Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[20/02/2012] Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "Σαχίνι" της Τοπικής Κοινότητας Πτελέας του Δ. Παρανεστίου

20/02/2012 00:00

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με το ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΑΧΙΝΙ" ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ υπάρχει η δυνατότητα λήψης των αρχείων σε μορφή pdf.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα 13 σχετικά αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή.


[20/02/2012] Πρόσκληση για την 3η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1960
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Ψήφιση Προΰπολογισμού έτους 2012 ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου 1821 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (από το Κέντρο Υγείας προς Πρασινάδα)"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ"
 • Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της ΦΑΣΗΣ Α’ της μελέτης: "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"
 • Έγκριση ή μη Οριστικής Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" του έργου με τίτλο: "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"
 • Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ" προΰπολογισμού 1.560.000,00 ευρώ
 • Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Παρανεστίου" προΰπολογισμού 50.000,00 ευρώ,στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.1 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"
 • Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 12ης Πανελλαδικής Γιορτής Ανταλλαγής Ντόπιων ποικιλιών από τις 21 έως 23 Απριλίου 2012 της Εναλλακτικής Κοινότητας "Πελίτι"
 • Συμπλήρωση της αριθμ.17/2012 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.1418/84 για το έτος 2012 για τα έργα προΰπολογισμού έως 5.869,41 ευρώ
 • Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου, μέλους Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ. 51/2006
 • Έγκριση δαπανών Δημοτικών Συμβούλων που μετείχαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 27 & 28/01/2012 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης και δαπανών Δημάρχου στις 17/01/2012 στην Κομοτηνή και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 02/03/2012 για την 1η Συνάντηση Εργασίας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[17/02/2012] Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1856
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Τροποποίηση της αριθμ.1/2012 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης εσόδων εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για οφειλές από προμήθειες
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για παροχή υπηρεσιών 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής για την μεταφορά των μαθητών των σχολείων του Δήμου έτους 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής επιχορήγησης Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας μηνός Δεκεμβρίου
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής Δ’ δόσης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για πληρωμές έργων και μελετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών αποδοχών υπαλλήλων και αιρετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 2012
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012
 • Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "πιτσαρία – σνακ μπαρ" της Κυπραίου Ζωής του Χρήστου στην Τ.Κ. Αδριανής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[17/02/2012] Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

17/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1877
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία θα γίνει στογραφείο του δημάρχου στο Παρανέστι, την 2η του μηνός Μαρτίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 • Πορεία εξέλιξης των εργασιών για τις ανασκαφές στην Ακρόπολη πλατανιάς
 • Προγραμματισμός ενεργειών και δράσεων συνολικής ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου
 • Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων
 • Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά
 • Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

 

Ο Πρόεδρος της  Ε.Ε

Καγιάογλου Νικόλαος


[27/01/2012] Πρόσκληση για την 2η Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 762
Αριθ. Συνεδρίασης Ειδική: 2

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο θέμα:

 • Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[23/01/2012] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

23/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 23/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 532
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία θα γίνει στογραφείο του δημάρχου στο Παρανέστι, την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 • Εισήγηση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012

 

Ο Πρόεδρος της  Ε.Ε

Καγιάογλου Νικόλαος


[20/01/2012] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 495
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου έτους 2012

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[19/01/2012] Επαναληπτική Διακήρυξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου

19/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Δ/νση: Παρανέστι 66035
Τηλ-Φαξ: 2524021020
Πληροφορίες: Γουλάς Μιχαήλ

Παρανέστι, 19/01/2012
Αρ. Πρωτ.: 7

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, την 27η του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00-13.00 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο επιτροπής διαγωνισμού, και μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της καθορισμένης ώρας εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, βάσει διακηρύξεως του κ. Προέδρου που θα δημοσιευθεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ του διαγωνισμού, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου και στο προς εκμίσθωση κατάστημα, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νομού Δράμας, δέκα (5) πλήρεις ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού, με τους κάτωθι όρους...

 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό αρχείο:


[18/01/2012] Πρόσκληση για την 1η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 446
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2012
 2. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων: α) Ασφαλτόστρωση δρόμων προς Σταθμό Παλιαμπέλων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης β) Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμού Τ.Δ. Νικηφόρου γ) Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Καβαλάρι Τ.Δ. Πτελέας Δήμου Νικηφόρου δ) Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Τ.Δ. Αδριανής Δήμου Νικηφόρου ε) Διάνοιξη οδού Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Ψ.Ράχης
 3. Αποδοχή ένταξης της πράξης Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δήμου Παρανεστίου και αποδοχή χρηματοδότησης
 4. Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2012 και έγκριση όρων δημοπράτησης
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών του Βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου – Κάτω Θόλου και επικαροποίηση της Μελέτης Κόστους- Ωφέλους»
 6. Υποβολή πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 7. Αποδοχή και κατανομή δαπανών για την κάλυψη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων και συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την μεταφορά των μαθητών
 9. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 10. Έγκριση επιβολής και επέκτασης επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παρανεστίου
 11. Έγκριση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 12. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E. για τη διαχειρίση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 13. Μείωση μισθώματος WIND
 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές
 15. Ορισμός μελών επιτροπής φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2012
 16. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διατάξεις 63-70 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012
 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2012
 19. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έτος 2012
 21. Ορισμός – Συγκρότησης επιτροπής για το έτος 2012 για: α) προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών, επισωτρών κλπ και β) συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 22. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2012
 23. Έγκριση δαπανών για λειτουργία συσσιτίων
 24. Απόφαση αχρεωστήτως εισπραχθέντα καταβληθέντα σε αλλοδαπή
 25. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους
 26. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε υπαλλήλους που συμμετείχαν σε σεμινάρια
 27. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Κομοτηνή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[16/01/2012] Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16/01/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 353
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου (01-10-2011 / 31-12-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
 • Εισήγηση επιβολής συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 • Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2011-2012»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.63/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.65/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.66/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 ... 6 7 8 9 Τελική