Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

25/10/2018 08:15

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης για το σύνολο της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου στην ιστοσελίδα: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις από τις 2 Νοεμβρίου 2018 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx στην ενότητα Δασικοί Χάρτες.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων.

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.

Για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικό ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 151585/323/03-02-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 347 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 155973/999/26-04-2017 (ΦΕΚ 1491 Β΄) και 160525/2210/20-09-2017 (ΦΕΚ 3327 Β΄) ΚΥΑ.

Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος (θεμελίωση έννομου συμφέροντος) μαζί με τα κάτωθι:

  • Υπογεγραμμένο αντίγραφο της αντίρρησής
  • Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους και
  • Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων,

Αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, σε έντυπη μορφή, στην Υπηρεσία:

Δ/νση Δασών Δράμας

Αγ. Κωνσταντίνου 1,

τκ. 66133 Δράμα

Τηλέφωνο: 2313309874-3 (7:00 πμ έως 15:00 μμ)

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

 

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης.


 1 Τελική