Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[18/07/2012] Πρόσκληση για την 11η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6514
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΤΟΠΟΥ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό έως Σιδ. Σταθμό)» κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ, προΰπολογισμού 20.000,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άδρευσης - αποχέτευσης ΦΟΠ, προΰπολογισμού 22.500,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημοτών α)Μπιλόρογλου Στυλιανής β)Μπιλόρογλου Αντωνίου και γ)Μπιλόρογλου Γεωργίου
 • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα
 • Έγκριση δαπανών ποσού 702,21 ευρώ για δαπάνη φιλοξενίας του γερμανού κοινοβουλευτικού Υφυπουργού βάση της αριθμ.102/2012 απόφασης Δ.Σ.
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού και προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[18/07/2012] Πρόσκληση για την 11η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6514
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΟΤΟΠΟΥ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό έως Σιδ. Σταθμό)» κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ, προΰπολογισμού 20.000,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άδρευσης - αποχέτευσης ΦΟΠ, προΰπολογισμού 22.500,00 ευρώ μετά από άγονο διαγωνισμό
 • Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημοτών α)Μπιλόρογλου Στυλιανής β)Μπιλόρογλου Αντωνίου και γ)Μπιλόρογλου Γεωργίου
 • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη στην Αθήνα
 • Έγκριση δαπανών ποσού 702,21 ευρώ για δαπάνη φιλοξενίας του γερμανού κοινοβουλευτικού Υφυπουργού βάση της αριθμ.102/2012 απόφασης Δ.Σ.
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού και προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[18/07/2012] Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6515
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ » και κατακύρωση του έργου.

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[09/07/2012] Πρόσκληση για την 10η Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

09/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6231
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο παρακάτω θέμα:

 • Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[25/06/2012] Πρόσκληση για την 9η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/06/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5806
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση εσόδων - εξόδων A’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012 και καταβολή ετήσιας εισφοράς 2012 στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ ΑΕ
 • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους
 • Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων έκδοσης άδειας ταφής στον Μποϊνίδη Νικόλαο
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.800,00 ευρώ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας και κατανομή του ποσού
 • Έγκριση μελέτης και υποβολή της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του υποέργου 1 με τίτλο Ανακαίνιση – Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου με τίτλο «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ακπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 • Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμών λήξης των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) και Νικηφόρου (ΔΚΕΝ) από 01/01/2011 μέχρι 15/06/2011 καθώς και Ισολογισμού λήξης της νέας κοινωφελούς επιχείρησης Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) από 16/06/2011 έως 31/12/2011
 • Α’ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π.)
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μεσοχωρίου της Τ.Κ. Παρανεστίου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Αθανασιάδη Αναστασίου του Νικολάου
 • Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τεμένους στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμένους Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημότη Κρόκου Μανώλη
 • Αντικατάσταση μέλους Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΠΤΕΛΕΑΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ»
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217-παρ.3)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[21/06/2012] Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/06/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5728
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 • Εξουσιοδότηση δικηγόρου όπως παραστεί στην εκδίκαση προσφυγής του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 4799/19-05-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδικάζεται στις 29/06/2012.
 • Εξουσιοδότηση δικηγόρου όπως παραστεί στην εκδίκαση προσφυγής του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 6459/19-05-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδικάζεται στις 29/06/2012.
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Οδοποιΐα οικισμό Αδριανής (Δίγκας, Μανωλεσάκης, Μπόγη, Λαχανόκηποι, Πλατάνι προς αντλιοστάσιο)» και κατακύρωση του έργου.

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[06/06/2012] Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

06/06/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 06/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5165
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικονομικού έτους 2011.
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου», προΰπολογισμού 12.592,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση – Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου άδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προΰπολογισμού 10.000,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων οικισμού Μικρολιβαδιού, Μαρμαριάς Τ.Κ.Νικηφόρου», προΰπολογισμού 4.401,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό εως σιδηρ.σταθμό)», προΰπολογισμού 12.628,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.Πλατανιάς», προΰπολογισμός 12.621,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου οικισμού Τερψιθέας Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 12.123,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου οικισμού Παλιαμπέλων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 5.998,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκεύη τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Χαμοκέρασων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 12.613,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου παλαιού αντλιοστασίου Μυροβλήτη Τ.Κ. Νικηφόρου», προΰπολογισμός 5.499,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και επέκταση Δικτύου ΦΟΠ.
 • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια «ηλεκτρικών λαμπτήρων & υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ».
 • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - άδρευσης - αποχέτευσης».

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[15/05/2012] Πρόσκληση για την 8η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/05/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/05/2012
Αριθ. Πρωτ.: 4495
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2011 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 2012.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. Έτους 2012.
 • Έγκριση διάθεσης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 • Έγκριση δαπάνων φιλοξενίας του γερμανού Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού κυρίου Fuchtel, στα πλαίσια του διήμερου forum με θεματικό αντικείμενο τις νέες μορφές τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[03/05/2012] Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ"

03/05/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΚ 66035
Τηλ. 25213-52316-7
Φαξ. 25210-90439
Πληροφορίες: Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

Ημερομηνία: 03/05/2012
Αρ. Πρωτ.: 3922

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ"

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185΄/23-3-1993) και την 23/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» και στον Κ.Α 20/6699.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22-05-2012 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι 813,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών έως και τις 18-05-2012 στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας (τηλ. 25213 – 52316 και 52320 Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:

 


[03/05/2012] Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης"

03/05/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΚ 66035
Τηλ. 25213-52316-7
Φαξ. 25210-90439
Πληροφορίες: Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

Ημερομηνία: 03/05/2012
Αρ. Πρωτ.: 3921

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185΄/23-3-1993) και την 22/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την «Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 22.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» και στον Κ.Α 25/6662.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-05-2012 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι 915,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών έως και τις 18-05-2012 στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας (τηλ. 25213 – 52316 και 52320 Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:


 1 2 3 4 5  ... Τελική