Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[02/04/2012] Πρόσκληση για την 6η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

02/04/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 02/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 3180
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης.
  • Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση «Πελίτι».
  • Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ποσού 826,16 ευρώ.
  • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
  • Αποδοχή ποσού 50.000,00 ευρώ της πράξης «Τεχνική βοήθεια για το Δήμο Παρανεστίου» και τροποποίηση προΰπολογισμού 2012.
  • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
  • Λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου για την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή της παρουσίασης του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεκγτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση πηγών Βάγια».
  • Παρουσίαση πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση πηγών Βάγια» και ενημέρωση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο σχετικά με τις από μέρους του διενεργηθείσες πράξεις αναφορικά με την μήνυση του Δήμου και της αναφοράς αυτού προς τον OLAF που είναι συναφείς με το ανωτέρω δημόσιο έργο.
    (Διάλογος και λήψη σχετικών αποφάσεων για το ανωτέρο έργο)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική