Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[10/11/2011] Πρόσκληση για την 21η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/11/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10488
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών αγώνων βουνού VFT.
 2. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Δημητρίου στις Τοπικές Κοινότητες Πτελέας και Νικηφόρου & 28ης Οκτωβρίου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
 3. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011.
 5. Απόφαση δέσμευσης να μην εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία.
 6. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Η ΔΡΑΣΗ» και τροποποίηση προϋπολογισμού.
 7. Έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΜΑΘ, στην οποία μετέχει ο Δήμος μας και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 8. Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη του έργου: «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου».
 9. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και υποβολής της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου: «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο και περίφραξη υποδομές πολιτισμού Δήμου Παρανεστίου».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: Α. Επίχωση χειμάρρου Αηδονοκάστρου. Β. Οδοποιία οικισμού Θαμνωτού Γ. Αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς Τ.Κ. Αδριανής Δ. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Πλατανιάς Ε. Κατασκευή δημοτικού σταδίου Αδριανής φάση Ε’ ΣΤ. Οδοποιία προς οικισμό Πολύσυκου του έργου «Οδοποιία οικισμών Παρανεστίου».
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής».
 12. Έγκριση εισόδου - εξόδου στην εταιρεία «Προϊόντα αμυγδάλου Χατζηγεωργίου Α.Ε.Β.Ε.» σε εγκεκριμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Αδριανής.
 13. Συναίνεση για την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στον Γεωργίλα Ιωάννη και συγκεκριμένα στις περιοχές: Α. Έκταση 9.603,556 στρ. στην περιοχή Θόλου Β. Έκταση 9.540,327 στρ. στην περιοχή Θόλου Γ. Έκταση 9.840,159 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Δ. Έκταση 7.789,679 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Ε. Έκταση 9.797,074 στρ. στην περιοχή Διπόταμα
 14. Έγκριση ψήφισης εξόδων κίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική