Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

05/05/2018 14:42

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ

Κάντε κλικ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


 1 Τελική