Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

16/03/2016 13:12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων- μηχανημάτων του, για το έτος 2016, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται στα παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσης Πρόσκλησης.

 

Πληροφορίες: Τηλ. 2524350132, Μουστακίδου Μαγδαληνή.

  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016»

25/02/2016 05:52

   Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2016, συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και ελαστικών, με κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου όσο αφορά τις εργασίες επισκευής

β)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών και των ελαστικών (επί τιμοκαταλόγου).

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μια από τις παρακάτω μορφές :

  • Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα.
  • Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής

και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου δικτύου διακίνησης

ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων –μηχανημάτων αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

   Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο, όπως και αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα προσφέρουν και όχι μέσω τρίτων ή υπεργολάβων.   

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 02 Μαρτίου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα  λήξης την 11:00 π.μ.

   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, υπεύθυνη: Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr, καθώς και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παρανεστίου: www.paranesti.gr.

  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

15/02/2016 21:03

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

 

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 216/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 7/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Ξαγνάντου και ειδικότερα, από το υπ’ αριθ. αγροτεμάχιο 159 συνολικής έκτασης 100.000. τ.μ. στο νότιο τμήμα, 50.000 τ.μ. στο βορειοδυτικό τμήμα και 59.789 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα (συνολικής έκτασης 209.789 τ.μ.). 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται στις 22-02-2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου. 

Σε περίπτωση αγροτεμαχίων που δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης και καμία προσφορά και η δημοπρασία κριθεί άγονη, αυτή θα επαναληφθεί μετά από 10 ημερολογιακές ημέρες ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα την ίδια ώρα.

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παρανεστίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2524350132, ΦΑΞ 2524350152.

  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ>>

11/02/2016 22:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ>>

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: << ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ>> για το έτος 2016, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες, κλειστές οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα, μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00.

   Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του πόσιμου Ύδατος , θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ2/οικ.2600/2001 ( ΦΕΚ 892/τ.β/01), η οποία τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07 ΚΥΑ (ΦΕΚ630/τ.β/07).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή των εξής ομάδων καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ

05/02/2016 08:40

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή των εξής ομάδων καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ: (Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) για το έτος 2016, για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου.»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των εξής κατηγοριών καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ (Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) για ένα έτος με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθμ. 21/2015 διακήρυξης του άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» που προηγήθηκε ως προς τα τμήματα καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ που αναλυτικά περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο:

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

03/02/2016 06:11

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα(Υπόψιν κ. Γουλά Μιχαήλ) μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των προμηθειών και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παρατίθενται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσης Πρόσκλησης.

 

Πληροφορίες: Τηλ. 2524350132, Μουστακίδου Μαγδαληνή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

13/01/2016 08:36

Ο Δήμος Παρανεστίου Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».

   Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 26.050,68€(με ΦΠΑ).

   Κριτήρια κατακύρωσης είναι :

α) για την προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων – αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου η χαμηλότερη τιμή από τις τιμές της μελέτης .

   Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα- εγγεγραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕKΠΟTΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις Προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών της κάθε ομάδας.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα  λήξης την 11:00 π.μ.

   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (παρ.Α του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08.08.2014).

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, υπεύθυνη: Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ


 1 2 3 Τελική