Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[03/10/2012] Πρόσκληση για την 16η Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

03/10/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 03/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8701
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

  • Ενημέρωση από τον Δήμαρχο μετά τη συνάντηση του με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη και λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[21/09/2012] Πρόσκληση για την 14η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21/09/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/09/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8344
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την διοργάνωση Αγώνων Βουνού.
  • Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» με διακριτικό τίτλο «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα».
  • Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του ΕΠΠΕΡΑΑ (Κωδ.Πρόσκλησης: ΚΑΠΕ -12403) Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση δημιουργίας DVD προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης.
  • Ανάκληση της αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού.
  • Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους ΚΑΠ για το έτος 2012.
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.621,43 ευρώ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου Κουκαριώτη Παναγιώτη.
  • Έγκριση μετάβασης και ψήφιση εξόδων κίνησης Δημάρχου στην Αθήνα εκτάκτως στις 18/09/2012.
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[21/09/2012] Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/09/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/09/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8343
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
 • Απευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης για την οριοθέτηση τμήματος χειμάρου του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση «Βάγια» του τέως Δήμου Νικηφόρου Δράμας».
 • Απευθείας ανάθεση υδραυλικής μελέτης για την οριοθέτηση τμήματος χειμάρου του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση «Βάγια» του τέως Δήμου Νικηφόρου Δράμας».

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[28/08/2012] Ανακοίνωση Τεχνικής Βοήθειας

28/08/2012 00:00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1.1 ΤΟΥ Ε.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ο Δήμος Παρανεστίου στα πλαίσια ένταξης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια για το Δήμο Παρανεστίου, Νομού Δράμας» με κωδικό MIS 374813 στο Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», προτίθεται να ζητήσει Τεχνική Βοήθεια για υποστήριξη στην ωρίμανση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ


[27/08/2012] Πρόσκληση για την 13η Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/08/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7559
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2012 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας περί «Ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
  • Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 και Τροποποίηση Προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας.
  • Ανάκληση της αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού.
  • Ορισμός υπαλλήλου για διαχείριση λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ Ο.Τ.35 Δ.Δ. ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[17/08/2012] Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/08/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7308
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Έγκριση εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012.
 • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2012» και προσφυγή σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με την εγκύκλιο 52/2011.
 • Έγκριση τεχνικής μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για το υποέργο 2 «Προμήθεια Εξοπλισμού» του έργου « Δημιουργία υποδομών ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου».

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[16/08/2012] Πρόσκληση για την 12η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16/08/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7281
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • 2η Τροποποίηση προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  • Έγκριση της αριθμ.23/2012 απόφασης ΚΔΕΠ περί «Κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προΰπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012».
  • Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2012 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
  • Τροποποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012.
  • Έγκριση μετάβασης και έγκριση δαπανών για μετάβαση δημάρχου στην Κομοτηνή.
  • Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση για την μεταφορά των μαθητών ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
  • Ορισμός αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων πυροπροστασίας σύμφωνα με την αριθμ.108/2012 απόφασης Δ.Σ. περί κατανομής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[30/07/2012] Περίληψη διακήρυξης

30/07/2012 00:00

Ο Δήμος Παρανεστίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, επί των τιμών του τιμολογίου για την ανάθεση της υπηρεσίας Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το σχολικό έτος 2012-2013, με προϋπολογισμό 38.953,38 ευρώ δίχως Φ.Π.Α, 44.017,32 ευρώ με Φ.Π.Α και προσαυξημένο κατά 20% από το αρχικό προϋπολογισμό με το δικαίωμα της προαίρεσης 52.820,78 ευρώ.


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


[30/07/2012] Πρόθεση πρόσληψης συμβούλου

30/07/2012 00:00

Πρόθεση πρόσληψης συμβούλου με απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα: «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» (30/07/2012)

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη τον ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 περί απευθείας αναθέσεων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα: «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», όπως προβλέπεται και από την σχετική εγκεκριμένη πρόταση 34ΕΔΦ ΚΑΠΕ/23-02-2012 ανοιχτή πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με κωδικό 12403.

Το ύψος των οικονομικών προσφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» & Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Νόμος 2503/97 άρθρο 13.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 14-8-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου.

Πληροφορίες Οικονομική Υπηρεσία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2524350110, 2524350111 και 2524350112 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


[25/07/2012] Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/07/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6802
Αριθ. Συνεδρίασης: -

ΠΡΟΣ

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου
 2. Τους Προέδρους και τα αξιότιμα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ.Παρανεστίου
 3. Τον Δήμαρχο Παρανεστίου
 4. Τους δημότες

Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στη Δ.Ε. Νικηφόρου και στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικηφόρου, προκειμένου να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011 και για ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 2 3 4 5  ... Τελική