ-Τ4Ν25/05/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗΣΥΜΒΑΣΗ
6ΒΞΞΩΞΗ-ΗΒ723/05/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΩ1ΣΩΞΗ-Η2323/05/2018 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
61ΚΚΩΞΗ-ΧΗΛ09/05/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
63ΑΧΩΞΗ-Μ7Μ02/05/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
69ΣΔΩΞΗ-ΖΦ725/04/2018 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2018ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΩΣΜΓΩΞΗ-ΩΕ424/04/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΩΘ9ΝΩΞΗ-ΘΨΔ24/04/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧΣΥΜΒΑΣΗ
6Π01ΩΞΗ-ΔΑΓ24/04/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧΣΥΜΒΑΣΗ
62Ι0ΩΞΗ-ΛΒΖ24/04/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧΣΥΜΒΑΣΗ
6ΕΨ5ΩΞΗ-ΝΕΗ23/04/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΟΑΩΩΞΗ-45420/04/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΕΨ1ΩΞΗ-Ξ0Τ11/04/2018 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
Ψ01ΓΩΞΗ-ΤΤΡ10/04/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΩΩΑΩΩΞΗ-7ΕΜ10/04/2018 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
6Ε0ΛΩΞΗ-4Χ315/03/2018 02:00:00ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
63ΘΒΩΞΗ-ΕΧΓ26/03/2018 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
6ΔΕ2ΩΞΗ-ΔΣΘ20/03/2018 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΣΝ6ΩΞΗ-Ξ5Δ04/01/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΩΖΨΩΞΗ-ΔΩΔ08/03/2018 02:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
6ΝΡΑΩΞΗ-2ΦΓ26/02/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΩΡ1ΩΞΗ-ΝΤ615/02/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω7Ξ1ΩΞΗ-0ΞΖ05/02/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΠΨΕΩΞΗ-Π1Ο01/02/2018 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΜΔΨΩΞΗ-ΨΜΙ01/02/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΑ9ΦΩΞΗ-53Σ29/01/2018 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Χ6ΙΩΞΗ-ΒΤΒ24/01/2018 02:00:00Απόφαση Δημάρχου για ορισμό υπαλλήλων ως διαχειριστές του συστήματος Διαλειτουργικότητας govHUB της ΚΕΔΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΟ30ΩΞΗ-Ζ7Λ12/01/2018 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΛΤΦΩΞΗ-4ΧΦ28/12/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΞΜΖΩΞΗ-5Ε728/12/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Μ42ΩΞΗ-ΨΝΚ31/10/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΩΧΨΚΩΞΗ-Π2Γ18/12/2017 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
6ΙΕΖΩΞΗ-ΖΑΙ18/12/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΒ5ΗΩΞΗ-ΝΕΥ30/11/2017 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΡΧ5ΩΞΗ-ΩΦ321/11/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΒΛ6ΩΞΗ-Ν6Π01/11/2017 02:00:00«Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 3592/15-7-2016 διαπιστωτικής πράξης κατάταξης, ως προς τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό της μονίμου υπαλλήλου Μαλέζογλου Μάρθας»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΕΝΒΩΞΗ-Γ0901/11/2017 02:00:00Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 3591/15-7-2016 διαπιστωτικής πράξης κατάταξης, ως προς τον πλεονάζοντα χρόνο στο μισθολογικό κλιμάκιο της μονίμου υπαλλήλου Μαλέζογλου ΜάρθαςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω3Ζ3ΩΞΗ-Π0425/10/2017 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
68ΛΜΩΞΗ-ΧΒΒ05/10/2017 03:00:00Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ του Δημητρίου για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ80ΩΩΞΗ-ΛΣΤ04/10/2017 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Θ46ΩΞΗ-Λ4Ι26/09/2017 03:00:00Κατάταξης τριών (3) ΙΔΟΧ (για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης) υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4354/2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΩΜΔΩΞΗ-ΚΨΑ18/09/2017 03:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ 11Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ VIRGIN FOREST TRAILΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΡ4ΟΩΞΗ-ΒΙΡ01/09/2017 03:00:00Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας "Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης ΤΚ. Ψηλής Ράχης και Τ.Κ. Νικηφόρου"ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΩΦΧΟΩΞΗ-Ρ5Ρ31/08/2017 03:00:00Ορισμός ημερών, ωρών και τόπων Τέλεσης Πολιτικών ΓάμωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΨΡΓΩΞΗ-ΙΙΤ17/08/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
Ω86ΡΩΞΗ-ΚΥ117/08/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
6ΥΙ3ΩΞΗ-Κ7Δ17/08/2017 03:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΩΤΞΒΩΞΗ-ΧΩΡ01/06/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Β5ΠΩΞΗ-ΠΧΙ08/06/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΓΚΤΩΞΗ-ΓΟΚ26/07/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΧΓΩΩΞΗ-ΨΟΤ26/07/2017 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5Σ8ΩΞΗ-5Γ907/07/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω3ΙΙΩΞΗ-ΚΞΜ23/06/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω8ΘΥΩΞΗ-Ν1Ζ20/06/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Υ8ΜΩΞΗ-ΡΚΣ01/06/2017 03:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΚΕΚΩΞΗ-43901/06/2017 03:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (dxf)"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΦΒ2ΩΞΗ-ΖΙΨ13/02/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΠΘΓΩΞΗ-ΝΡΖ12/05/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
64ΔΛΩΞΗ-Κ0612/05/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ601ΩΞΗ-ΔΚΠ12/05/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΓΒΣΩΞΗ-ΦΓΡ09/05/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΜΤ5ΩΞΗ-ΔΡ104/05/2017 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΨΙΞΩΩΞΗ-Ε9704/05/2017 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΙ5ΩΞΗ-7ΓΜ24/04/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ/ΕΠΙΜΗΚΙΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΡΡ9ΩΞΗ-ΜΙ628/04/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5ΨΔΩΞΗ-ΜΗΨ26/04/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΙΗ3ΩΞΗ-ΟΑΕ23/03/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Θ75ΩΞΗ-ΚΣΠ06/03/2017 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΗΠΡΩΞΗ-Θ5Λ18/04/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΤΡ2ΩΞΗ-ΩΧΑ13/04/2017 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΩΛΕΑΩΞΗ-Τ7Ι12/04/2017 03:00:00Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρωνΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6Ζ1ΟΩΞΗ-10Π07/04/2017 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΛΞΖΩΞΗ-Ζ2Ψ10/04/2017 03:00:00ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ12ΝΩΞΗ-Ι6005/04/2017 03:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
70ΕΓΩΞΗ-ΧΘΛ27/03/2017 03:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΩΣΕΣΩΞΗ-ΔΝΣ22/03/2017 02:00:00ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΜΒΑΣΗ
Ψ9Β8ΩΞΗ-ΨΑ915/03/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΔΥ8ΩΞΗ-70Α06/03/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΧΛΡΩΞΗ-ΥΝΥ03/03/2017 02:00:00Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης για πρόσληψη τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΟΧ5ΩΞΗ-ΩΔΡ02/03/2017 02:00:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
75ΟΣΩΞΗ-ΟΝΚ01/03/2017 02:00:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ψ81ΩΞΗ-Ζ2Λ01/03/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΩ0ΠΩΞΗ-ΓΙΑ23/02/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Υ9ΚΩΞΗ-ΒΝ828/02/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΚΞΤΩΞΗ-ΝΨ723/02/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΨΩ2ΥΩΞΗ-ΕΥΞ23/02/2017 02:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ" ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΙΤΛΟΣ "ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΨΒΒΡΩΞΗ-ΘΥΝ20/02/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
60Ξ3ΩΞΗ-Ι4Ψ17/02/2017 02:00:00ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
9Β4ΚΩΞΗ-Ω6Ο10/02/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002164ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ο4ΗΩΞΗ-ΨΩΩ08/02/2017 02:00:00ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΙΔΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5ΖΥΩΞΗ-ΒΩΛ30/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
68ΠΣΩΞΗ-Ξ6Γ31/01/2017 02:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΡ3ΤΩΞΗ-ΘΩ230/01/2017 02:00:00Ανάθεση υπογραφής πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω225ΩΞΗ-Λ6Ο30/01/2017 02:00:00Τροποποίηση της αρ. 2522/26-05-2016 απόφασής μας-Tοποθέτηση των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων – των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες – λειτουργίες του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΡΖΧΩΞΗ-ΓΧΠ26/01/2017 02:00:00ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
6ΕΓ6ΩΞΗ-86Φ19/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/01/2017ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΓΥΩΩΞΗ-ΠΘΓ19/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Ρ81ΩΞΗ-89Ζ16/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΘΠ1ΩΞΗ-7ΜΧ16/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
6ΦΤ1ΩΞΗ-ΕΡΜ12/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΙΤΘΩΞΗ-Σ1Ψ11/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΩ3ΘΩΞΗ-ΕΡΣ11/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Γ6ΚΩΞΗ-ΥΟΛ09/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΔΩΓΩΞΗ-ΕΩΖ09/01/2017 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΥΤΙΩΞΗ-ΠΤΟ05/01/2017 02:00:00Διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012 στον κ. Ζουνίδη Ευστράτιο του ΣτεργίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω10ΡΩΞΗ-Φ0Λ02/01/2017 02:00:00Ανάθεση δικαιώματος υπογραφήςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
97ΡΑΩΞΗ-ΙΙ630/12/2016 02:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΚΘΙΩΞΗ-Η6216/12/2016 02:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΖΝΣΩΞΗ-1Α030/11/2016 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΥ9ΗΩΞΗ-ΑΑΖ20/04/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΞΞΕΩΞΗ-69Δ08/12/2016 02:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
7Χ94ΩΞΗ-ΡΗΙ01/12/2016 02:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
60ΗΓΩΞΗ-ΡΣΟ11/11/2016 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω5ΧΧΩΞΗ-8ΧΚ08/11/2016 02:00:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΑΜΕΑ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ / ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/07/1974 – 20/08/1974 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΟ 1964 ΣΤΗΝ ΤΥΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 1967 ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΤΓΒΩΞΗ-80Μ02/11/2016 02:00:00Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΕΗΝΩΞΗ-ΟΤΜ27/10/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΨΡΔ4ΩΞΗ-Ψ7124/10/2016 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Σ7ΧΩΞΗ-ΜΟ419/10/2016 03:00:00ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω9ΩΦΩΞΗ-ΧΗ505/10/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
637ΑΩΞΗ-ΕΛΝ27/09/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
79ΗΜΩΞΗ-ΤΟΒ09/09/2016 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
77ΝΒΩΞΗ-10Θ05/09/2016 03:00:00ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΤΕ ΚΑΙ INTERNET ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΦΩΑΩΞΗ-Φ9Φ02/09/2016 03:00:00Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΙ9ΩΞΗ-Χ0Η22/07/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΕΕ7ΩΞΗ-Α6Μ29/07/2016 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΣΦΤΩΞΗ-Λ3115/07/2016 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΕΧΩΩΞΗ-3ΙΔ15/07/2016 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤOYΣ ΒΑΘΜΟΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Υ4ΕΩΞΗ-ΛΣΖ11/05/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΘΧΦΩΞΗ-Β9104/08/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΣ8ΖΩΞΗ-Π7803/08/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9ΓΦΑΩΞΗ-Μ0Σ26/07/2016 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
67Χ3ΩΞΗ-6ΓΝ01/07/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΤ7ΕΩΞΗ-ΝΚ305/07/2016 03:00:00AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙ6ΓΩΞΗ-6ΜΕ21/06/2016 03:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ4ΙΨΩΞΗ-3Ω226/05/2016 03:00:00Συμπλήρωση της αρ. πρωτ. 4611/31-7-2015 απόφασής μας περί τοποθέτησης των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων – των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και των ειδικών συνεργατών στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες-λειτουργίες του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΛΧ2ΩΞΗ-ΟΡ923/05/2016 03:00:00ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΣΓ1ΩΞΗ-23Η19/05/2016 03:00:00ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
78ΘΔΩΞΗ-03Η06/05/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΥΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΛΣ0ΩΞΗ-ΙΓΧ04/05/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΛΙΩΞΗ-ΥΚ727/04/2016 03:00:00ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατάταξης των δύο (2) ΙΔΟΧ υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αντώνιου Καρσανίδη του Ευαγγέλου και Κυριακής Τρικουλη του Ανδρέα στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4354/2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΞΛΩΞΗ-ΛΩΦ28/04/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΘ8ΕΩΞΗ-ΨΒΞ28/04/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΡΚ9ΩΞΗ-ΧΞΖ28/04/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΕΩΔΩΞΗ-90Ψ26/04/2016 03:00:00Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης παράτασης συμβάσεων του τομέα καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α/04-12-2015)ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ψ6Λ8ΩΞΗ-ΠΨΚ20/04/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΑΛΘΩΞΗ-ΤΞΨ04/04/2016 03:00:00Ορισμός πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου και Τοπικών Συμβουλίων για το 2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Γ2ΨΩΞΗ-Σ9Ψ01/04/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΤΨΕΩΞΗ-ΙΟΧ01/04/2016 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΒΑΩΩΞΗ-Ι2817/03/2016 02:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΟΟΩΩΞΗ-ΔΜ418/03/2016 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΑΔΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Κ5ΝΩΞΗ-Ψ3024/02/2016 02:00:00ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΗΗΕΩΞΗ-ΓΨ116/03/2016 02:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
6ΟΥ6ΩΞΗ-ΛΩΒ11/03/2016 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
75Ν7ΩΞΗ-83Κ28/01/2016 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7802ΩΞΗ-ΥΧΨ23/02/2016 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
7ΦΕ9ΩΞΗ-59Ξ16/02/2016 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
66ΖΞΩΞΗ-Δ1Υ18/02/2016 02:00:00«Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ του Δημητρίου για συμμετοχή του ως μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω4ΚΣΩΞΗ-9ΚΖ16/02/2016 02:00:00Προκήρυξη –πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής ΑνάπτυξηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΠΔΔΩΞΗ-ΔΕ725/01/2016 02:00:00Απόφαση αριθ. 1/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου με θέμα: Πρόταση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου 2015-2019 - Φάση Α’ Στρατηγικός ΣχεδιασμόςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7Ξ2ΣΩΞΗ-ΘΟΝ27/01/2016 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ω7ΚΚΩΞΗ-ΛΗΕ14/01/2016 02:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
6ΛΚΠΩΞΗ-ΓΗΚ14/01/2016 02:00:00ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 1/142/13-01-2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
6Α05ΩΞΗ-ΒΘΠ11/01/2016 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΘΚΕΩΞΗ-ΣΙΞ16/12/2015 02:00:00«ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΒ3ΣΩΞΗ-Β1Μ14/12/2015 02:00:00Ανάθεση καθηκόντωνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΕΕΨΩΞΗ-ΧΙΥ06/11/2015 02:00:00Εγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Πρωϊμάκη ΣπυροδούλαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΙΙΗΩΞΗ-Χ8Ψ03/11/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ:Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2016ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΝΨ7ΩΞΗ-1Ε103/11/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ:Πρόταση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου 2015-2019 - Φάση Α’ Στρατηγικός ΣχεδιασμόςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΙΨΗΩΞΗ-Λ3030/10/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΙΞ4ΩΞΗ-3Ο829/10/2015 02:00:00Συμμετοχή στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – ΘράκηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΦΔΘΩΞΗ-Ζ6Τ26/10/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΤ1ΝΩΞΗ-ΣΩ009/10/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΥΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΝΕΥΩΞΗ-ΕΘ630/09/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΕΡ5ΩΞΗ-Ι0Θ16/09/2015 03:00:00Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6606ΩΞΗ-8Γ115/09/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΗΚΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΟΡ2ΩΞΗ-ΝΜΡ15/09/2015 03:00:00Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών – Επιχείρησης Αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών διαδικτύου, στον οικισμό ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΞΥΔΩΞΗ-ΙΔΩ01/09/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ κ. ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΝΟ3ΩΞΗ-ΕΚ201/09/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΓΩ2ΩΞΗ-ΟΓΒ27/08/2015 03:00:00ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΖΕΞΩΞΗ-Α5Λ21/08/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω851ΩΞΗ-ΔΘΓ17/08/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω0ΓΧΩΞΗ-2ΙΣ06/08/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ/ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω50ΖΩΞΗ-Κ3Ι05/08/2015 03:00:00Ορισμός υπαλλήλου ως Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΡΤΤΩΞΗ-ΝΚΥ31/07/2015 03:00:00ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ)ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Φ9ΥΩΞΗ-6ΗΩ31/07/2015 03:00:00ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
744ΨΩΞΗ-ΤΩΔ31/07/2015 03:00:00«Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 2327/5-05-2014 απόφασής μας περί τοποθέτησης των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων-των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και των ειδικών συνεργατών στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες-λειτουργίες του Δήμου Παρανεστίου»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΚΝ7ΩΞΗ-ΡΩΕ31/07/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΑΜΙΩΞΗ-ΣΚΞ28/07/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω0ΧΙΩΞΗ-Τ4124/07/2015 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦΗΛΩΞΗ-ΚΣΤ22/07/2015 03:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
774ΚΩΞΗ-Ψ2402/07/2015 03:00:00Ορισμός Υπαλλήλων για την συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5-7-2015 και συντονιστή αυτών.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
632ΛΩΞΗ-ΟΩ703/07/2015 03:00:00Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Ω2ΩΞΩΞΗ-ΡΒΘ03/07/2015 03:00:00Συγκρότηση Ομάδας ΑπογραφήςΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
6Λ6ΡΩΞΗ-ΔΣ303/07/2015 03:00:00Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.& ΗΛ.Δ.74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/Β/27-12-2010)ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΩΒΡ4ΩΞΗ-ΘΨΡ24/06/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΑΡΞΩΞΗ-ΛΗΡ12/06/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Υ97ΩΞΗ-ΚΧ105/06/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ, ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΒΞΩΩΞΗ-9ΟΥ05/06/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
75ΗΔΩΞΗ-8ΨΕ05/06/2015 03:00:00ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6522ΩΞΗ-ΝΓΜ05/06/2015 03:00:00ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
78ΝΟΩΞΗ-Ζ9706/05/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6Β2ΓΩΞΗ-ΘΤΜ14/05/2015 03:00:00Προσωρινή σύνδεση τηλεφωνικών γραμμών ΟΤΕ και internet για τους Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΨΥΩΩΞΗ-ΟΦ305/05/2015 03:00:00«Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 1935/15-04-2014 απόφασής μας περί τοποθέτησης των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων-των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και των ειδικών συνεργατών στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες-λειτουργίες του Δήμου Παρανεστίου»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΝ35ΩΞΗ-9Ν422/04/2015 03:00:00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7ΓΨ5ΩΞΗ-Ν3Ρ28/04/2015 03:00:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΙΔΨΩΞΗ-Θ4223/04/2015 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
730ΟΩΞΗ-Κ5120/04/2015 03:00:00Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για την έκδοση αποφάσεων οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων πολιτώνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω1ΙΦΩΞΗ-7ΨΑ15/04/2015 03:00:00Τοποθέτηση των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων-των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και των ειδικών συνεργατών στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες-λειτουργίες του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
66ΔΨΩΞΗ-ΤΞΔ27/03/2015 02:00:00ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ κ. ΜΑΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΤΖΣΩΞΗ-Α6Τ27/03/2015 02:00:00Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού ΣυμβούλουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΥΦΧΩΞΗ-ΓΙΑ27/03/2015 02:00:00ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ κ. ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω36ΒΩΞΗ-ΙΤΗ27/03/2015 02:00:00ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ κ. ΤΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Δ3ΣΩΞΗ-ΛΙΧ06/03/2015 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΚΖ3ΩΞΗ-ΡΩ706/03/2015 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω931ΩΞΗ-9Ι824/02/2015 02:00:00Πρακτικό της αριθ.1/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΨΝΓΩΞΗ-4ΔΛ17/02/2015 02:00:00ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΥΜΒΑΣΗ
ΨΞΡΜΩΞΗ-ΙΨ806/02/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ 25η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΗΗ3ΩΞΗ-ΘΣΖ28/01/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΥΓ4ΩΞΗ-9ΞΚ23/01/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω9Υ4ΩΞΗ-ΒΡ821/01/2015 02:00:00Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΨΨΩΩΞΗ-Φ5307/01/2015 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΠ40ΩΞΗ-Γ4Ρ23/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΔΑΘΩΞΗ-3ΦΕ02/09/2014 03:00:00ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΟΑΨΩΞΗ-3ΛΥ13/10/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ω37ΦΩΞΗ-1ΒΧ02/01/2015 02:00:00ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"ΣΥΜΒΑΣΗ
Ω3Ω1ΩΞΗ-ΝΣΚ01/12/2014 02:00:00ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΡΓΜΩΞΗ-ΟΚΗ27/11/2014 02:00:00Απόφαση χορηγησηs μισθολογικου κλιμακιουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΩΥΡΩΞΗ-4Ν927/11/2014 02:00:00Απόφαση χορηγησηs μισθολογικου κλιμακιουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
77ΩΡΩΞΗ-1Κ427/11/2014 02:00:00Απόφαση χορηγησηs μισθολογικου κλιμακιουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΟΕΨΩΞΗ-ΥΑΨ27/11/2014 02:00:00Απόφαση χορηγησηs μισθολογικου κλιμακιουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Β0ΣΩΞΗ-ΓΣ727/11/2014 02:00:00Απόφαση χορηγησηs μισθολογικου κλιμακιουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΝΚΤΩΞΗ-ΘΣΔ05/11/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΨΘ5ΩΞΗ-7ΛΚ03/11/2014 02:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΝΔΗΩΞΗ-ΒΓΠ30/10/2014 02:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
61ΙΝΩΞΗ-Μ2914/10/2014 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΞΔ2ΩΞΗ-ΡΕΙ10/10/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΩΠΗΩΞΗ-8ΛΜ09/10/2014 03:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΓΑΝΩΞΗ-ΧΕΨ09/10/2014 03:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΙΥΔΩΞΗ-ΤΚΒ25/09/2014 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΩΙΚΩΞΗ-2ΝΞ06/10/2014 03:00:00Τροποποίηση απόφασης περί τοποθέτησης προϊσταμένων τμημάτων του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΗΛΔΩΞΗ-3ΥΤ06/10/2014 03:00:00Απόφαση Δημάρχου για τη θέση σε διαθεσιμότητα του υπαλλήλου Τσεντίδη Κων/τίνουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΘΨ6ΩΞΗ-ΩΕΧ06/10/2014 03:00:00Απόφαση Δημάρχου για τη θέση σε διαθεσιμότητα της υπαλλήλου Καρακασίδου ΜαρίαςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΣ2ΚΩΞΗ-1ΛΠ06/10/2014 03:00:00Διαπιστωτική πράξη Δημάρχου για θέση σε διαθεσιμότητα της υπαλλήλου Καλτσάμη ΜαρίαςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΝΧΖΩΞΗ-Β7523/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΥΙΝΩΞΗ-Κ9Ε23/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΞ1ΠΩΞΗ-9Ξ223/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
75ΠΕΩΞΗ-ΖΧ123/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΦΦΕΩΞΗ-ΛΜ423/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΔΒ6ΩΞΗ-35Ω19/09/2014 03:00:00Εξουσιοδότηση υπογραφήςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΛΛ5ΩΞΗ-ΙΧΚ22/09/2014 03:00:00Ανάθεση υπογραφής πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΧΡΙΩΞΗ-7ΗΑ17/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΜΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΨΕ5ΩΞΗ-1ΤΡ09/09/2014 03:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7824ΩΞΗ-ΤΟΞ10/09/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΥΦΖΩΞΗ-4ΑΑ01/09/2014 03:00:00Ανάθεση υπογραφής πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΠ29ΩΞΗ-3Μ203/09/2014 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
64ΞΩΩΞΗ-ΣΩ903/09/2014 03:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΝ4ΓΩΞΗ-ΡΛΥ09/07/2014 03:00:00ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΤ93ΩΞΗ-ΗΧΨ02/07/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΨΟΣΝΩΞΗ-47Ε02/07/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6ΙΜΩΩΞΗ-6ΞΣ02/07/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7Σ1ΠΩΞΗ-Ψ4Φ02/07/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΩΘΑΩΞΗ-6ΥΑ02/07/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
75Η2ΩΞΗ-ΑΨ023/06/2014 03:00:00ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΟΤΑ»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΣΦΨΩΞΗ-3Ψ123/06/2014 03:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΠΚ7ΩΞΗ-ΔΒΩ17/06/2014 03:00:00Τοποθέτηση ΥπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β5ΜΧΩΞΗ-ΠΨΝ17/06/2014 03:00:00Τοποθέτηση ΥπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΨΕ5ΩΞΗ-31Χ12/06/2014 03:00:00ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
7ΟΧ8ΩΞΗ-9ΚΖ11/06/2014 03:00:00ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΩΣΨΚΩΞΗ-ΞΙ311/06/2014 03:00:00ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΦΣΩΞΗ-55713/05/2014 00:00:00ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 3660/2008(ΦΕΚ 78Α)ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΗΥΩΞΗ-27Χ14/03/2014 00:00:00Ανάθεση αρμοδιοτήτων – παράλληλα καθήκονταΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΗΓΩΞΗ-17302/04/2014 00:00:00Απόφαση μετάταξης Χασάπη ΧρήστουΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΒΙΗΓΩΞΗ-2ΒΟ02/04/2014 00:00:00Απόφαση μετάταξης Πρωϊμάκης ΣπυριδούλαςΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΒΙΞΒΩΞΗ-Η4Μ18/03/2014 00:00:00Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου για την συμμετοχή τους σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ο.Γ.ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΞΒΩΞΗ-2Δ017/03/2014 00:00:00Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΞΒΩΞΗ-Α3Ε17/03/2014 00:00:00Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΞΒΩΞΗ-ΒΦ717/03/2014 00:00:00Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΞΒΩΞΗ-2ΩΡ17/03/2014 00:00:00Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΞΟΩΞΗ-Π7219/03/2014 00:00:00«Κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου για την συμμετοχή τους σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ο.Γ.Α»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΚΖΩΞΗ-20Μ17/03/2014 00:00:00ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2013ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΒΙΚΖΩΞΗ-Γ6Β17/03/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΚ8ΩΞΗ-Χ3Σ14/03/2014 00:00:00ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7/2013ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΒΙΚ8ΩΞΗ-ΤΦΟ14/03/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΚ5ΩΞΗ-ΥΣ611/03/2014 00:00:00Ορισμός υπαλλήλου υπευθύνου του προγράμματος ‘’Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 ΟΤΑ’’ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΚΑΩΞΗ-7ΩΤ11/03/2014 00:00:00Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΚΑΩΞΗ-Η7Κ11/03/2014 00:00:00Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ και αντικατάστασή τουΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΒΙΕΒΩΞΗ-Π0Η19/02/2014 00:00:00Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΡ8ΩΞΗ-ΦΑΘ14/02/2014 00:00:00ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΒΙΡ8ΩΞΗ-ΙΑ714/02/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΡΜΩΞΗ-Χ4Ξ06/02/2014 00:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΡΔΩΞΗ-ΠΟΧ06/02/2014 00:00:00«Χορήγηση αναδρομικών»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΡΔΩΞΗ-ΘΜΓ04/02/2014 00:00:00Τοποθέτηση των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων-των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και των ειδικών συνεργατών στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες-λειτουργίες του Δήμου Παρανεστίου»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΡΤΩΞΗ-ΝΙΛ04/02/2014 00:00:00«Ορισμός εισπρακτόρων του Δήμου»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΡΤΩΞΗ-ΥΥΕ04/02/2014 00:00:00«Τοποθέτηση των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων-των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. και των ειδικών συνεργατών στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες-λειτουργίες του Δήμου Παρανεστίου»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΡΥΩΞΗ-1ΚΤ31/01/2014 00:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨΓΩΞΗ-19Ε30/01/2014 00:00:00«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 431/21.1.2014 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου και Τοπικών Κοινοτήτων»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨΓΩΞΗ-ΥΧΘ31/01/2014 00:00:00ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨΓΩΞΗ-Δ4602/12/2013 00:00:00Τοποθέτηση ΥπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ0ΩΞΗ-ΝΚΛ30/01/2014 00:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ0ΩΞΗ-Η5Γ30/01/2014 00:00:00Κατάταξη στον βαθμό Γ΄ του Τσεντίδη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου του Κλάδου ΠΕ1 ΔιοικητικούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ0ΩΞΗ-Ε9030/01/2014 00:00:00Κατάταξη στον βαθμό Β΄ της Τάσσου Μαρίας του Ανέστη του Κλάδου ΠΕ Ελληνικών ΣπουδώνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ0ΩΞΗ-ΜΔΑ30/01/2014 00:00:00Κατάταξη στον βαθμό Γ΄ του Ζαχαρόπουλου Ευστρατίου του Μανώλη του Κλάδου ΠΕ5 Ηλεκ/γων Μηχ/κώνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ0ΩΞΗ-Ν1030/01/2014 00:00:00Κατάταξη στον βαθμό Γ΄ της Γεωργαντζιά Βασιλικής του Αστερίου του Κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων ΠολιτώνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ0ΩΞΗ-ΕΕΒ30/01/2014 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ0ΩΞΗ-6ΡΠ30/01/2014 00:00:00ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ1ΩΞΗ-ΥΚΨ28/01/2014 00:00:00ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨ1ΩΞΗ-0Ξ923/01/2014 00:00:00ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨΨΩΞΗ-ΛΦΝ21/01/2014 00:00:00«Ορισμός πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου και Τοπικών ΚοινοτήτωνΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨΨΩΞΗ-ΘΨ020/01/2014 00:00:00Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2014.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙΨΟΩΞΗ-ΡΙ715/01/2014 00:00:00ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙ63ΩΞΗ-Ν9Η02/01/2014 00:00:00ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΒΙ63ΩΞΗ-85Η02/01/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙ63ΩΞΗ-ΒΩΡ02/01/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙ63ΩΞΗ-ΥΝΤ02/01/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙ63ΩΞΗ-ΙΩ902/01/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙ63ΩΞΗ-Η8Β02/01/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙ63ΩΞΗ-ΘΓ402/01/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΙ63ΩΞΗ-Β3Ρ02/01/2014 00:00:00Απόφαση πρόσληψηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΓΦΩΞΗ-8ΣΩ23/12/2013 00:00:00Απόφαση δημάρχουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΓΨΩΞΗ-ΥΥΡ13/12/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΓΨΩΞΗ-ΜΘΔ13/12/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΓΨΩΞΗ-Ρ0113/12/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΓΠΩΞΗ-ΜΛΟ06/12/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΓΠΩΞΗ-Α5Ζ06/12/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΓΠΩΞΗ-9ΟΥ06/12/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ0ΧΩΞΗ-ΙΞΤ03/12/2013 00:00:00«Ανασυγκρότηση B/βαθμιας εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα-Κομμωτή-Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών»ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΒΛ0ΧΩΞΗ-ΦΜΔ03/12/2013 00:00:00Ανασυγκρότηση Α/βαθμιας εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα-Κομμωτή-Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιώνΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΒΛ0ΧΩΞΗ-1ΗΗ03/12/2013 00:00:00«Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής ζημιών και επικύρωσης οικονομικών ενισχύσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεομηνιών-άρθρο 4 του Παραρτήματος της Αριθ.Π2/οικ.2673 ΚΥΑ/29-08-2001 (ΦΕΚ 1185/Τ.Β΄/11-09-2001) των Υπουργών Οικονομικών-Υγείας και Πρόνοιας περί “Τροποποίησης και συμπλήρωσης Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας”»ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΒΛ1ΛΩΞΗ-ΘΟΛ12/11/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΣΕ ΟΡΘΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ1ΛΩΞΗ-ΗΧ212/11/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ1ΡΩΞΗ-ΞΔ013/11/2013 00:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ1ΡΩΞΗ-ΒΕ113/11/2013 00:00:00ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ1ΡΩΞΗ-20312/11/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΛΑΩΞΗ-Σ4Λ25/10/2013 00:00:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΛ3ΩΞΗ-ΞΟΥ25/10/2013 00:00:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΛΞΩΞΗ-ΧΒΧ15/10/2013 00:00:00Τροποποίηση της αριθ. 8094/01.10.2013 απόφασης ΔημάρχουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΕΖΩΞΗ-Ξ1201/10/2013 00:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛΕΖΩΞΗ-Ξ6201/10/2013 00:00:00«Κίνηση εκτός έδρας της υπαλλήλου Τάσσου Μαρίας για συμμετοχή της σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο»ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ92ΩΞΗ-Ν4Α25/09/2013 00:00:00ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ9ΔΩΞΗ-95Ν24/09/2013 00:00:00Ανασυγκρότηση B/βαθμιας εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα-Κομμωτή-Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιώνΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΒΛ9ΔΩΞΗ-2ΥΖ24/09/2013 00:00:00Ανασυγκρότηση Α/βαθμιας εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα-Κομμωτή-Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιώνΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΒΛ4ΡΩΞΗ-ΜΩΚ05/07/2013 00:00:00Τροποποίση της αριθ. 4953/25.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ8ΩΞΗ-Υ5Χ) Απόφαση Πρόσληψης Δημάρχου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ4ΩΩΞΗ-9Β926/06/2013 00:00:00Απόφαση Ορισμού Αναπληρωτή ΠροϊσταμένουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΛ4ΩΩΞΗ-ΝΞΤ28/06/2013 00:00:00Τροποποίηση της αριθ. 4953/25.06.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖ8ΩΞΗ-Υ5Χ) Απόφαση Πρόσληψης Δημάρχου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΖ8ΩΞΗ-Υ5Χ25/06/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΜΗΝΩΝΣΥΜΒΑΣΗ
ΒΕΖΡΩΞΗ-ΣΥΟ03/06/2013 00:00:00ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΧ4ΩΞΗ-Σ2Ψ24/05/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΝ8ΩΞΗ-ΑΤ124/05/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΝ3ΩΞΗ-ΕΚ115/05/2013 00:00:00"Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για την έκδοση αποφάσεων οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων πολιτών"ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΑΖΩΞΗ-Ψ9Ξ22/04/2013 00:00:00Απόφαση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου με Δίμηνες συμβάσειςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΑΑΩΞΗ-22Π16/04/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΑΥΩΞΗ-3ΓΖ11/04/2013 00:00:00ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΑΞΩΞΗ-Λ7Ζ03/04/2013 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕ26ΩΞΗ-ΥΣΔ31/01/2013 00:00:00ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΔ2ΩΞΗ-ΘΝΘ13/03/2013 00:00:00Απόσπαση υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΔΙΩΞΗ-ΞΛΤ06/03/2013 00:00:00Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΔΦΩΞΗ-ΔΘΘ06/03/2013 00:00:00Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΔΞΩΞΗ-ΝΘΘ12/02/2013 00:00:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΙΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Π.Δ. 28/1980 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΒΕΤ4ΩΞΗ-Θ6422/02/2013 00:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΥΨΠ31/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-7Δ031/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΗΘ631/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΤΥΡ31/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΒΞΒ31/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΘΝΘ31/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΥΩ831/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΙΚ931/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-ΔΙ831/01/2013 00:00:00Xορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΥΘΩΞΗ-7ΨΕ31/01/2013 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΙΛΩΞΗ-ΖΜΚ29/01/2013 00:00:00Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου για οικονομική διαχείρισηΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΙ6ΩΞΗ-ΡΘΤ24/01/2013 00:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΙ6ΩΞΗ-54Χ17/01/2013 00:00:00Ορισμός ταμίαΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΙΒΩΞΗ-ΩΝΔ21/01/2013 00:00:00Εντολή μετακίνησηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΙΒΩΞΗ-2ΟΖ21/01/2013 00:00:00Εντολή μετακίνησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΙΒΩΞΗ-Ω4Υ21/01/2013 00:00:00Ορισμός υπαλλήλου για ανάληψη ποσούΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΦΝΩΞΗ-81Λ14/01/2013 00:00:00Ανασυγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής για την έκδοση αποφάσεων οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων πολιτώνΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΒΕΦΝΩΞΗ-ΘΟ714/01/2013 00:00:00Εντολή μετακίνησηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΦΝΩΞΗ-9Ρ311/01/2013 00:00:00Εντολή μετακίνησηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΦΑΩΞΗ-Χ2Κ11/01/2013 00:00:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΦΣΩΞΗ-22Ε02/01/2013 00:00:00Απόφαση ορισμού αντιδημάρχου ως διατάκτηΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΦ2ΩΞΗ-Τ5Τ31/12/2012 00:00:00Απόφαση δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχωνΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΒΕΦΔΩΞΗ-Ρ5Μ03/01/2013 00:00:00Διατήρηση ειδικού συνεργάτηΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΦΔΩΞΗ-3Θ703/01/2013 00:00:00Διατήρηση ειδικού συνεργάτηΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΒΕΦΙΩΞΗ-ΡΨΦ03/01/2013 00:00:00Απόφαση ορισμού υπολόγουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΜΦΩΞΗ-Π3928/12/2012 00:00:00Εντολή μετακίνησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΜΨΩΞΗ-2ΗΤ17/12/2012 00:00:00Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου για οικονομική διαχείρισηΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΜΒΩΞΗ-ΗΗ205/11/2012 00:00:00εντολή μετακίνησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΜΒΩΞΗ-2ΙΔ13/12/2012 00:00:00εντολή μετακίνησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΜΟΩΞΗ-Λ5Η11/12/2012 00:00:00ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Β45ΧΩΞΗ-47830/11/2012 00:00:00Oρισμός Ταμία και εισπρακτόρων του Δήμου Παρανεστίου Ν. ΔράμαςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β45ΧΩΞΗ-Υ5Σ07/12/2012 00:00:00Πράξη αποδοχής παραίτησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΣΤΩΞΗ-ΓΗΕ30/11/2012 00:00:00Ορισμός Ταμία και εισπρακτόρων του Δήμου ΠαρανεστίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΣΞΩΞΗ-9ΡΠ13/11/2012 00:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΣΞΩΞΗ-ΥΦΗ13/11/2012 00:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΣΚΩΞΗ-7Ψ920/11/2012 00:00:00ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4Σ6ΩΞΗ-ΣΗΛ14/11/2012 00:00:00Εντολή μετακίνησης υπαλλήλουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΣΟΩΞΗ-ΦΩΗ09/11/2012 00:00:00Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για την καταγραφή συνταξιούχων του ΟΓΑ που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω διανοητικής διαταραχής και έκδοση βεβαίωσης.ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΣΟΩΞΗ-ΔΕ621/09/2012 00:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΣΟΩΞΗ-ΙΤ521/09/2012 00:00:00ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β432ΩΞΗ-ΒΗΩ31/10/2012 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β43ΙΩΞΗ-8Λ724/10/2012 00:00:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β43ΞΩΞΗ-8ΝΩ13/09/2012 00:00:00Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Παρανεστίου Νομού Δράμας, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Β4ΤΜΩΞΗ-ΨΚ901/10/2012 00:00:00ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΘΘΩΞΗ-ΟΦΓ21/09/2012 00:00:00ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Β4ΘΘΩΞΗ-Ψ4Β17/09/2012 00:00:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4Θ1ΩΞΗ-4Ρ617/09/2012 00:00:00Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΓΣΩΞΗ-Ο8Ψ28/08/2012 00:00:00Απόφαση αποδοχής μετάταξης υπαλλήλουΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Β4Γ7ΩΞΗ-63703/08/2012 00:00:00συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του κοινού πλαισίου αναφοράςΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Β4Γ7ΩΞΗ-ΗΛΒ02/08/2012 00:00:00Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Β4ΓΠΩΞΗ-2Λ102/08/2012 00:00:00Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίουΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ