Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[15/05/2012] Πρόσκληση για την 8η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/05/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/05/2012
Αριθ. Πρωτ.: 4495
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

  • Χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2011 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και τροποποίηση προΰπολογισμού.
  • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
  • Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 2012.
  • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. Έτους 2012.
  • Έγκριση διάθεσης ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «Ενέργειες συνολικής προβολής – προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου» αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προΰπολογισμού.
  • Έγκριση δαπάνων φιλοξενίας του γερμανού Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού κυρίου Fuchtel, στα πλαίσια του διήμερου forum με θεματικό αντικείμενο τις νέες μορφές τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική