Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/12/2014 12:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9029
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 22 του μηνός  Δεκεμβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20:30 π.μ. σε  τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/12/2014 12:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9171
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 16:30 π.μ. σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010 λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας και το αριθ. 19490/11-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης    για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015.


Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα 

 


Πρόσκληση για την 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/12/2014 12:21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9027
Αριθ. Συνεδρίασης: 16η

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.
 2. Έγκριση ή μη της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014.
 3. Έγκριση αιτημάτων πολιτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 30η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίο

31/12/2014 12:17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9385
Αριθ. Συνεδρίασης: 30η

Σας προσκαλούμε την 31η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω λήξης του οικον. έτους και μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2015, ώστε να συνεχιστεί η   απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων (απορριμματοφόρων, επιβατικού, μηχανημάτων έργων κλπ) του Δήμου, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των πολιτών του,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1.  Παράταση της  σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης                                                                    

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίο

31/12/2014 11:58
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9304
Αριθ. Συνεδρίασης: 29η

Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου
 2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών για την διαγραφή η μη οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Πρόσκληση για την 28η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/12/2014 11:54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9172
Αριθ. Συνεδρίασης: 28η

Σας προσκαλούμε την 18η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας και το αριθ. 19490/11-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης    η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Παρανεστίου

23/12/2014 14:53

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Παρανεστίου στο Παρανέστι , συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παρανεστίου με Πρόεδρο την Δήμαρχο Παρανεστίου, κα Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη :

 1. Δήμαρχος Παρανεστίου, ως Πρόεδρος κα Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα.
 2. Δημοτικός Σύμβουλος της Συμπολίτευσης και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Βογιατζόγλου Αναστάσιος.
 3. Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης κ. Παρλόγλου Μιχαήλ..
 4. Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος.
 5. Πυραγός (14243) Καραγιαννίδης Αλέξανδρος του Σάββα αναπληρωτής του Πύραρχου, κ. Αποστολίδη Μαρ. της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας και εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Παρανεστίου.
 6. Επιμελητής Α΄ Παθολόγος, Λάκης Νεκτάριος του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου.
 7. Αρχιφύλακας Τζόκας Χριστόδουλος του Αστυνομικού τμήματος Δοξάτου
 8. Λοχαγός Αστεριάδης Αναστάσιος εκπρόσωπος της 165 ΜΠΕΠ
 9. Χατζηαναστασίου Ελένη, εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρησης Οροσειράς Ροδόπης.
 10. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κ. Χατζηκοσμίδης Κυριάκος
 11. Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρανεστίου, Δήμου Παρανεστίου κ. Γιανταμίδης Ιορδάνης.
  Απουσίαζε από τη συνεδρίαση το Αστυνομικό Τμήμα Παρανεστίου και το Δασαρχείο Δράμας.


Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα ενόψει της χειμερινής περιόδου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και λήφθηκαν οι απαραίτητες αποφάσεις για τον καλύτερο συντονισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς αναφέρθηκαν αναλυτικά στα μέσα που διαθέτουν και στις ενέργειες που έχουν γίνει, καθώς και στη δυναμική της υπηρεσίας τους σχετικά με το συντονισμό των ενεργειών. Έγινε επισήμανση των περιοχών που χρήζουν άμεσων ενεργειών συντήρησης και έργων προστασίας. Τέλος αποφασίστηκε η υλοποίηση άμεσα ασκήσεων επικοινωνίας με ασυρμάτους του Δήμου Παρανεστίου με την υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης
Με την ευκαιρία της σύγκλησης του Σ.Τ.Ο. συζητήθηκαν και γενικότερα ζητήματα πολιτικής προστασίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Δράμας για την αποκατάσταση των χανδάκων όμβριων υδάτων της επαρχιακής οδού Παρανεστίου - Πρασινάδας λόγω αρμοδιότητάς της. Επίσης κατόπιν αιτήματος της Δημάρχου συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας τον Μάρτιο για περιπτώσεις πυρκαγιών στα κτήρια ευθύνης του Δήμου Παρανεστίου.

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Παρανεστίου

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Παρανεστίου


Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/12/2014 15:14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9029
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/12/2014 15:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9027
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18 του μηνός  Οκτωβρίου   του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων και ψήφιση πιστώσεων.
 2. Έγκριση ή μη της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014.
 3. Έγκριση αιτημάτων πολιτών για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/12/2014 15:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9028
Αριθ. Συνεδρίασης: 27η
Σας προσκαλούμε την 18η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :
 1. Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης.
 2. Ανάκληση της αριθ. 161/2014 απόφασης του ΔΣ
 3. Εγκριση της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014
 4. Έγκριση Δαπανών λειτουργίας συσσιτίων
 5. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών
 6. Ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 15/6474.03 και έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση προγράμματος γνωριμίας νέων με τον αθλητισμό και τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους και την διοργάνωση των αγώνων βουνού παρθένου δάσους Παρανεστίου
 7. Εγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων σε φορολογούμενους δημότες.
 8. Καθορισμός βοσκήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Παρανεστίου (οικισμό Πολυνερίου) στον κτηνοτρόφο Λαγάκη Βασίλειο.
 9. Παραχώρηση ή μη της χρήσης του Δημοτικού σχολείου Πλατανιάς στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιάς «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
 10. Υποβολή πρότασης του Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια σύμπραξης με τον Δήμο Δοξάτου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ψηφιακή σύγκλυση» και συγκεκριμένα στην πρόσκληση με κωδικό 42: «Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. Ψ.Σ.. – σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης» και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.
 11. Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2015
 12. Χορήγηση άδειας επέμβασης στον περιβάλλοντα χώρο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη 1 2 3 4 5  ... Τελική