Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[20/02/2012] Πρόσκληση για την 3η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/02/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1960
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Ψήφιση Προΰπολογισμού έτους 2012 ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου 1821 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (από το Κέντρο Υγείας προς Πρασινάδα)"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ"
 • Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της ΦΑΣΗΣ Α’ της μελέτης: "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"
 • Έγκριση ή μη Οριστικής Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" του έργου με τίτλο: "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"
 • Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ" προΰπολογισμού 1.560.000,00 ευρώ
 • Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Παρανεστίου" προΰπολογισμού 50.000,00 ευρώ,στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.1 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"
 • Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 12ης Πανελλαδικής Γιορτής Ανταλλαγής Ντόπιων ποικιλιών από τις 21 έως 23 Απριλίου 2012 της Εναλλακτικής Κοινότητας "Πελίτι"
 • Συμπλήρωση της αριθμ.17/2012 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.1418/84 για το έτος 2012 για τα έργα προΰπολογισμού έως 5.869,41 ευρώ
 • Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου, μέλους Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ. 51/2006
 • Έγκριση δαπανών Δημοτικών Συμβούλων που μετείχαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 27 & 28/01/2012 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης και δαπανών Δημάρχου στις 17/01/2012 στην Κομοτηνή και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 02/03/2012 για την 1η Συνάντηση Εργασίας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική