Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[07/12/2011] Πρόσκληση για την 19η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/12/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11302
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης.
 • Εισήγηση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων.
 • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου.
 • Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Ε. Παρανεστίου.
 • Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου Τσεντίδη Κων/νου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πληρωμής υποθυκοφύλακα Δράμας.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[25/11/2011] Πρόσκληση για την 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25/11/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10948
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BDO A.E. Ορκωτοί Λογιστές για τον έλεγχο της Απογραφής Ενάρξεως του Δήμου.
 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΣΟΛ Α.Ε. για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στον Δήμο Παρανεστίου.
 • Έγκριση προκήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας Δ.Παρανεστίου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον άξονα προτεραιότητας 04 – Προστασία εδαφικών συστημάτων – διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Συγκρότηση επιτροπής ακινήτων παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες ΧΑΔΑ» και ψήφιση πίστωσης
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (τοπογραφική αποτύπωση ΟΤ 13 & 14 Παρανεστίου)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (οριοθέτηση κοινόχρηστου δρόμου στα Ο.Τ. 69,68)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση διάνοιξη δρόμων προς βοσκοτόπια»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες»
 • Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφασης της Ο.Ε. και απευθείας ανάθεση της εργασίας
 • Απευθείας ανάθεση εργασιών «καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[26/10/2011] Πρόσκληση για την 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9946
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Παρουσίαση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο και έγκριση αναφοράς προς τον OLAF ( Ευρωπαΐκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης)

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[17/10/2011] Πρόσκληση για την 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9668
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου (01-07-2011/30-09-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
 2. Απόφαση μεταφοράς μαθητών με μαθητικό δελτίο, ύστερα από τροποποίηση των δρομολογιών του ΚΤΕΛ Ν.Δράμας
 3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών κλήρων Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[10/10/2011] Πρόσκληση για την 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9471
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011
 2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή υποθυκοφύλακα Δράμας
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2011-2012 και καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
 4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός υδατοσυλλεκτήρων και ρεμάτων Δ. Παρανεστίου»
 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών»
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινόχρηστων χωρών της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου»
 7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινόχρηστων χωρών της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 8. Απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου: «Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 9. Απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου: «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 10. Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού των υπαίθριων χώρων άθλησης των γηπέδων του Δήμου

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[07/10/2011] Πρόσκληση για την 14η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9421
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[13/09/2011] Πρόσκληση για την 13η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13/09/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 13/9/2011
Αριθ. Πρωτ.: 8597
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για το έργο πηγών Βάγια
 2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2011
 3. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης Παρανεστίου»
 4. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων άρδρευσης Παρανεστίου»
 5. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Συντήρηση των δασικών δρόμων της ορεινής περιοχής του Δριμοτόπου για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών»
 6. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Συντήρηση των δασικών οδών από Τραχώνι προς Πουλιάνα και της περιοχής Μ.Λειβάδι για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών»

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[31/08/2011] Πρόσκληση για την 12η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

31/08/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 31/8/2011
Αριθ. Πρωτ.: 7994
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια διαγωνισμού για την μεταφορά των μαθητών
 2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011
 3. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Εκπόνηση ολοκληρωμένης προμελέτης του βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου-Κάτω Θόλου»
 4. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών του βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου-Κάτω Θόλου και επικαιροποίηση της μελέτης κόστους-οφέλους»
 5. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ
 6. Χορήγηση προέγκρισης αδείας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος καφενείου -Ψαροταβέρνας στην Στεφανίδου Αναστασία του Νικολάου στο Παρανέστι Δράμας
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού του ζητήματος του έργου πηγών Βάγια

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[10/08/2011] Πρόσκληση για την 11η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/08/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/8/2011
Αριθ. Πρωτ.: 7447
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 10η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Β' ειδικής επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης κατά της αριθμ. 4799/19-5-2011 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[18/07/2011] Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

18/07/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2011
Αριθ. Πρωτ.: 6675
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011
 2. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ
 3. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου (01-04-2011 / 30-06-2011) προϋπολογισμού έτους 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 2 Τελική