Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[18/07/2012] Πρόσκληση για την 11η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6514
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΤΟΠΟΥ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό έως Σιδ. Σταθμό)» κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ, προΰπολογισμού 20.000,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άδρευσης - αποχέτευσης ΦΟΠ, προΰπολογισμού 22.500,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημοτών α)Μπιλόρογλου Στυλιανής β)Μπιλόρογλου Αντωνίου και γ)Μπιλόρογλου Γεωργίου
 • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα
 • Έγκριση δαπανών ποσού 702,21 ευρώ για δαπάνη φιλοξενίας του γερμανού κοινοβουλευτικού Υφυπουργού βάση της αριθμ.102/2012 απόφασης Δ.Σ.
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού και προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[09/07/2012] Πρόσκληση για την 10η Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

09/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6231
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο παρακάτω θέμα:

 • Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[25/06/2012] Πρόσκληση για την 9η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/06/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5806
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση εσόδων - εξόδων A’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012 και καταβολή ετήσιας εισφοράς 2012 στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ ΑΕ
 • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους
 • Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων έκδοσης άδειας ταφής στον Μποϊνίδη Νικόλαο
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.800,00 ευρώ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας και κατανομή του ποσού
 • Έγκριση μελέτης και υποβολή της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του υποέργου 1 με τίτλο Ανακαίνιση – Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου με τίτλο «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ακπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 • Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμών λήξης των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) και Νικηφόρου (ΔΚΕΝ) από 01/01/2011 μέχρι 15/06/2011 καθώς και Ισολογισμού λήξης της νέας κοινωφελούς επιχείρησης Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) από 16/06/2011 έως 31/12/2011
 • Α’ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π.)
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μεσοχωρίου της Τ.Κ. Παρανεστίου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Αθανασιάδη Αναστασίου του Νικολάου
 • Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τεμένους στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμένους Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημότη Κρόκου Μανώλη
 • Αντικατάσταση μέλους Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΠΤΕΛΕΑΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ»
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217-παρ.3)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[15/05/2012] Πρόσκληση για την 8η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/05/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/05/2012
Αριθ. Πρωτ.: 4495
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2011 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 2012.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. Έτους 2012.
 • Έγκριση διάθεσης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 • Έγκριση δαπάνων φιλοξενίας του γερμανού Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού κυρίου Fuchtel, στα πλαίσια του διήμερου forum με θεματικό αντικείμενο τις νέες μορφές τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[26/04/2012] Πρόσκληση για την 7η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/04/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 3755
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Κ.Θόλου, στην περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό σύμφωνα με το τοπογραφικό του Ευάγγελου Παντέλη, Τοπογράφο Μηχανικό.
 • Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προΰπολογισμού έτους 2012 Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ.έτους 2012.
 • Έγκριση δαπανών για τους ενδεείς την περίοδο του Πάσχα.
 • Συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ με σκοπό την υποβολή πρότασης υλοποίησης ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης.
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Αδριανής και μεταφορά νερού στην κτηνοτροφική ζώνη του αγροκτήματος Αδριανής Β’ Φάση»
 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας Οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας (Περιοχή Νικηφόρου)»
 • Εκπόνηση υδραυλικής και τοπογραφικής μελέτης των χειμμάρων του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου στη θέση «Βάγια» του Δήμου Νικηφόρου Δράμας»
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ.έτους 2012
 • Λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου για την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγής της παρουσίασης του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεκγτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση «Βάγια» του Δήμου Νικηφόρου Δράμας».
 • Παρουσίαση πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεκγτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση «Βάγια» του Δήμου Νικηφόρου Δράμας», ενημέρωση και παρουσίαση λοιπών εγγράφων από τον δικηγόρο κο. Δαλακάκη Δημήτριο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[02/04/2012] Πρόσκληση για την 6η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

02/04/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 02/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 3180
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης.
 • Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση «Πελίτι».
 • Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ποσού 826,16 ευρώ.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 • Αποδοχή ποσού 50.000,00 ευρώ της πράξης «Τεχνική βοήθεια για το Δήμο Παρανεστίου» και τροποποίηση προΰπολογισμού 2012.
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου για την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή της παρουσίασης του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεκγτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση πηγών Βάγια».
 • Παρουσίαση πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση πηγών Βάγια» και ενημέρωση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο σχετικά με τις από μέρους του διενεργηθείσες πράξεις αναφορικά με την μήνυση του Δήμου και της αναφοράς αυτού προς τον OLAF που είναι συναφείς με το ανωτέρω δημόσιο έργο.
  (Διάλογος και λήψη σχετικών αποφάσεων για το ανωτέρο έργο)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[22/03/2012] Πρόσκληση για την 5η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

22/03/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 22/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2928
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση «Πελίτι» και ψήφιση πίστωσης.
 • Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή Α’ δόσης ΚΑΠ έτους 2012 στις σχολικές επιτροπές.
 • Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Καθαρής Δευτέρας.
 • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Νικηφόρου.
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 και Τροποποίηση προΰπολογισμού 2012.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012.
 • Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 • Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης για συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά.
 • Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2011.
 • Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2011.
 • Έγκριση Απολογισμού Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας 2011.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Σίλης, για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Λαζαρίδη Νικολάου του Γεωργίου.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Πλατανιάς για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Μυλωνά Ιωάννη.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Πλατανιάς για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Βασιλειάδου Αναστάσιου.
 • Γνωμοδότηση για την χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή Διποτάμων και Θόλου, του Γεωργίλα Ιωάννη.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Αδριανής για εγκατάσταση φωτοβολταΐκών στην εταιρεία ΒΡΑΔΕΛΗ ΚΑΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ.
 • Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την από κοινού εκτέλεση εργασιών με χρήση μηχανημάτων της Περιφέρειας.
 • Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Προσοτσάνης για ανταλλαγή μηχανημάτων - αυτοκινήτων των δύο Δήμων.
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤ 17 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΟΤ 17,24,36,37,38 ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ Εως ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ».
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης και λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 19% σε 23% του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΣΥΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[29/02/2012] Πρόσκληση για την 4η Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 29/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2333
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ με σκοπό την υποβολή πρότασης υλοποίησης σχεδίου Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ. ΕΚΟ).
 • Ψήφιση προΰπολογισμού Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου έτους 2012.
 • Επιχορήγηση Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ποσού 1.200,00 ευρώ για την διοργάνωση με θέμα: «ΕΝΑ ΦΩΣ ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ» και ψήφιση πίστωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[20/02/2012] Πρόσκληση για την 3η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1960
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Ψήφιση Προΰπολογισμού έτους 2012 ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου 1821 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (από το Κέντρο Υγείας προς Πρασινάδα)"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ"
 • Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της ΦΑΣΗΣ Α’ της μελέτης: "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"
 • Έγκριση ή μη Οριστικής Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" του έργου με τίτλο: "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"
 • Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ" προΰπολογισμού 1.560.000,00 ευρώ
 • Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Παρανεστίου" προΰπολογισμού 50.000,00 ευρώ,στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.1 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"
 • Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 12ης Πανελλαδικής Γιορτής Ανταλλαγής Ντόπιων ποικιλιών από τις 21 έως 23 Απριλίου 2012 της Εναλλακτικής Κοινότητας "Πελίτι"
 • Συμπλήρωση της αριθμ.17/2012 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.1418/84 για το έτος 2012 για τα έργα προΰπολογισμού έως 5.869,41 ευρώ
 • Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου, μέλους Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ. 51/2006
 • Έγκριση δαπανών Δημοτικών Συμβούλων που μετείχαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 27 & 28/01/2012 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης και δαπανών Δημάρχου στις 17/01/2012 στην Κομοτηνή και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 02/03/2012 για την 1η Συνάντηση Εργασίας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[27/01/2012] Πρόσκληση για την 2η Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 762
Αριθ. Συνεδρίασης Ειδική: 2

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο θέμα:

 • Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 2 3 Τελική