Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/12/2014 12:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9029
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 22 του μηνός  Δεκεμβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20:30 π.μ. σε  τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/12/2014 12:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9171
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 16:30 π.μ. σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας και το αριθ. 19490/11-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης    για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015.


Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα 

 


Πρόσκληση για την 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/12/2014 12:21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9027
Αριθ. Συνεδρίασης: 16η

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.
 2. Έγκριση ή μη της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014.
 3. Έγκριση αιτημάτων πολιτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/12/2014 15:14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9029
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/12/2014 15:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9027
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.
 2. Έγκριση ή μη της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014.
 3. Έγκριση αιτημάτων πολιτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


[26/11/2014] Πρόσκληση για την 15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29/11/2014 07:46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 8568
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η του μηνός  Νοεμβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Κυριακή και ώρα 16:00 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός της διενέργειας και των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων-σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
 2. Εισήγηση της 25ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπιση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής (διαδιακασία Εργατικών διαφορών) του Παπαδόπουλου Πολυχρόνη και Αλεξανδρίδου Ελισσάβετ κατά του Δήμου Παρανεστίου
 4. Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο << τοπογραφική μελέτη βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου απο οικισμό Πλατανιάς εως Ακρόπολη Πλατανιάς
 5. Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο << υδραυλική μελέτη ύδρευσης Θερμιών>>
 6. Εγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο <<τοπογραφική μελέτη γεώτρησης στην θέση ξερά μοναστήρια >>

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


[10/11/2014] Πρόσκληση για την 14η έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/11/2014 17:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 10/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 8127
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 11η του μηνός  Νοεμβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ. σε  έκτακτη κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προυπολογισμού οικον. έτους 2015 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Σύνταξη προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικον. έτους 2015 του Δήμου.

  

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


[03/11/2014] Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/11/2014 20:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 7909
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η του μηνός  Νοεμβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 π.μ. σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εγκριση 2ου Πρακτικού (τεχνική αξιολόγηση) της επιτροπής αξιολόγησης για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακοί πολιτισμοί της Γής ,του νερού και του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία»
 2. Εισήγηση προς το Δημ.Συμβούλιο της 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 .
 3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπιση του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του πρωην Δήμου Νικηφόρου κατά του Δήμου Παρανεστίου.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


[18/09/2014] Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

29/09/2014 13:21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 6894
Αριθ. Συνεδρίασης: 11
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή αντιπροέδρου οικονομικής επιτροπής
 2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Β΄τριμήνου (01/04/2014-30/06/2014) προϋπολογισμού 2014
 3. Εγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014

H Πρόεδρος

 Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Eπιτροπής

02/04/2014 13:12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Παρανέστι 31 Μαρτίου  2014
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                 Αριθ.Πρωτ. 2288
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
5η Τακτική Συνεδρίαση
Οικονομικής Eπιτροπής
                        
Προς:
1) Χατζηπάντου Παναγιώτη
2) Λαζαρίδη Νικόλαο 
3) Σαχινίδη Σταύρο 
4) Παρλόγλου Μιχαήλ
5) Ορφανίδη Στυλιανό 
6) Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 04η του μηνός  Απριλίου  του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2014.

2. Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην  Τ.Κ. Νικηφόρου μπροστά στην οικία Σιδηρόπουλου Χρήστου.

3. Εγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Δήμου

4. Εγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου.

5. Ανάκληση της αριθ. 16/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής και καθορισμός τόπου εκτέλεσης του έργου «Επένδυση λιθοδομής σε τοιχίο κάτωθεν πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πτελέας»

6. Εγκριση μελέτης Ψήφιση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Παρανεστίου».

7. Εγκριση μελέτης Ψήφιση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Νικηφόρου».

8. Προέγκριση άδεια ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Καφενείο) στην Θεοδωρίδου Ελένη.

9. Ψήφιση πίστωσης 109,52 € για την τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων έμπροσθεν του Δημαρχείου Παρανεστίου.

10. Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014 προς το Δημοτικό Συμβούλιο

11. Εγκριση μελέτης,ψήφιση πίστωσης 8000,00 € και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις πεζοδομίων Δ.Ε. Παρανεστίου»

12. Εγκριση μελέτης,ψήφιση πίστωσης 6630,00 € και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού από οικισμό Καπνοφύτου προς Δεξαμενές Καπνοφύτου»

13. Εγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικον. Έτους 2013

          Ο Πρόεδρος

    Καγιάογλου Νικόλαος 

 1 2 Τελική