Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

31/08/2017 13:24
Όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τη λειτουργία Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων που είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) την 12η Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4056/2012) εντός οικισμών ή πλησίον αυτών σε απόσταση που δεν επαρκεί για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας διατήρησης στη ΔΑΟΚ Δράμας μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2017. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Διατήρησης ορίζονται στην ΚΥΑ 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741 / Β / 04-08-2017).
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των φορέων που δεν θα έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, όπως αναφέρεται στο αρ. πρωτ. 15647/21-08-2017 Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Δράμας.
 
 
 

 1 Τελική