Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 21η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

01/11/2018 09:34

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4329
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε την  2 του μηνός  Νοεμβρίου     2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.
 2. Έγκριση για προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού ανατρεπόμενου
 3. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης “Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παρανεστίου” στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 3394/02-10-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τίτλο «Σύνταξη/επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» και αφορά την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 2. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων
 4. Έγκριση των Μελετών του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Παρανεστίου»
 5. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 108/30-3-2018 (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει ) πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Δράμας-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας .»
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης (84.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002, επιχορήγηση των ΟΤΑ για: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» και έγκριση της 18ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.

Το  κατεπείγον της έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης συνίσταται :

 • Για το 1ο θέμα, πρέπει να εγκριθεί η 17η αναμόρφωση διότι υπάρχει άμεση ανάγκη ψήφισης των Κ.Α. που συμπεριλαμβάνονται σ αυτήν.
 • Για το 2ο θέμα, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για να μπορέσουμε να προβούμε έγκαιρα στην προμήθεια προς όφελος των δημοτών μας
 • Για το 3ο   θέμα , θα πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση άμεσα λόγω του γεγονότος  ότι η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση,  δηλαδή  προτάσσετε ο φορέας που θα υποβάλλει την πρόταση του  πιο έγκαιρα, κρίνεται σκόπιμο να κατατεθεί η πρόταση το συντομότερο δυνατό
 • Για το 4ο και 5ο θέμα, θα πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση άμεσα δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας είναι Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018.
 • Για το 6ο θέμα θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υδροδότηση των φυλακών της ΤΚ Νικηφόρου .

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο

 


 1 Τελική