Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημότη

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημότη είναι υπό σχεδιασμό. Με την ολοκλήρωσή τους ο Δημότης θα έχει πρόσβαση
σε ένα πλήθος ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες θα παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες προς τον πολίτη με στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και την άμεση εξυπηρέτησή του.