Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

17/04/2015 08:52

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 14/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1920
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Απριλίου  2015, ημέρα  Σάββατο  και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση ή μη της 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 22.343,78€ σε προμηθευτές Ν. Δράμας .
 3. Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους κατοίκους του Δήμου, ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00/6737.01 του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2015 και ορισμός υπολόγου.
 4. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 5.000 Ευρώ προς τις σχολικές επιτροπές του Δήμου.
 5. Ανάθεση λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών σε λογιστή..
 6. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου << ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)>> και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


Πρόσκληση για την 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

04/04/2015 06:51

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1756
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Απριλίου  2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 16:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση ή μη της 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Τροποποίηση της αριθ. 165/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ»
 3. Συμμετοχή του Δήμου στο θεσμό της παροχής κοινωνικής εργασίας κρατουμένων.
 4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 22.343,78€.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

26/03/2015 15:21

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1584
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Μαρτίου  2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση ή μη της 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών των εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου
 3. Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής παιδείας σύμφωνα με το αρθ. 50 του Ν. 1566/1985
 4. Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί σε διμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες προθεσμιακές καταθέσεις
 5. Έγκριση εξόδων παράστασης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
 6. Υποβολή αίτησης προς το δασαρχείο Δράμας για την διάθεση φυτών-Δενδρυλλίων
 7. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2014 της Α΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
 8. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2014 της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
 9. Τροποποίηση της αριθ. 8/2015 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

05/03/2015 17:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1183
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Μαρτίου  2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση ή μη της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2015
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
 4. Έγκριση τροποποίησης της Τεχνικής Μελέτης του Έργου : «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Ψηλής Ράχης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 855314, του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε ΟΤΑ (προσέγγιση Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 και εξουσιοδότηση υπογραφής στην Δήμαρχο του Δ.Παρανεστίου, της τροποποίησης της σύμβασης, με την Αναπτυξιακή του Νομού Δράμας
 5. Έγκριση της Μελέτης και Υποβολή για Οριστική Ένταξη και Χρηματοδότηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

21/02/2015 19:13

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 886
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε την 24  του μηνός Φεβρουαρίου  2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση ή μη της 3ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
 2. Χορήγηση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου 1 «Ανακαίνιση-επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων» του έργου: «δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση Δημοτικών σχολείων Δήμου Παρανεστίου
 4. Συμμετοχή του δήμου Παρανεστίου στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
 5. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους
 6. Παραχώρηση ή μη βοσκοτόπου στον Παντελίδη Κων/νο στον οικισμό Πολυνερίου του Δήμου Παρανεστίου
 7. Χορήγηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στους 2 Αντιδημάρχους του δήμου
 8. Συμπλήρωση της αριθ. 133/2014 απόφασης του Δ.Σ. για την συγκρότηση της επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
 9. Ορισμός υπευθύνου και συντονιστή με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» και συγκρότηση Συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος
 10. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στη Αθήνα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/01/2015 08:48

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 391
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 28  του μηνός Ιανουαρίου  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄τριμήνου (01/10/2014-31/12/2014) προϋπολογισμού 2014
 2. Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων α.α 327/31-12-2014
 3. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>>
 4. Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης του υποέργου 2: <<ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>> του έργου : << ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ>>
 5. Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί σε μηνιαίες ή διμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις
 6. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2015.
 7. Έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2015της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2015.
 8. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2015
 9. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για απόρους συνδημότες μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000 € σε βάρος του ΚΑ 15/6481
 10. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών δημοσίων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων , ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 14. Συγκρότηση επιτροπής του φυσικού εδάφους για έργα του Δήμου (έργα ΣΑΤΑ-ΕΣΠΑ-Υπουργείων κλπ)
 15. Ορισμός Δήμ. Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015
 16. Ορισμός Δήμ. Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής έργων και εργασιών συντήρησης για το έτος 2015.
 17. Επικαιροποίηση της Αρ. Απόφασης 156/2014 του Δ.Σ. που αφορά την συγκρότηση παραλαβής έργων, σύμφωνα με τους νέους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους για το έτος 2015
 18. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2015.
 19. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2015.
 20. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2015.
 21. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2015.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού διακανονισμού
 23. Ορισμός Εκπροσώπου για την συγκρότηση Α΄ βάθμιου και Β΄ βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων Κινηματογράφων
 24. Τροποποίηση της αριθ. 67/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους στα πλαίσια πρακτικής άσκησης , από μαθητές της ΕΠΑ.Σ μαθητείας Δράμας.
 25. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης 75.017,84 Ευρώ , 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 , 2η τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2015 και απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2015 του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Ψηλής Ράχης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 855314 του προγράμματος LEADER Ν. Δράμας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 2 3 Τελική