Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 27η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/12/2016 06:53

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6576
Αριθ. Συνεδρίασης: 27

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η  του μηνός  Δεκεμβρίου    του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00  σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικ. Έτους 2017.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016


Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/12/2016 06:49

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6577
Αριθ. Συνεδρίασης: 25

Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός   Δεκεμβρίου    2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 να προσέλθετε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1. Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων οικον. Έτους 2016.
 2. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και εργασιών
 3. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και εργασιών.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων ,ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία»


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους ηλικιωμένους δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Νικηφόρου, Άνω Πυξαρίου, Ψηλής Ράχης, Πλατανιάς, Πλατανόβρυσης και Πτελέας

21/12/2016 06:19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε να παραβρεθείτε

στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τους ηλικιωμένους δημότες

των Τοπικών Κοινοτήτων

Νικηφόρου, Άνω Πυξαρίου,

Ψηλής Ράχης, Πλατανιάς,

Πλατανόβρυσης και Πτελέας

που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 5:00 μμ

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Νικηφόρου από το Δήμο Παρανεστίου.

 

Με τιμή

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

 

 

 

 

Ιορδάνης Ανανιάδης

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους ηλικιωμένους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής

21/12/2016 06:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε να παραβρεθείτε

στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τους ηλικιωμένους δημότες

της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής

που θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 5:00 μμ

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αδριανής από το Δήμο Παρανεστίου.

 

Με τιμή

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

 Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

  

Ιορδάνης Ανανιάδης


Πρόσκληση για την 24η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21/12/2016 06:15

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6521
Αριθ. Συνεδρίασης: 24

Σας προσκαλούμε την 21η  του μηνός   Δεκεμβρίου    2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1. Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της «Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ» και της συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της .
 2. Έγκριση της 16ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016
 3. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου - Φάση Β’ .
 4. Έγκριση των δαπανών μετάβασης της Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη.
 5. Επανέγκριση και επανακαθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών
 6. Λήψη απόφασης για τη πληρωμή δαπάνης της πράξης:
  «ΤΙΤΛΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 7. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Παυλίδη Ιωάννη του Χαράλαμπου
 8. Έγκριση του 3ου τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 9. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίου
 10. Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης.
 11. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2017.
 12. Επανακαθορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση μίας κενωθείσας θέσης περιπτέρου σε δικαιούχους ΑΜΕΑ/Πολυτέκνους/πολεμιστές Κύπρου

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του έτους και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Σχετικό Αρχείο


Πρόσκληση για την 26η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/12/2016 06:11

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6522
Αριθ. Συνεδρίασης: 26

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η  του μηνός  Δεκεμβρίου    του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 21:00  σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 .

 

 • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του έτους και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Σχετικό Αρχείο

 


Πρόσκληση για την 25η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/12/2016 06:08

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6520
Αριθ. Συνεδρίασης: 25

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η  του μηνός  Δεκεμβρίου    του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 16:00  σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας ,υπαλλήλων για παραλαβή έργων και συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
 2. Έγκριση της 16ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016
 3. Έγκριση του πρακτικού της Διενέργειας της Δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση του περιπτέρου της Τ.Κ. Αδριανής σε ΑΜΕΑ / Πολύτεκνους / Μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου
 4. Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ, της τοποθέτησης δυο (2) στύλων και δυο (2) Φ.Σ S-17 στην Αδριανή
 5. Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ, της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός Φ.Σ S-17 στην Πλατανιά.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του έτους και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση για την 3η Έκτακτη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

20/12/2016 12:51

Καλείσθε να προσέλθετε στην 3η έκτακτη  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  20η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Πρόταση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου 2015-2019 Φάση Β’ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης

Η συνεδρίαση κρίνεται  κατεπείγουσα διότι καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του δήμου

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Σχετικό Έγγραφο


Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρων

09/12/2016 07:33

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση περιπτέρων

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών περιπτέρων που περιγράφονται παρακάτω:

Α) Περίπτερο οικισμού Παρανεστίου, Τ.Κ. Παρανεστίου

Έκταση: 2,25 τμ (1,50 m ? 1,50 m)

Οικισμός: Παρανέστι

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 30, Α.Ο. 183

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

541908,03

4568129,23

B

541909,46

4568129,65

Γ

541909,89

4568128,22

Δ

541908,45

4568127,79

Είδος: Περίπτερο

Υπάρχει καμπίνα περιπτέρου. Βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Ε14 (Δράμας – Ξάνθης).

Β) Περίπτερο οικισμού Νικηφόρου, Τ.Κ. Νικηφόρου

Έκταση: 2,32 τμ (1,60 m ? 1,45 m)

Οικισμός: Νικηφόρος

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 12

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

525817,27

4557035,20

B

525816,60

4557036,66

Γ

525815,28

4557036,05

Δ

525815,95

4557034,60

Είδος: Περίπτερο

Υπάρχει καμπίνα περιπτέρου. Βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Ε14 (Δράμας – Ξάνθης)

 

Γ) Περίπτερο οικισμού Πλατανιάς, Τ.Κ. Πλατανιάς

Έκταση: 2,25 τμ (1,50 m ? 1,50 m)

Οικισμός: Πλατανιά

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πλατεία του Ο.Τ. 17, Α.Ο. 152

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

534219,04

4559206,33

B

534220,37

4559205,64

Γ

534219,68

4559204,31

Δ

534218,35

4559205,00

Είδος: Περίπτερο

Δεν υπάρχει καμπίνα περιπτέρου και θα πρέπει ο εκμισθωτής να φροντίσει για την χορηγία ή την αγορά της. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Πλατανιάς.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ισόγειο του Δημαρχείου Παρανεστίου.

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το αντίστοιχο ποσό για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους ως εξής:

1) Για το περίπτερο του Παρανεστίου εκατό       (100) €

2) Για το περίπτερο του Νικηφόρου εβδομήντα   (70) €

3 Για το περίπτερο της Πλατανιάς εξήντα           (60) €

 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, λαμβάνεται γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, και ανέρχεται στο πόσο των:

1) 10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το περίπτερο του Παρανεστίου  

2) 7 ευρώ για το περίπτερο του Νικηφόρου

3) 6 ευρώ για το περίπτερο της Πλατανιάς

 

Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου, όπου αυτό δεν είναι ήδη περαιωμένο. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά ώρες 7:30 έως 15:30, από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Παρανεστίου, Διεύθυνση: Παρανέστι, 66035 Δράμα, Τηλέφωνο: 252435013. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι δύο (2) ημέρες πριν της καταληκτικής ημερομηνίας. Η παραλαβή των αντιγράφων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους με δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη. 

Η Δήμαρχος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Πρόσκληση για την 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

02/12/2016 18:45

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6224
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

Σας προσκαλούμε την 8η  του μηνός   Δεκεμβρίου    2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 να προσέλθετε  σε  Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1. Λήψη απόφασης επι της εισήγησης της «Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ» περί μείωσης και αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της, βάσει της συνημμένης Οικονομοτεχνικής Μελέτης και εξουσιοδότηση της Δημάρχου καθώς και του αναπληρωτή της, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου ,για την συμμετοχή στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ» στις 12-12-2016 .
 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Α.Μ.Θ , ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4693/15-11-2016 ΜΕ ΘΕΜΑ : “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 383731” ΣΤΟ Ε.Π : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020”
 3. Έγκριση του 1ου και τελικού ΑΠΕ του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 4. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Στεφανίδη Ιωάννη του Δημοσθένη
 5. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Νινή Παρασκευά του Χαράλαμπου
 6. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Ταουλτσίδη Γεώργιου Κυριάκου .
 7. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Αλεξανδρίδη Γεώργιου του Χαράλαμπου.
 8. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους της Ραφαηλίδου Ελένης του Γεωργίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 2 3 4 5  ... Τελική