Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

18/11/2018 19:52

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4750
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Νοεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης  :

 1. Μεταβολή Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2019-2020

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/11/2018 19:43

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4769
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

 Σας προσκαλούμε την  21η του μηνός  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 19ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Έγκριση υποβολής αίτησης για εργασίες μικρής κλίμακας προς τη Δ/νση Πολεοδομίας για την κοπή δυο δένδρων στο σχολείου του οικισμού Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης του Δήμου Παρανεστίου.
 3. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως και 5 Δεκεμβρίου 2018.
 4. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στην έκθεση AIT EXPO που θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 9 Δεκεμβρίου 2018
 5. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2018
 6. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις μνήμης των σφαγιασθέντων κατοίκων κατά την Βουλγαρική κατοχή 1941.
 7. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 8. Σύμφωνη γνώμη για την εγκατάσταση με δαπάνη του Δήμου γραμματοθυρίδων στους οικισμούς Μαυροκορδάτου, Πλατανιάς, Παλιαμπέλων, Χαμοκεράσων, Πλατανόβρυσης, Τερψιθέας, Ψηλής Ράχης, Νικηφόρου και Πτελέας
 9. Απόψεις επι των περιορισμών βοσκής στο Δ.Δ.Σ Τραχωνίου-Διποτάμων και Δρυμού περιόδου 2018-2027
 10. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αδριανής, στην ΕΠΣΔ για την διεξαγωγή των αγώνων για τα πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Παίδων-Νέων που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο. για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019
 11. Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή μη του εξ αδιαιρέτου ποσοστού του αριθ. 791 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πλατανιάς στη θέση Θαμνωτού της Τ.Κ. Πλατανιάς.
 12. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. Έτους 2019-2020
 13. Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου για τον Κετικίδη Σάββα του Λάζαρου
 14. Έγκριση της εξειδίκευσης της πίστωσης για τον Κ.Α. εξόδων 63/7325.01 με τίτλο: «Δαπάνες αντιμετώπισης του φαινόμενου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νικηφόρου»
 15. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019
 16. Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια της υπ’ αριθ. Πρωτ. 31630/28-6-2018 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/20417»
 17. Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου
 18. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου
 19. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Άρδευσης Δήμου Παρανεστίου
 20. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018

16/11/2018 12:10

          

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4768

27η  Τακτική   Συνεδρίαση  

Οικονομικής Επιτροπής

 

   

                

                                                                                                                                      Προς:

                                                                                                                                      1) Γιανταμίδης Ιορδάνης                                                                                                                                                                    2) Ματζαρίδης Νικόλαος

                                                                                                                                      3) Ελευθεριάδης Χρήστος

                                                                                                                                      4) Βογιατζόγλου Αναστάσιος

                                                                                                                                      5) Κουκαριώτης Παναγιώτης

                                                                                                                                  6) Παρλόγλου  Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η   του μηνός   Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 16:00 μ.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 19ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου και Έγκριση δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων άλλων Δήμων για την επίβλεψη και παραλαβή έργων καθώς και την συμμετοχή τους σε επιτροπές διαγωνισμών
 3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών»
 4. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019
 5. Έγκριση η μη του πρακτικού ι (δικαιολογητικά συμμετοχής) για την επιλογή αναδόχου, του υ π ο ε ρ γ ο υ 2 : « Π ρ ο μή θ ε ι α ε ξ ο π λ ι σμου – ο μ α δ ε ς 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 » , τ ο υ ε ρ γ ο υ :«δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωριού.
 6. Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από την κ. Χρυσοπούλου Αρίστη
 7. Έγκριση σχεδίου κανονισμού Υπηρεσίας  Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου
 8. Έγκριση σχεδίου κανονισμού  Δικτύου  Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου
 9. Έγκριση σχεδίου κανονισμού Δικτύου  Άρδευσης Δήμου Παρανεστίου
 10. Έγκριση σχεδίου κανονισμού Δικτύου  Αποχέτευσης  Δήμου Παρανεστίου

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

        Η Πρόεδρος

 

           Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου)        


Πρόσκληση στη 2η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το έτος 2018

16/11/2018 10:43

 

        

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4782
2η Συνεδρίαση

Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Παρανεστίου

 

                                                                                                                     ΠΡΟΣ

                                                                                                                     ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                                                                                                                                   1. κ. Ματζαρίδη Νικόλαος, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου

                                                                                                                     2. κ. Δίγκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  20η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη προσχέδιου του ετήσιου προγράμματος δράσης του 2019 και εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

 Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

13/11/2018 23:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι εντός του έτους θα ξεκινήσει το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και για το Δήμο Παρανεστίου.

Για τις προθεσμίες και τις διευθύνσεις των Γραφείων Κτηματογράφησης, θα ενημερωθείτε προσεχώς.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 801 4000 100 & 231 600 5400

 

Επίσης πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:

 1. kthma.gr/ και

http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx


Πρόσκληση για την 26η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13/11/2018 23:32

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4642
Αριθ. Συνεδρίασης: 26

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η  του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13:00 μ.μ. σε  Έκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση των επικαιροποιημένων Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ των Μελετών του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1: Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου» της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

     Το  κατεπείγον της έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης συνίσταται  στο ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα, για την  έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου .

 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 


Εκδήλωση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου "Έξυπνη Ιατρική" (Smart Medicine – SMART_MED)

12/11/2018 15:34

Στον Δήμο Παρανεστίου, και ειδικότερα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κάτω Θόλου στις 14 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 μ.μ., το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Εταίρος, διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «How Virtual Care can Improve Access to Quality Healthcare» στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου, από το Πρόγραμμα Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία" 2014 – 2020, έργου "Έξυπνη Ιατρική" (Smart Medicine – SMART_MED).

Το έργο έχει εγκριθεί στον Άξονα 4: " A socially inclusive cross-border area" (Μια κοινωνικά εντάξιμη διασυνοριακή περιοχή) και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9a: "Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services" (Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα κοινότητας).

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου «Smart Medicine - SMART_MED» που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020 στους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν προβλήματα και διαχρονικά ζητήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές και πώς οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής συμβάλλουν στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

• Επικεφαλής Εταίρος:
o Δήμος Ντιμίντοβγκραντ της Βουλγαρίας (Municipality of Dimitrovgrad)
• Εταίρος Έργου 2:
o Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• Εταίρος Έργου 3:
o Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

Το έργο ‘SMART_MED’ διαπιστώνει την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων στην παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες ειδικά στην διασυνοριακή περιοχή (στις περιοχές Ντιμίτροβγκραντ, Παρανεστίου και Διδυμότειχου) και σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Επίσης, παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ασθενών που επισκέπτεται τα νοσοκομεία λόγω της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου προσδόκιμου ζωής με αποτέλεσμα την μη αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Έτσι, ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Τηλειατρικής που θα 
παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς της διασυνοριακής περιοχής που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών υπηρεσιών και επικοινωνίας. Μέσα από αυτό το Κέντρο, θα αποσυμφορηθεί ο μεγάλος όγκος υπηρεσιών που παρέχουν αυτή την στιγμή τα νοσοκομεία, θα μετατοπιστεί μέρος από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας και θα αυξηθεί η συνολική παραγωγική ικανότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Το έργο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων, ενεργειών και κοινής εκπαίδευσης, ώστε μέσα από την επικοινωνία, την δικτύωση και τις κοινές δράσεις οι διασυνοριακές περιοχές να συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικών και μεγαλύτερου όγκου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

 

Πρόγραμμα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

10/11/2018 15:57

            

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΔΡΙΑΝΗ

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 66100 ΔΡΑΜΑ

Email: paid_ad@otenet.gr 

 

Αδριανή 09 -11-2018

Αριθ. Πρωτ. 502

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ SMART_MED - INTERREG (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)" (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.2)»

 

 Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Την ανάγκη για την υπηρεσία με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ SMART_MED - INTERREG (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)" (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3.2)», στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου Smart Medicine

ενδιαφέρεται να προβεί, στην απ΄ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να αποστείλει / υποβάλει προσφορά με κάθε πρόσφορο μέσο.

Αναλυτικότερα η υπηρεσία αυτή αφορά:

Τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας των εταίρων του έργου “Smart Medicine” με το ακρωνύμιο «Smart Med». Η συνάντηση εργασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Παρανέστι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και αφορά έξι (6) συμμετέχοντες, δύο (2) από κάθε εταίρο. Για τη συνάντηση προβλέπεται από το πρόγραμμα δαπάνη ποσού 900,00 ευρώ το οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου στον ΚΑ 60/6115.02 και αφορά τις εξής δαπάνες:

αναλώσιμα υλικά, καφές και βουτήματα, έτοιμο φαγητό για τους συμμετέχοντες, διερμηνέας (Βουλγάρικα – Ελληνικά) και μία (1) διανυκτέρευση για κάθε έναν από τους τέσσερις (4) φιλοξενούμενους συμμετέχοντες.

Δεκτή προσφορά μέχρι και την Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ..

Ο Πρόεδρος του ΝΠΚΑ

Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

 

 

Ανανιάδης Ιορδάνης


Απαγόρευση αλιείας πέστροφας 2018-2019

08/11/2018 11:59

Απαγόρευση αλιείας πέστροφας 2018-2019

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ Α΄ 49) απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της επικράτειας, η αλιεία πέστροφας από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Η τήρηση του παραπάνω Π.Δ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διενεργείται από τις Αστυνομικές και Δασικές Αρχές του Νομού.

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.με.Α, έτους 2018

01/11/2018 09:44

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ12α/ΓΠοικ.56723/1649/30-10-2018 (ΑΔΑ :7ΤΥ8465Θ1Ω-Ν0Υ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκινά η έκδοση και η ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α., για το έτος 2018.
Ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων, για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ορίζεται
η 05η Νοεμβρίου 2018 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2018. Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να απευθύνονται :
1. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (3ος όροφος, γραφείο 322), από 8:00 π.μ. έως και την 13:00 μ.μ. (για έκδοση, ανανέωση, απώλεια κάρτας), ή
2.
Στα Κ.Ε.Π. του Νομού Δράμας (για ανανέωση κάρτας).


Δικαιούχοι - Συγκοινωνιακά Μέσα Μετακίνησης
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχετικής απόφασης, χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης για το έτος 2018:
1) Στα `Άτομα με Αναπηρίες (για Αστική Συγκοινωνία) :

? Ελληνικής υπηκοότητας,
? υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
? υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α΄),
? υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
? αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).
Σημείωση: Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Στα άτομα αυτά, που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία.
Στην περίπτωση που το Δηλωθέν Εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο
μόνο κατά 50% έκπτωση σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.
2) Στα `Άτομα με Αναπηρίες (για Υπεραστική Συγκοινωνία) :
? Ελληνικής υπηκοότητας,
? υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
? υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (A’ 246)
? υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
? αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο
κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ. 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Τα Άτομα με Αναπηρία, που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης, θα προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας :
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου, με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

2) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ, δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους. Όσοι λαμβάνουν τα ανωτέρω επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, μπορούν να προσκομίσουν την απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος.
2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.
2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, ή λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ., που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
3) Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
4) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
6) Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες, από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
7) Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το φορολογικό έτος (2017).
Οι δικαιούχοι, οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους
δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.


Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α.
Επισημαίνεται ότι η ανανέωση και έκδοση των Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α. θα γίνεται:
Από 05 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του (άρθρο 2 παρ. 1 της α) σχετικής Κ.Υ.Α.)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω
τηλέφωνα :
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας : 2521351322
Κ.Ε.Π Δήμου Δράμας : 2521351364, 51365, 51366, 51372
Κ.Ε.Π Δήμου Δοξάτου (Καλαμπακίου) : 2521352601
Κ.Ε.Π Δήμου Δοξάτου (Κυρίων) : 2521072501
Κ.Ε.Π Δήμου Παρανεστίου (Νικηφόρου) : 2521352318
Κ.Ε.Π Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνη) : 2522021010
Κ.Ε.Π Δήμου Προσοτσάνης (Φωτολίβος) : 2521093003
Κ.Ε.Π. Δήμου Κ.Νευροκοπίου : 2523350102

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


 1 2 3 4 5  ... Τελική