Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

3η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας

18/05/2018 07:16

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/5/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1950
Αριθ. Συνεδρίασης: 3 

Σας προσκαλούμε την 22η του μηνός Μαΐου  2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

    1

Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2018 των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας 

     2

Συζήτηση για την διδασκαλία του άξονα «’Έμφυλες ταυτότητες» της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια.

                                                           

                                                            Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

                                                                         Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική