Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[08/02/2011] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

08/02/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 08/02/2011
Αριθ. Πρωτ.: 805
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία θα γίνει στογραφείο του δημάρχου στο Παρανέστι, την 17η του μηνός Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 • Θέματα σχολικών επιτροπών και λειτουργίας σχολικών μονάδων του δήμου
 • Σχεδιασμός λειτουργίας νομικών προσώπων του δήμου
 • Συμμετοχή του δήμου στο διαδημοτικό πρόγραμμα υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης ΟΤΑ
 • Λειτουργία κλιμακίου πυροσβεστικής στο Παρανέστι
 • Λειτουργία σταθμού ΟΣΕ στο Παρανέστι

 

Ο Πρόεδρος της  Ε.Ε

Καγιάογλου Νικόλαος


[28/1/2011] Πρόσκληση για την 3η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28/01/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 28/1/2011
Αριθ. Πρωτ.: 623
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

 

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 2. Oρισμός ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή της παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής στέγης
 3. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 11ης Πανελλαδικής Γιορτής Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών στις 30 Απριλίου 2011 της Εναλλακτικής Κοινότητας «Πελίτι»
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μπροστά στις οικίες Καράνταη και Παρλόιγλου
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής του έργου «Εσωτερική οδοποία Δ.Δ. Ανδριανής»
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή κουφωμάτων και δαπέδου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κρήνης»
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποία Δ.Δ. Ανδριανής»
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης και μεταφορά νερού από Χαμοκέρασα προς Πλατανιά Πλατανόβρυση Δήμου Νικηφόρου»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων-υδρεύσεως οικισμού Τεμένους Δήμου Παρανεστίου»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα οδοποίας στους οικισμούς Παρανεστίου, Κ.Θόλου, Μεσοχωρίου, Καπνοφύτου, Καρποφόρου και Τεμένους»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας ¨Εναντι Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (επικαιροποίηση)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση παλιάς Κοινότητας Δ.Δ. Ανδριανής»
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποία προς προς παλιά Νεκροταφεία Δ.Δ. Ψ.Ράχης»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπέδων οικισμού Πυξαρίου & τοιχίων στην Πλατεία οικισμού Γύρους Δ.Δ. Άνω Πυξαρίου»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Αδριανής-φάση Δ΄ Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού σταδίου)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επένδυση κοίτης χειμάρρου εντός οικισμού Αδριανής (κατασκευή οχετού)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δήμου Νικηφόρου (φάση Γ)»
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποία προς οικία Πασχαλίδη οικισμού Πρινόλοφου»
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πτελέας»
 20. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με τον Δήμο Δράμας και τον Δήμο Δοξάτου για τη «Λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων»

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[25/1/2011] Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων

25/01/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Πληροφορίες:  κ. Τσεντίδης Κων/νος
Τηλέφωνο: 2521352313
Fax: 252190189

Παρανέστι, 25/01/2011
Αρ.Πρωτ.: 525

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου διακηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, βενζίνης super) για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα εμπορίου της δ/νσης ανάπτυξης, περιφερειακής ενότητας Δράμας, Περιφέρειας Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου στο Παρανέστι Δράμας, ενώπιον  της αρμόδιας Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου, στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου, στο τηλέφωνο 2521352313, (κ. Τσεντίδης Κων/νος)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καγιάογλου Νικόλαος

 


[21/01/2011] Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

21/01/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/01/2011
Αριθ. Πρωτ.: 405
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόροτ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 • Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 • Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Πτελέας» ποσού 38.847,00 ευρώ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[20/1/2011] Πρόσκληση για την 2η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/01/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/1/2011
Αριθ. Πρωτ.: 393
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

 

Σας προσκαλούμε την 28η του μηνός Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

 1. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2011
 2. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2011
 3. Oρισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής εργασιών και μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις 63-70 του ΠΔ 28/80 για το έτος 2011
 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2011
 5. Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έτος 2011
 7. Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2011 για: α) προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και β) συντηρήσεις–επισκευές οχημάτων–μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 8. Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2011
 9. Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΚΠΕ Παρανεστίου
 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας
 11. Εκλογή αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
 12. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου
 13. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Παιδικού Σταθμού Παρανεστίου
 14. Νομιμοποίηση απόφασης Δημάρχου για ανάθεση προμήθειας καυσίμων μέχρι την έγκριση των πρακτικών δημοπρασιών για την προμήθεια τους με διαγωνισμό.
 15. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση του ταμειακών διαθεσίμων του δήμου
 16. Ορισμός υπόλογου οικονομικού διαχειριστή & υπόλογου για την υπογραφή επιταγών στην Τράπεζα της Ελλάδος
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης στην Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ έως 28-02-2011 για την υλοποίηση της εργασίας «Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση προγραμμάτων».
 18. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Παρανεστίου για την διεξαγωγή της γενικής απογραφής κτιρίων και πληθυσμού έτους 2011

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[19/01/2011] Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

19/01/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/01/2011
Αριθ. Πρωτ.: 345
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία θα γίνει στογραφείο του αντιδημάρχου στο Νικηφόρο, την  25η του μηνός Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες. (άρθρο 84 παρ.9 Ν.3852/2010)

Ο  Πρόεδρος της  Ε.Ε

Καγιάογλου Νικόλαος


[27/6/2011] Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Παρανεστίου

01/01/2011 00:00

Προς: Μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Παρανεστίου

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Παρανεστίου»

Σχετ.: Νόμος 3852/2010 άρθρο 78.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απευθύνει δημόσια πρόσκληση στη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο Δήμο Παρανεστίου, όπως προσέλθουν στα:

 1. Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου (κ. Καλαΐτζόγλου Εμμανουήλ)
 2. Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου (κ. Μαλέζογλου Μάρθα)

Για να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου Παρανεστίου, έως 8 Ιουλίου 2011.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προΰποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας) και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Παρανεστίου.

 

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Παρανεστίου

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης


[27/5/2011] Συνέχιση λειτουργίαs του Καταστήματος ΑΤΕ Νικηφόρου Δράμας

01/01/2011 00:00

Προς 
τον Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Θεόδωρο Πανταλάκη,
Πανεπιστημίου 23, 10564 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας Α.Π. 34/31.03.2011 του Γραφείου Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΤΕ

Κύριε Διοικητά,

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΤΕ, μας διαβεβαιώνεται ότι το Κατάστημα Νικηφόρου θα συνεχίσει την λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των πελατών του, και νοιώσαμε όλοι μας ευχαριστημένοι και εφησυχασμένοι με την διαβεβαίωση αυτή.
Λόγω όμως του έκτακτου συμβάντος της έκρηξης λόγω απόπειρας διάρρηξης στο Κατάστημα Νικηφόρου, ό κόσμος άρχισε πάλι να ανησυχεί. Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών δεν προχωρούν και όλοι οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Παρανεστίου έχουν αρχίσει να αγανακτούν. 
Αγρότες, συνταξιούχοι και κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και είναι έτοιμοι να ξεσηκωθούν. Απειλούν σε περίπτωση που κλείσει το Κατάστημα Νικηφόρου να αποσύρουν όλες τις καταθέσεις τους από την ΑΤΕ και να απευθυνθούν σε άλλη ιδιωτική τράπεζα.
Βέβαια και ο Δήμος μας, όπως και οι υπάλληλοι του Δήμου, εξυπηρετούνται από το Κατάστημα Νικηφόρου και είναι σημαντικό για την καλύτερη λειτουργία του να συνεχίσει η εξυπηρέτησή του από το Κατάστημα Νικηφόρου.
Οι κάτοικοι του Δήμου μας πιστεύουν, λόγω ότι ανήκουν σε έναν ακριτικό και ορεινό Δήμο που με την έκτασή του καλύπτει το 1/3 ολόκληρου του νομού, πως δικαιούνται τουλάχιστον να εξυπηρετούνται από κάποιες υπηρεσίες απαραίτητες για τις καθημερινές τους συναλλαγές στον τόπο τους και να μην αναγκάζονται να μεταβαίνουν κάθε φορά στην πόλη της Δράμας.
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε σύντομα γραπτώς τις απόψεις σας για να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε και πάλι τον κόσμο, που τον προβληματίζει ιδιαίτερα η κατάσταση αυτή.

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Καγιάογλου


[27/5/2011] Συνεδρίαση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παρανεστίου

01/01/2011 00:00

Την Παρασκευή 27  Μαΐου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παρανεστίου με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Νικόλαο. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

 

 • Λαζαρίδης Νικόλαος , Αντιδήμαρχος Δη. Ενότ. Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου και Παρλόγλου Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Δη. Ενότ. Παρανεστίου Δήμου Παρανεστίου
 • Εφραιμίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παρανεστίου
 • Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος  Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσία Δήμου Παρανεστίου
 • Ανανιάδης Ηλίας, Ανθυπαστυνόμος του Α.Τ. Παρανεστίου
 • Πασχαλίδης Πασχάλης, Ανθυπαστυνόμος του Α.Τ. Δοξάτου
 • Μυστρίδης Ελευθέριος, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
 • Βατίτσης Συμεών, Υποπυραγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
 • Κωνσταντινίδου Ελισάβετ, ΠΕ Δασολόγος του Δασαρχείου Δράμας
 • Φιλιππίδης Νικόλαος από το Κ.Υ. Παρανεστίου
 • Φυλακτάκης Φυλακτός, Λ/γός (ΠΒ) της 165 ΜΠΕΠ

 

Στη συνεδρίαση που διεξήχθη σε θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα ενόψει της θερινής περιόδου, επιβεβαιώθηκε από τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες η ετοιμότητα τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και λήφθηκαν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Καγιάογλου


[19/4/2011] Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

01/01/2011 00:00

Προκειμένου να παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης στην κενωθείσα θέση περιπτέρου της Σεραΐδου Παρασκευής του Σάββα, στη Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου του Δήμου Παρανεστίου, καλούμε τους ανάπηρους Πολέμου, ανάπηρους Εθνικής Αντίστασης, στρατιωτικούς αναπήρους Ειρηνικής περιόδου (Ν.1370/1944), τους ανάπηρους αγωνιστές Αντιδικτατορικού αγώνα (Ν.1543/1985), τους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού (1863/1989), τους ανάπηρους πολέμου Άμαχου Πληθυσμού (Ν.812/1943), τους ανάπηρους Άμαχου Πληθυσμού (Ν. 1863/1989), καθώς και τα θύματα των παραπάνω κατηγοριών εφόσον λαμβάνουν πολεμική ή στρατιωτική σύνταξη και ενδιαφέρονται σχετικά, ναυποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Αδειών του Δήμου Παρανεστίου, στο κατάστημα της Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου το αργότερο μέχρι 20 Μαΐου 2011.


 1 2 3 4 5  ... Τελική