Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

6η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

27/03/2018 06:10

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1211
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την   27η του μηνός  Μαρτίου   2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

1.Υποβολή συμπληρωματικού –διορθωτικού αιτήματος για πρόσληψη  τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

2.Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα  προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU)

Το  κατεπείγον της έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης συνίσταται :

1ο θέμα:Για την έγκαιρη αποστολή της απόφασής μας στο ΥΠΕΣ  προκειμένου  εμπρόθεσμα  να συμπεριληφθεί (η νέα ειδικότητα) στην  προκήρυξη του  ΑΣΕΠ.

2ο θέμα: Λόγω ότι άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής των ΟΤΑ Α΄βαθμού του προγράμματος  WiFi4EU και δεδομένου ότι στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης, όπου θα κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα, η επιλογή των Δήμων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, ήτοι με βάση την ημερομηνία και την  ώρα υποβολής της αίτησης, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών, προς όφελος των δημοτών μας με την ανάπτυξη του δικτύου SOCIAL WIFI 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική