Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 29η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

19/12/2017 15:26

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:7345
Αριθ. Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου: 29

                                                                          

     

Π ρ ο ς 

 

Σας προσκαλούμε την   22η του μηνός  Δεκεμβρίου  , ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας) ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2018 

 

Έγκριση της Γ΄  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου

 

Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017

 

Έγκριση Δικηγορικής αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Τάσσου Μιχαήλ σχετικά με την υπόθεση της εξώδικης δήλωσης της ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου Παρανεστίου 

 

Παραχώρηση η μη των εγκαταστάσεων του γηπέδου της Τ.Κ. Αδριανής σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής   Παραλαβής  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ» 

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής   Παραλαβής  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΗ» 

 

Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.

 

Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις  της 28ης Οκτωβρίου 2017

 

Έγκριση δαπανών  μετάβασης της Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στα Ιωάννινα για το Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

 

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συμμετοχή   δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών  για την συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας δημοπρασίας για την  εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων και  ακινήτων  του Δήμου για το έτος 2018.

 

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων  με τους αναπληρωματικούς για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία

13

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμών Προμηθειών και εργασιών

14

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών και εργασιών.

15

Παράταση της  σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης.

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                 Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 


 1 Τελική