Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 4η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/02/2016 18:07

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 29/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 1071
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 

Σας προσκαλούμε την 29η  του μηνός  Φεβρουαρίου   2016, ημέρα  Δευτέρα      και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

 1. Ενημέρωση του Δ.Σ. για τις επιπτώσεις στην περιοχή του Δήμου μας,  από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Το κατεπείγον συνίσταται ύστερα από  την έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας στις 28-2-2016, στο οποίο κλήθηκαν οι δήμαρχοι των δήμων του Νομού, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς και βουλευτές του νομού, και την ενημέρωση που είχαμε από τον κ. Περιφερειάρχη και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, κρίνεται κατεπείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του σώματος για το παραπάνω  θέμα, ενόψει και της έκτακτης συνεδρίασης της ΠΕΔ ΑΜΘ αύριο 1-3-2015. 

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/02/2016 19:45

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 748
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 17η  του μηνός  Φεβρουαρίου   2016, ημέρα  Τετάρτη     και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή ποσού 13.230,12 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας
 2. Εγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016
 3. Εγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 80.000 ευρώ απο το ΥΠΕΣ και έγκριση της 4η τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
 6. Συμμετοχή του Δήμου Παρανεστίου στο 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Η Δράμα ενάντια στον Καρκίνο με θέμα: Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου από τον οικογενειακό γιατρό ως προκλήσεις της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας»
 7. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στην Κύπρο στις 7-3-2016 για την συμμετοχή της στην εκδήλωση της τουριστικής Προβολής στην Κύπρο που διοργανώνει η Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
 8. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2016.
 9. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ψαλτικίδη Ελευθέριο του Μιχαήλ
 10. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ψαλτικίδη Παναγιώτη του Ελευθερίου
 11. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ψαλτικίδη Μιχαήλ του Ελευθερίου
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή ποτίστρας ΤΚ Πλατανιάς» αρχικού προϋπολογισμού 11.975,00 € με το ΦΠΑ.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κατασκευή περίφραξης νεκροταφείου οικισμού Τοίχους ΤΚ Άνω Πυξαρίου» αρχικού προϋπολογισμού 9.999,75 € με το ΦΠΑ.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πρινολόφου και Πλατανιάς ΤΚ Πλατανιάς» αρχικού προϋπολογισμού 12.547,38 € με το ΦΠΑ.
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ποτίστρας στην ΤΚ Ψηλής Ράχης» αρχικού προϋπολογισμού 11.975,00 € με το ΦΠΑ.
 16. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο : " Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προΐόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παρανεστίου και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
 17. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
  ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.601,01 €.» σε προμηθευτές Ν. Δράμας .
 18. Επικαιροποίηση της αριθ. 144/2011 απόφασης του ΔΣ για ανταλλαγή αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Ψηλής ΡάχηςΗ Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/01/2016 12:17

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 319
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε την 27η  του μηνός  Ιανουαρίου   2016, ημέρα  Τετάρτη     και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου
 2. Ορισµός ειδικού οργάνου ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας Παιδότοπων
 3. Ορισμός Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής αμπελοοινικών θεμάτων για τον καθορισμό των προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης στην επισήμανση των ελληνικών οίνων σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 5067/ 117292/27-10-2015 ΦΕΚ 2323/Β/2015
 4. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Σακαλίδου Αναστασία του Σάββα
 5. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Γεμενετζή Σταυρούλα του Πολυχρόνη
 6. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κομνηνό Γεώργιο του Θεοφίλου
 7. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κωνσταντινίδη Αναστάσιο του Ευθυμίου
 8. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Καραπιπέρη Σταύρο του Στέλιου
 9. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βασιλειάδη Γεώργιο του Αμανατίου
 10. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2015-31/12/2015) προϋπολογισμού 2015
 11. Έγκριση της 1ης Παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ (ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ.
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΑΛΙΔΗ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού 12.550,00 € με το ΦΠΑ.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 35.454,00 € με το ΦΠΑ.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Υποέργου 1: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 1.494.000,00 € με το ΦΠΑ
 15. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Λαγάκη Κων/νο του Νικολάου
 16. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου 2015-2019 -Φάση Α-Στρατηγικός σχεδιασμός.
 17. «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
  ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.601,01 €.
 18. Έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2016 και της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016.
 19. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2016

 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

07/01/2016 20:31

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 36
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 11η  του μηνός  Ιανουαρίου   2016, ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 2. Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων
 3. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2016.
 4. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για απόρους συνδημότες μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000 € σε βάρος του ΚΑ 15/6481
 5. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων και ψήφιση πιστώσεων
 6. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2016
 7. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2016.
 8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016.
 9. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2016.
 10. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στη Αθήνα
 11. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Αλεξανδρούπολη στις 15& 16-1-2016 για την συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και ΙΤΑ (μοντέλα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ –Εκτίμηση χωρικών πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων )

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 2 3 Τελική