Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 27η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/12/2019 08:10

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7209
Αριθ. Συνεδρίασης: 27

 Σας προσκαλούμε την   30η του μηνός  Δεκεμβρίου      2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
 2. Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019 και έγκριση της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Παρανεστίου
 4. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας .
 5. Μεταφορά προσωπικού και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από το ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου στον Δήμο Παρανεστίου Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό
 6. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου
 7. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παρανεστίου
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης 6.779.81€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων ,έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019 και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


Πρόσκληση για την 26η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/12/2019 08:08

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7208
Αριθ. Συνεδρίασης: 26

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση  Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης  οικον. έτους 2018  του Δήμου Παρανεστίου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


Πρόσκληση για την 25η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/12/2019 08:06

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7207
Αριθ. Συνεδρίασης: 25

 Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση  Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης  οικον. έτους 2017  του Δήμου Παρανεστίου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


Πρόσκληση για την 22η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/12/2019 08:02

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7206
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η  του μηνός  Δεκεμβρίου   2019 , ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13:00 μ.μ. σε  Τακτική    Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
 2. Έγκριση της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
 3. Έγκριση δαπανών στα πλαίσια της πραγματοποίησης παιδικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το νησί των συναισθημάτων» του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου
 4. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος


Δελτίο Τύπου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου

26/12/2019 07:57

Δελτίο Τύπου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου

Πραγματοποιήθηκε χθες, στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Νικηφόρου, παιδική θεατρική παράσταση από την διεθνή ομάδα Hippo Theatre Group, με τίτλο «Το νησί των συναισθημάτων», βασισμένη σε μια ιστορία του Χορχέ Μπουκάι. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου σε συνεργασία με τον Δήμο Παρανεστίου. Την παράσταση, παρακολούθησαν οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού του Δήμου μας, συνοδευόμενοι από τις δασκάλες και δασκάλους τους.

Κεντρικό θέμα του προγράμματος ήταν η συναισθηματική νοημοσύνη. Η παράσταση βασιζόταν σε τεχνικές του σωματικού θεάτρου με έμφαση στην εκφραστικότητα, την κίνηση, το χορό και το τραγούδι. Τα παιδιά, είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτήν σε συγκεκριμένα σημεία της δράσης μέσα από θεατρικά παιχνίδια και τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, επηρεάζοντας έτσι την εξέλιξη της ιστορίας, μπαίνοντας βαθιά στο θεματικό κέντρο της, αλληλεπιδρώντας, ασκώντας την κριτική τους σκέψη και συμμετέχοντας ενεργητικά. Σκοπός της παράστασης, ήταν η καλλιέργεια της συναισθηματικής αγωγής και δεξιοτεχνίας, μέσω των οποίων τα παιδιά θα μπορούν να καταφέρουν την ειρηνική συνύπαρξη στο σχολικό περιβάλλον και την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων μεταξύ τους. Στα παιδιά, διαδόθηκε το μήνυμα μέσω της παράστασης, πως ένας κόσμος μοιράσματος και αλληλοϋποστήριξης είναι εφικτός, εάν καταφέρουν να έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους και αποκτήσουν αυτοαποδοχή και ενσυναίσθηση. Στο τέλος της εκδήλωσης, μοιράστηκαν δωράκια και γλυκίσματα στους μικρούς μας φίλους καθώς και στους δασκάλους τους από τον Άγιο Βασίλη. Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να τραγουδήσουν με τη συνοδεία ακορντεόν χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την Σκεύη και Χριστίνα για τις εξαιρετικές ερμηνείες τους, που κατάφεραν να μας ταξιδέψουν στο «Νησί» και να μας πλημμυρίσουν συναισθήματα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Αναστάσιο Καγιάογλου για την υποστήριξη, βοήθεια και ενεργή συμμετοχή του στην παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ επίσης τους συναδέλφους του Δήμου, που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της παράστασης, με την βοήθεια που προσέφεραν.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλές γιορτές και Καλά Χριστούγεννα ! Υγεία, ευτυχία, καλοτυχία και αλληλεγγύη να σημαδεύουν τη ζωή σας!

Τα  στελέχη του Κέντρου Κοινότητας !

Νίκος – Λία - Βίκυ


Το Νησί των Συναισθημάτων

17/12/2019 16:58


Πρόσκληση για την 21η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14/12/2019 16:13

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 7043
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 17η  του μηνός  Δεκεμβρίου   2019 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00 μ.μ. σε  Τακτική    Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση διατακτικών για την ενίσχυση άπορων δημοτών
 2. Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από την κ. Γεμενετζή Αλκιβία
 3. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, Θέρμανσης και Πέλλετ.
 4. Έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
 5. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
 6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
 7. Έγκριση της αριθ. 27/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
 8. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικον. έτους 2020 του Δήμου.
 9. Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του Δήμου Παρανεστίου
 10. Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του Δήμου Παρανεστίου
 11. Έγκριση δαπανών συσσιτίου

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους. 

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος


Πρόσκληση για την 24η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

09/12/2019 14:55

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 9/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 6900
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευήκαι ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. . με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου
 3. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπ/σης)
 4. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπ/σης)
 5. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 6. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών των Δημοτικών Σχολείων Αδριανής και Παρανεστίου στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου για την Λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Παρανεστίου
 7. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου στο Σύνδεσμο Επιστημόνων Γυναικών Θεσ/νίκης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης φιλανθρωπικού σκοπού στις 21-12-2019
 8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019.
 9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων με τους αναπληρωματικούς τους, για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 10. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και εργασιών
 11. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και εργασιών.
 12. Κατανομή ποσού 13.559.63 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 13. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 14. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση δημότη μας .
 15. Ψήφισμα για ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών ύστερα από αίτημα της ομάδας «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΡΑΜΙΝΟΙ»
 16. Ψήφισμα για δομές φιλοξενίας παράνομων μεταναστών ύστερα από αίτημα της ομάδας «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΡΑΜΙΝΟΙ»
 17. Έγκριση δαπανών των αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2019, στα πλαίσια της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2019» , που πραγματοποιήθηκαν στις 11-13 Οκτωβρίου 2019
 18. Ορισμός ημερομηνίας Διεξαγωγής Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου για το έτος 2020
 19. Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιάς «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
 20. Λήψη απόφασης επι της αριθ. 4/2019 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Πλατανιάς με θέμα «Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων για παραχωρήσεις κοινοχρήστων εκτάσεων στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ»Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος


Ευχαριστήρια επιστολή Δημάρχου για δωρεά βιβλίο από τον κ. Διαμαντίδη Βασίλειο

02/12/2019 09:45

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/11/2019
Γραφείο Δημάρχου

ΠΡΟΣ:  Διαμαντίδη Βασίλειο

Φιλίππου 30

57019 Περαία Θεσ/νίκης

Αγαπητέ κύριε Διαμαντίδη,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες  για τη δωρεά των βιβλίων σας, για τον  εμπλουτισμό του υλικού της   Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αδριανής  του Δήμου μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι τα βιβλία σας ,όχι μόνο θα εμπλουτίσουν την Δημοτική βιβλιοθήκη μας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, αλλά θα προσφέρουν και πολύτιμη γνώση και συναισθήματα στους κατοίκους του Δήμου μας που θα ενδιαφερθούν να τα διαβάσουν .

Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης σας.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα αναδείξουμε αυτή σας τη χειρονομία, δημοσιεύοντας το παρόν ευχαριστήριο στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Σας ευχόμαστε ότι καλύτερο σ εσάς και την οικογένειά σας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καγιάογλου Αναστάσιος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παρανεστίου

27/11/2019 19:21

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ 27/11/2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παρανεστίου

 Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Παρανεστίου., το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παρανεστίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παρανεστίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

25

2

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

25

3

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

25

4

ΚΟΠΤΙΚΗ- ΡΑΠΤΙΚΗ

50

5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

50

6

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

25

7

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

25

8

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

25

9

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 25213 52319 & 25210 90439

Ταχ. Διεύθυνση:

Email: m.bogatini@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία

 


 1 2 3 4 5  ... Τελική