Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Ενημέρωση προς τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Παρανεστίου

14/02/2018 14:05

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/02/2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Παρανεστίου  ενημερώνει  και  καλεί όλα τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του , που επιχορηγήθηκαν ή όχι κατά το έτος 2017, να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους για την υποβολή του απολογισμού του έτους επιχορήγησής τους καθώς και όλων των  κάτωθι  δικαιολογητικών  στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Δράμας το αργότερο έως 31/03/2018.

A. Όσοι σύλλογοι έλαβαν επιχορήγηση:

1. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2017

2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 2017

3. Πρωτότυπα τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν τη δημοτική επιχορήγηση

4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2017

5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2017

6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2018

7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2017

8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2018

9. Το πρόγραμμα δράσης του 2017

10. Καταστατικό

11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου

12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2017 (το αντίγραφο)

13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2017 πλην του Δήμου Παρανεστίου.

Β.Όσοι σύλλογοι δεν πήραν επιχορήγηση το έτος 2017 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από το Δήμο Παρανεστίου καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το έτος 2017

2. Αίτηση επιχορήγησης

3. Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ).

4. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων έτους 2017

5. Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων

Επίσης ενημερώνουμε τους άνω φορείς για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4305/2014(ΦΕΚ /Α’). Πληροφορίες σχετικά  στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr.

Με το πέρας της κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Δράμας, παρακαλούμε για την προσκόμιση αντιγράφου του διαβιβαστικού με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανωτέρω υπηρεσίας, ώστε να προβεί ο Δήμος στις απαραίτητες διαδικασίες για την επιχορήγηση των συλλόγων & σωματείων.

Για την ορθή τήρηση και τον έλεγχο των ανωτέρω παραστατικών μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (Δ.Ε. Παρανεστίου , τηλ.επικ. 2524350111 κα Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα).

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία     

     του Δήμου Παρανεστίου


 1 Τελική