Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[12/12/2013] Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/12/2013 14:35
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 10253
Αριθ. Συνεδρίασης: 18
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 16η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Εισήγηση της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Εξουσιόδοτηση δικηγόρου ώστε να παρασταθεί ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις του Δήμου μας, ως προς την εκδικαζόμενη ενώπιον της παραπάνω Επιτροπής, προσφυγής της Βακαρτζή Μαρίας σχετικά με την υπόθεση περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 124/2013 απόφασης Δ.Σ.
 3. Έγκριση παράστασης εξουσιοδότησης δικηγόρου για την υποβολή απόψεων του Δήμου μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την προσφυγή της Βακαρτζή Μαρίας κατά της αριθμ.124/2013 απόφασης Δ.Σ.
 4. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
 5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 12.000,00€
 6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.000,00€
Ο Πρόεδρος
Καγιάογλου Νικόλαος 


[21/11/2013] Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/11/2013 21:17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9660
Αριθ. Συνεδρίασης: 16
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας».
 2. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλή Ράχης».
 3. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου».
 4. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου».
 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πρινολόφου και Πλατανιάς Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.547,38€.
 6. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή  αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 12.629,52€
 7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού από οικισμό Πλατανιάς έως Ακρόπολη Πλατανιάς», προϋπολογισμού 9.840,00€
 8. Καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2014.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 (25η )
 10. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
Ο Πρόεδρος
Καγιάογλου Νικόλαος 


[08/11/2013] Πρόσκληση για την 15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/11/2013 14:02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9248
Αριθ. Συνεδρίασης: 15
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 12η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του  Δήμου Παρανεστίου .
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τ.Κ. Πτελέας ».
 3. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.


[31/10/2013] Πρόσκληση για την Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/11/2013 10:07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9013
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 1η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή αίτησης προς την Εισαγγελία Δράμας για έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προκειμένου να παραδοθεί ο φάκελος του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και ορισμός πληρεξουσίου για την παραλαβή του φακέλου από τον αποδιδόντα.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να υποβάλλει στην Εισαγγελία Δράμας, συμπληρωματικά στοιχεία και διορθώσεις επι της τελευταίας μήνυσης του Δήμου μας για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση Βάγια του τέως Δήμου Νικηφόρου» και να επαναλάβει την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ορισμό πληρεξούσιου και αντικλήτου επι αμφοτερων των μηνύσεων μας για το ίδιο ζήτημα και να δηλώσει μάρτυρες.
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να γίνει η παράδοση του πρωτότυπου φακέλου η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση αλλαγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία είναι κατεπείγουσα για την κοστολόγηση των ελαττωμάτων του έργου, που θα γίνει σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και μάλιστα κατεπειγόντων. Τέλος οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Δράμας.


[17/10/2013] Πρόσκληση για την 13η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/10/2013 12:15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 8579
Αριθ. Συνεδρίασης: 13
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄  τριμήνου (01-7-2013 / 30-09-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
 2. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 35.454,00€.
 3. Απευθείας ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικισμό Καρποφόρου έως οικισμό Μελισσοχωρίου», προϋπολογισμού 18.450,00€.
 4. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας».
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης».
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.


[13/09/2013] Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/10/2013 10:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7400

Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής ».

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος [27/09/2013] Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

01/10/2013 10:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/09/2013

Αριθ. Πρωτ.: 7924

Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
 2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ», προϋπολογισμού 27.978,00€.

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.


[09/08/2013] Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/08/2013 13:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/08/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6245

Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η του μηνός  Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάκληση της αριθμ. 55/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης, έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».προϋπολογισμού 835.170,00€» και λήψη εκ νέου.
 2. Kαθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.376,00€
 3. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Μαυροκορδάτου Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.315,00€
 4. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στη θέση Πελεκητή και Θαμνωτό Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.333,00€
 5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση – Κατασκευή Περίφραξης αύλειου χώρου παιδικής χαράς  Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.149,00€
 6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Νικηφόρου», προϋπολογισμού 5.191,00€.
 7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Επέκταση ταφόνων στο νεκροταφείο οικισμού Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.620,00€
 8. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 8.158,00€
Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος 


[12/07/2013] Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/07/2013 20:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/07/2013
Αριθ. Πρωτ.: 5529
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου (01-04-2013 / 30-06-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 7.000,00€
4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έρογυ « Συντήρηση δημοτικών σχολείων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης» προϋπολογισμού 4.739,00€
5. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 10.000,00€
6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 10.925,00€
7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 4.386,00€.
8. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Νικηφόρου», προϋπολογισμού 5.200,00€.
9. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επέκταση ταφόνων στο νεκροταφείο οικισμού Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.630,00€
10. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαρισμός χειμάρρων Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 9.507,00€
11. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Μαυροκορδάτου Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 6.315,00€
12. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Γεώτρηση στα Ξερά Μοναστήρια», προϋπολογισμού 1.230,00€
13. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΕΗ ΜΕσοχωρίου», προϋπολογισμού 1.845,00€
14. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 7.675,00€
15. Απευθείας ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας», προϋπολογισμού 7.000,00€

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος


[04/06/2013] Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/06/2013 11:05

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικονομικού έτους 2012.
2. Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου.
3. Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Παρανεστίου.
4. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Παρανεστίου», προϋπολογισμού 12.511,00€
6. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιΐα Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 64.110,00€
7. Έγκριση επεκτάσεων – μετατοπίσεων δικτύων ΦΟΠ.
8. Έγκριση άδειας μουσικών οργάνων του καταστήματος «καφενείο – κυλικείο» της Γιόφτσιου Γεσθημανής.
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εξώδικη – δικαστική απόδοση πόρων υπέρ του Δήμου μας από την πώληση δασικών προΐόντων, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη για την πλήρη εκμετάλλευση εκ μέρους του Δήμου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από την χρήση των κοινόχρηστων του χώρων και του υπεδάφους αυτών, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη σχετική με τις εν γένει αξιώσεις – δικαιώματα του Δήμου μας, που είναι συναφή με την ύπαρξη και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών – φραγμα΄των που είναι εγκαταστημένοι στα διοικητικά όρια του Δήμου, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την εξώδικη – δικαστική επίτευξη μη καταλογισμού σε βάρος του Δήμου, δαπάνης του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη και υποβολή αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και προς τον Υπουργό Υγείας σχετική με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ σχετικά με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη και υποβολή αναφοράς στην Εισαγγελία Δράμας και υπομνήματος προς τον ανακριτή για την υπόθεση του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια», ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Νικόλαος


 1 2 Τελική