Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[20/06/2013] Πρόσκληση για την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/06/2013 12:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 4786
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 26 του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
1. Ψήφιση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου έτους 2013.
2. Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Παρανεστίου.
3. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Παρανεστίου.
4. Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.91/2013 απόφαση περί κατανομής.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
7. Αποδοχή ποσού 3.000,00€ από ΟΠΑΠ ΑΕ για την διεξαγωγή των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους 2013.
8. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :
  Α. Διάνοιξη κατασκευής οδού προς Τσίτσου Βρύση Δ.Δ. Πτελέας
  Β. Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Μυροβλήτη
  Γ. Επέκταση δικτύου ύδρευσης από οικισμό Πλατανιάς προς οικισμό Θαμνωτού Δ.Δ. Πλατανιάς
10. Έγκριση ή μη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου : « Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου».

11. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης και απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων 2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2013 του Δ.Παρανεστίου της Πράξης : « ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ».
12. Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 παρ.3).

13. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για την εξώδικη – δικαστική απόδοση πόρων υπέρ του Δήμου μας από την πώληση δασικών προΐόντων, ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας και απαιτούντος εξειδικευμένων γνώσεων.
14. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη για την πλήρη εκμετάλλευση εκ μέρους του Δήμου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από την χρήση των κοινόχρηστων του χώρων και του υπεδάφους αυτών,
15. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», ο οποίος μετά από έρευνα, σε εθνική, κοινοτική, διεθνή νομοθεσία και νομολογία να συντάξει μελέτη σχετική με τις εν γένει αξιώσεις – δικαιώματα του Δήμου μας, που είναι συναφή με την ύπαρξη και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών – φραγμάτων που είναι εγκαταστημένοι στα διοικητικά όρια του Δήμου
16. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για την εξώδικη – δικαστική επίτευξη μη καταλογισμού σε βάρος του Δήμου, δαπάνης του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»,
17. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για σύνταξη και υποβολή αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας και προς τον Υπουργό Υγείας σχετική με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»
18. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων», για σύνταξη αναφοράς προς το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και προς τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ σχετικά με το έργο « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».

19. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. «περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων» για σύνταξη και υποβολή αναφοράς στην Εισαγγελία Δράμας και υπομνήματος προς τον ανακριτή για την υπόθεση του έργου « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια»
20. Απόρριψη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».
21. Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών «Βάγια».
22. Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμού λήξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) από 01/01/2012 έως την 31/12/2012.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 507,83€ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τριών δημοτικών συμβούλων για μετακίνηση τους στα Ιωάννινα στις 30 και 31 Μαΐου 2013.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[20/05/2013] Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/05/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/05/2013
Αριθ. Πρωτ.: 3614
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 24 του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
1. Αποδοχή ποσού 37.743,30€, κατανομή δράσεων και τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2013.
2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για τα έργα ΣΑΤΑ 2013 του Δήμου μας.
3. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση χώρου ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δ. Παρανεστίου».
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
5. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για άπορους συνδημότες μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€
6. Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.101/2011 απόφασης Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου στο κέντρο «ΔΡΑΣΗ».
7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
8. Έγκριση δαπανών Δημάρχου ποσού 468,23€ για την μετακίνηση του στην Αθήνα στις 16/04/2013.
9. Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και δαπανών ποσού 329,75€ για την μετακίνησης του στην Αθήνα στις 23/04/2013.
10. Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου ποσού 81,24€.
11. Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα στις 30 και 31 Μαΐου 2013.
12. Δήλωση ενδιαφέροντος και έγκριση μετάβασης δημάρχου και δημοτικών συμβούλων στο Καστελόριζο στις 7 και 8 Ιουνίου 2013
13. Ενημέρωση για την διαδικασία πώλησης των ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[15/04/2013] Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/04/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2544
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα : 

 • Αποδοχή ποσού 10.932,06€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2013.
 • Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου προΰπολογισμού 2013.
 • Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου.
 • Έγκριση διαφημιστικής προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.182,00€.
 • Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση βοσκήσιμης έκτασης στον οικισμό Κάτω Θόλου στον Βασιλειάδη Αναστάσιο.
 • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκτελεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013 ύστερα από παραίτηση του.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης, προΰπολογισμού 45.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του  Δήμου , προΰπολογισμού 49.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 53.388,90€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών λατομείου, προΰπολογισμού 55.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[25/02/2013] Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/02/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1295
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

 

 • Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2013
 • Οικονομική ενίσχυση στο συνδημότη μας Πετικίδη Ιορδάνη λόγω πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς την οικία του
 • Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και Καθαρής Δευτέρας και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου "Πήγασος"
 • Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης εργασιών του έργου "αποπεράτωση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου"
 • Οριστική παραλαβή της μελέτης "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΣΙΣΤΟΥ ΒΡΥΣΗ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΜΝΩΤΟΥ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ"
 • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"
 • Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2013
 • Έγκριση της 2/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Παρανεστίου
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μαυροκορδάτου της Τ.Κ. Πλατανιάς για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην εταιρεία FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • Χορήγηση ανανέωσης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[13/02/2013] Πρόσκληση για την 6η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13/02/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 13/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1041
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου, οικ. έτους 2013

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, σύμφωνα με το από 13-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας, όπου θα πρέπει να επαναεισάγουμε άμεσα το ανωτέρω θέμα προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[04/02/2013] Πρόσκληση για την 5η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/02/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 771
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου, οικ. έτους 2013

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, σύμφωνα με το από 01-02-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, όπου θα πρέπει να αποστείλουμε άμεσα τον προϋπολογισμό προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[30/01/2013] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/01/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 30/01/2013
Αριθ. Πρωτ.: 659
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

 • Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
 • Έγκριση έκθεσης κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
 • Έγκριση ετήσιου τεχνικού προγράμματος 2013 Δήμου Παρανεστίου
 • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παρανεστίου
 • Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων
 • Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 2013
 • Έγκριση εσόδων – εξόδων Δ’ τρίμηνου (01-10-2012/31-12-2012) προϋπολογισμού έτους 2012
 • Αποδοχή ποσού 15.310,88€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου
 • Αποδοχή ποσού 10.000,00€ για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[30/1/2013] Πρόσκληση για την 3η έκτακτη (κατεπείγουσα) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/01/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 30/1/2013
Αριθ. Πρωτ.: 658
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην έκτακτη (κατεπείγουσα) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου χρήσης των Δημοτικών Σχολείων Πτελέας και Πλατανιάς

 

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγουσα, διότι ως τις 4 Φεβρουαρίου 2013 θα πρέπει να υποβληθούν στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


[14/1/2013] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/01/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/1/2013
Αριθ. Πρωτ.: 228
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για χορήγηση ειδών διαβίωσης στους οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δήμου μας
  • Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 συνολικού ποσού 111.755.63 ευρώ (Δ’ δόση του 2012) από την καταβολή της πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 συνολικού ποσού 219.533,76 ευρώ για ολόκληρο το έτος 2013 από την καταβολή της πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Αποδοχή ποσού 2.346,47 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
  • Αντικατάσταση μέλους ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφιση οργανισμού ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις αλλαγές του υπηρεσιακού συμβουλίου
  • Απολογισμός Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2012 και λήψη απόφασης για διεξαγωγή αγώνων το έτος 2013
  • Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 01: «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» προΰπολογισμού 305.618,81 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 01: «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» προΰπολογισμού 258.722,53 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» προΰπολογισμού 1.852.000,00 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» προΰπολογισμού 835.170,00 ευρώ
  • Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2013
  • Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2013
  • Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2013
  • Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013
  • Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού Ν.3669/2008 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013
  • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
  • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παρανεστίου
  • Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφισμα για την παραμονή της 383 Μοίρας Πυροσβεστικών Αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 2 Τελική