Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[12/12/2011] Πρόσκληση για την 22η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/12/2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11421
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
  2. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης
  3. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης
  4. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης
  5. Έγκριση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία
  6. Έγκριση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων
  7. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου
  8. Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  9. Έγκριση αναδρομικής καταβολής επιδόματος Η/Υ σε δύο υπαλλήλους του Δήμου και τροποποίηση προϋπολογισμού
  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 2011
  11. Κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση, επισκευή σχολικών κτιρίων και τροποποίηση προΰπολογισμού
  12. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού, ψήφιση πίστωσης και κατανομή Δ’ δόση ΚΑΠ
  13. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προΰπολογισμού 2011 ΝΠΔΔ «Ν.Π. Κοινωνικής αλληλεγγύης προσχολικής αγωγής & παιδείας»
  14. Έγκριση τροποποίησης προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  15. Αποδοχή ποσού 750.198,60 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακοί πολιτισμοί της γης, νερού & ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία» από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τροποποίηση προΰπολογισμού
  16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
  17. 1. Τσιμεντόστρωση κεντρικής οδού στον οικισμό Μελισσοχωρίου

 

   2. Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Παρανεστίου υποέργο ανάπλαση πλατείας και κατασκευή πεζοδρομίων οικισμού Μεσοχωρίου.

 

   3. Αποπεράτωση περίφραξη βόρειας πλευράς Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου.

 

   4. Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Περιβλέπτου και τσιμεντόστρωση οδού προς οικία Κλεάνθη Στεφανίδη.

 

   5. Βελτίωση οδού προς οικία Φιλιππίδη Νικόλαο στον οικισμό Παρανεστίου.

 

   6. Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην είσοδο του οικισμού Μεσοχωρίου Δήμου Παρανεστίου.

 

   7. Τσιμεντόστρωση οδού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πολυσύκου.

 

   8. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Πτελέας.

 

   9. Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση χώρου νέων νεκροταφείων Δ.Δ. Νικηφόρου.

 

  10. Κατασκευή δικτύου αντιστήριξης στο ΟΤ 27 αριθμ. οικ.209 Δ.Δ. Νικηφόρου.
 1. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση οικισμών Δήμου Παρανεστίου.
 2. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου
 3. Τροποποίηση προΰπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου».
 4. Ψήφισμα για την συνέχεια του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική