Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[12/12/2011] Πρόσκληση για την 22η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/12/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11421
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
  2. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης
  3. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης
  4. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης
  5. Έγκριση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία
  6. Έγκριση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων
  7. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου
  8. Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  9. Έγκριση αναδρομικής καταβολής επιδόματος Η/Υ σε δύο υπαλλήλους του Δήμου και τροποποίηση προϋπολογισμού
  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 2011
  11. Κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση, επισκευή σχολικών κτιρίων και τροποποίηση προΰπολογισμού
  12. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού, ψήφιση πίστωσης και κατανομή Δ’ δόση ΚΑΠ
  13. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προΰπολογισμού 2011 ΝΠΔΔ «Ν.Π. Κοινωνικής αλληλεγγύης προσχολικής αγωγής & παιδείας»
  14. Έγκριση τροποποίησης προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  15. Αποδοχή ποσού 750.198,60 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακοί πολιτισμοί της γης, νερού & ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία» από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τροποποίηση προΰπολογισμού
  16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
  17. 1. Τσιμεντόστρωση κεντρικής οδού στον οικισμό Μελισσοχωρίου

 

   2. Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Παρανεστίου υποέργο ανάπλαση πλατείας και κατασκευή πεζοδρομίων οικισμού Μεσοχωρίου.

 

   3. Αποπεράτωση περίφραξη βόρειας πλευράς Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου.

 

   4. Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Περιβλέπτου και τσιμεντόστρωση οδού προς οικία Κλεάνθη Στεφανίδη.

 

   5. Βελτίωση οδού προς οικία Φιλιππίδη Νικόλαο στον οικισμό Παρανεστίου.

 

   6. Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην είσοδο του οικισμού Μεσοχωρίου Δήμου Παρανεστίου.

 

   7. Τσιμεντόστρωση οδού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πολυσύκου.

 

   8. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Πτελέας.

 

   9. Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση χώρου νέων νεκροταφείων Δ.Δ. Νικηφόρου.

 

  10. Κατασκευή δικτύου αντιστήριξης στο ΟΤ 27 αριθμ. οικ.209 Δ.Δ. Νικηφόρου.
 1. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση οικισμών Δήμου Παρανεστίου.
 2. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου
 3. Τροποποίηση προΰπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου».
 4. Ψήφισμα για την συνέχεια του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[07/12/2011] Πρόσκληση για την 19η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/12/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11302
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης.
 • Εισήγηση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων.
 • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου.
 • Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Ε. Παρανεστίου.
 • Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου Τσεντίδη Κων/νου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πληρωμής υποθυκοφύλακα Δράμας.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[5/12/2011] Διακήρυξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου

05/12/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Δ/νση: Παρανέστι 66035
Τηλ-Φαξ: 2524021020
Πληροφορίες: Γουλάς Μιχαήλ

Παρανέστι, 5/12/2011
Αρ. Πρωτ.: 146

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, την 21η του Μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο επιτροπής διαγωνισμού, και μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της καθορισμένης ώρας εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, βάσει διακηρύξεως του κ. Προέδρου που θα δημοσιευθεί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προ του διαγωνισμού, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου και στο προς εκμίσθωση κατάστημα, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νομού Δράμας, δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού, με τους κάτωθι όρους...

 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό αρχείο:


[25/11/2011] Πρόσκληση για την 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

25/11/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10948
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BDO A.E. Ορκωτοί Λογιστές για τον έλεγχο της Απογραφής Ενάρξεως του Δήμου.
 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΣΟΛ Α.Ε. για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στον Δήμο Παρανεστίου.
 • Έγκριση προκήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας Δ.Παρανεστίου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον άξονα προτεραιότητας 04 – Προστασία εδαφικών συστημάτων – διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Συγκρότηση επιτροπής ακινήτων παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες ΧΑΔΑ» και ψήφιση πίστωσης
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (τοπογραφική αποτύπωση ΟΤ 13 & 14 Παρανεστίου)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (οριοθέτηση κοινόχρηστου δρόμου στα Ο.Τ. 69,68)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση διάνοιξη δρόμων προς βοσκοτόπια»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες»
 • Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφασης της Ο.Ε. και απευθείας ανάθεση της εργασίας
 • Απευθείας ανάθεση εργασιών «καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[10/11/2011] Πρόσκληση για την 21η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/11/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10488
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών αγώνων βουνού VFT.
 2. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Δημητρίου στις Τοπικές Κοινότητες Πτελέας και Νικηφόρου & 28ης Οκτωβρίου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
 3. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011.
 5. Απόφαση δέσμευσης να μην εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία.
 6. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Η ΔΡΑΣΗ» και τροποποίηση προϋπολογισμού.
 7. Έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΜΑΘ, στην οποία μετέχει ο Δήμος μας και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 8. Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη του έργου: «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου».
 9. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και υποβολής της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου: «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο και περίφραξη υποδομές πολιτισμού Δήμου Παρανεστίου».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: Α. Επίχωση χειμάρρου Αηδονοκάστρου. Β. Οδοποιία οικισμού Θαμνωτού Γ. Αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς Τ.Κ. Αδριανής Δ. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Πλατανιάς Ε. Κατασκευή δημοτικού σταδίου Αδριανής φάση Ε’ ΣΤ. Οδοποιία προς οικισμό Πολύσυκου του έργου «Οδοποιία οικισμών Παρανεστίου».
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής».
 12. Έγκριση εισόδου - εξόδου στην εταιρεία «Προϊόντα αμυγδάλου Χατζηγεωργίου Α.Ε.Β.Ε.» σε εγκεκριμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Αδριανής.
 13. Συναίνεση για την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στον Γεωργίλα Ιωάννη και συγκεκριμένα στις περιοχές: Α. Έκταση 9.603,556 στρ. στην περιοχή Θόλου Β. Έκταση 9.540,327 στρ. στην περιοχή Θόλου Γ. Έκταση 9.840,159 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Δ. Έκταση 7.789,679 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Ε. Έκταση 9.797,074 στρ. στην περιοχή Διπόταμα
 14. Έγκριση ψήφισης εξόδων κίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[26/10/2011] Πρόσκληση για την 20η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9947
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Ενημέρωση και παρουσίαση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο για το ζήτημα του έργου: « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις πηγές Βάγια»
 2. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. « περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


[26/10/2011] Πρόσκληση για την 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9946
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Παρουσίαση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο και έγκριση αναφοράς προς τον OLAF ( Ευρωπαΐκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης)

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[17/10/2011] Πρόσκληση για την 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9668
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου (01-07-2011/30-09-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
 2. Απόφαση μεταφοράς μαθητών με μαθητικό δελτίο, ύστερα από τροποποίηση των δρομολογιών του ΚΤΕΛ Ν.Δράμας
 3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών κλήρων Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[10/10/2011] Πρόσκληση για την 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9471
Αριθ. Συνεδρίασης: 15

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011
 2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αμοιβή υποθυκοφύλακα Δράμας
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2011-2012 και καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
 4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός υδατοσυλλεκτήρων και ρεμάτων Δ. Παρανεστίου»
 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών»
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινόχρηστων χωρών της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου»
 7. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινόχρηστων χωρών της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 8. Απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου: «Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 9. Απευθείας ανάθεση της μελέτης του έργου: «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου»
 10. Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού των υπαίθριων χώρων άθλησης των γηπέδων του Δήμου

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


[07/10/2011] Πρόσκληση για την 14η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/10/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9421
Αριθ. Συνεδρίασης: 14

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 2 3 4 5  ... Τελική