ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΔΑΗμ.ΈκδοσηςΘέμαΚατηγορία Απόφαση
ΨΖΣΧΩΞΗ-Η4824/04/2019 03:00:00Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω7ΚΙΩΞΗ-ΔΡΣ24/04/2019 03:00:00Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
7ΘΣΟΩΞΗ-57Π19/11/2018 02:00:00Μεταβολή Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2019-2020ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΖΝΜΩΞΗ-Ο7Ο30/05/2018 03:00:00«Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2018 των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας »ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΑΟΓΩΞΗ-ΙΘΑ08/05/2018 03:00:00Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΩΗΥΦΩΞΗ-ΧΡΡ08/05/2018 03:00:00Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ω37ΧΩΞΗ-56Β24/04/2018 03:00:00Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ΠαιδείαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
62ΒΡΩΞΗ-5ΛΧ17/11/2017 02:00:00Εξέταση της Αίτησης Παραχώρησης του περιβάλλοντα χώρου της έδρας του ΦΔΟΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
641ΠΩΞΗ-ΩΗ620/10/2017 03:00:00Μεταβολή Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2018-2019ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΤΓ6ΩΞΗ-Κ1Π31/07/2017 03:00:00Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2015 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου..»ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ψ15ΤΩΞΗ-ΣΡΟ11/04/2017 03:00:00Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΔΧΚΩΞΗ-ΠΚΥ11/04/2017 03:00:00Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΨΚΧΧΩΞΗ-ΘΧΘ11/04/2017 03:00:00Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2017 των σχολείων Α/θμιας & β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μαςΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΝΑΒΩΞΗ-Ε5Ι11/04/2017 03:00:00Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
6ΠΖΝΩΞΗ-Δ9Ε10/10/2016 03:00:00Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ΔήμουΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ