Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/10/2018 08:30

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3904
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την  9η του μηνός  Οκτωβρίου    2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 και της 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Γ΄ τριμήνου (01/7/2018-30/9/2018) προϋπολογισμού 2018
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2018.
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παρανεστίου στην έκθεση AIT EXPO που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 07 έως 9 Δεκεμβρίου 2018
 5. Έγκριση δαπανών της εκδήλωσης για την 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α
 6. Χωροθέτηση πωλητών κατά τη διάρκεια των Αγώνων Βουνού Παρανεστίου και έκδοση ή μη άδειας σε παραγωγούς και επαγγελματίες.
 7. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.
 8. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας αποτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων δικτύου ύδρευσης του Δήμου Παρανεστίου
 9. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου
 10. Έγκριση των Μελετών του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λ.Τ. Παρανεστίου
 11. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική