Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[31/12/2012] Πρόσκληση για την 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/12/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 31/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10958
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου
  • Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Προεδρεύων σύμβουλος

Ματζαρίδης Νικόλαος


[14/12/2012] Πρόσκληση για την 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14/12/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10714
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012
 • Ψήφιση πίστωσης και έγκριση επεκτάσεων δικτύου ΦΟΠ
 • Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Αποδοχή δωρεάς του υπ’ αριθμ. 132 αγροτεμαχίου επί του οικισμού Παρανεστίου συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[06/12/2012] Πρόσκληση για την 19η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/12/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 06/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10456
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρλώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012
  • Ορισμός υπαλλήλου για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου
  • Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Τ.Κ. Πλατανόβρυσης 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στα πλαίσια της 70ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας με τίτλο « Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης» και κωδικό προτεραιότητας 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών»
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ,ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ,ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ,ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 22-25-28 Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[27/11/2012] Πρόσκληση για την 15η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/11/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10205
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[19/11/2012] Πρόσκληση για την 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19/11/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10032
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[19/11/2012] Πρόσκληση για την 18η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19/11/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10017
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Μείωση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Παρανεστίου
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2012
  • Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου ποσού 4.500,00 ευρώ για την συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ - ΜΕΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για σχολικές επιτροπές Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση δαπάνης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου και ψήφιση πίστωσης
  • Έγκριση δαπανών της 28ης Οκτωβρίου
  • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ για την προβολή του Δήμου
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013
  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την λειτουργία Κέντρου Δία Βίου Μάθησης στο Δήμο
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
  • Συναίνεση σε έκδοση αδείας ανασκαφής θησαυρού
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία των υποδομών φιλοξενίας στον οικισμό Μεσοχωρίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[14/11/2012] Πρόσκληση για την 13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

14/11/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 9903
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στις 22-01-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας.
 • Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στις 11-01-2012 στο Ειρηνοδικείο Δράμας.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[15/10/2012] Πρόσκληση για την 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

15/10/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 9058
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 • Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο Γεωτεχνική Έρευνα του υποέργου 1 με τίτλο Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Παρανεστίου του έργου Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου, προϋπολογισμού 8.487,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων του υποέργου 1 με τίτλο Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Παρανεστίου του έργου Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου, προϋπολογισμού 6.396,00 ευρώ.
 • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ' τριμήνου (01-07-2012 / 30-09-2012) προϋπολογισμού έτους 2012.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[10/10/2012] Πρόσκληση για την 11η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/10/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8929
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[04/10/2012] Πρόσκληση για την 17η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/10/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8701
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Ανάκληση της 157/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Τ.Κ. Πλατανιάς και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία οικισμού Αδριανής(Δίγκας, Μανωλεσάκης, Μπόγδη, Λαχανόκηποι, Πλατάνι προς αντλιοστάσιο)
  • Έγκριση χρηματοδότησης τη μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δ.Παρανεστίου» από το πρόγραμμα ΠΔΕ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012
  • Παράταση συμβάσεων καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου
  • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεως 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 2 3 4 5  ... Τελική