Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/03/2014 17:42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 10/03/2014
Αριθ. Πρωτ.: 1839
Αριθ. Συνεδρίασης: 5η    

Σας προσκαλούμε την 14η  του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 και 3η Αναμόρφωση Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
 2. Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γυμνάσιο – Λύκειο Τ.Κ.Νικηφόρου, Δήμου Παρανεστίου», προΰπολογισμού 
 3. Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γυμνάσιο – Λύκειο Τ.Κ.Παρανεστίου, Δήμου Παρανεστίου», προΰπολογισμού
 4. Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Τ.Κ.Παρανεστίου, Δήμου Παρανεστίου», προΰπολογισμού
 5. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαρής Δευτέρας συνολικού ποσού 1.995,41€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6443.
 6. Έγκριση προτεινόμενων τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Παρανεστίου.
 7. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου.
 8. Παράταση παραχώρησης οικίσκου στο πρώην Δημ. Σχολείο Μεσοχωρίου στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.
 9. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και δαπανών του αντιδημάρχου Παρλόγλου Μιχαήλ στην Αθήνα στις 21/02/2014.
 10. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 11. Διαγραφή οφειλετών από τους φορολογικούς καταλόγους
 12. Εγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλή Ράχης
 13. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δ. Παρανεστίου
 14. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου και απόφαση σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από ιδιώτη επενδυτή
 15. Αποδοχή και τροποποίηση προϋπο/σμού οικον. Έτους 2014 για την Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι
 16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ για Επιδόματα ένδειας
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος  

[07/02/2014] Πρόσκληση για την 3η Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

07/02/2014 14:40
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/02/2014
Αριθ. Πρωτ.: 902
Αριθ. Συνεδρίασης: 3
Σας προσκαλούμε την 07η  του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Παρανεστίου έτους 2014.
Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσα, διότι ως τις 10 Φεβρουαρίου 2014 θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείου Εσωτερικών τα αιτήματα των φορέων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.


[24/01/2014] Πρόσκληση για την 2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/01/2014 08:52
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/01/2014
Αριθ. Πρωτ.: 523
Αριθ. Συνεδρίασης: 2
Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
 1. Έγκριση ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου Οικ. Έτους 2014.
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
 3. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 21-22-23/01/2014.
 4. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο συνδημότη μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης Αναστάσιος

[16/01/2014] Πρόσκληση για την 1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/01/2014 08:51
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/01/2014
Αριθ. Πρωτ.: 354
Αριθ. Συνεδρίασης: 1
Σας προσκαλούμε την 21η  του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014 και  1ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου (01-10-2013 / 31-12-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
 3. Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων.
 4. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων συνολικού ποσού 1.018,52€ σε βάρος του Κ.Α.15/6481. 
 5. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2014.
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ».
 7. Έγκριση ή μη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 8. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 9. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2014.
 10. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.
 11. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του έρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2014.
 13. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2014. 
 14. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» με τίτλο « Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη».
 15. Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κινητής καντίνας της Μήτσογλου Ελένης.
 16. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης και υποβολή πρότασης με τίτλο « Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αρριανών


 1 2 Τελική