Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[25/06/2012] Πρόσκληση για την 9η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/06/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5806
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση εσόδων - εξόδων A’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού έτους 2012 και καταβολή ετήσιας εισφοράς 2012 στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ ΑΕ
 • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους
 • Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων έκδοσης άδειας ταφής στον Μποϊνίδη Νικόλαο
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.800,00 ευρώ για δράσεις Πολιτικής Προστασίας και κατανομή του ποσού
 • Έγκριση μελέτης και υποβολή της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του υποέργου 1 με τίτλο Ανακαίνιση – Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου με τίτλο «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ακπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
 • Ορισμός Ελεγκτών για τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο ισολογισμών λήξης των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) και Νικηφόρου (ΔΚΕΝ) από 01/01/2011 μέχρι 15/06/2011 καθώς και Ισολογισμού λήξης της νέας κοινωφελούς επιχείρησης Παρανεστίου (ΚΔΕΠ) από 16/06/2011 έως 31/12/2011
 • Α’ Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου (Κ.Δ.Ε.Π.)
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μεσοχωρίου της Τ.Κ. Παρανεστίου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Αθανασιάδη Αναστασίου του Νικολάου
 • Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Τεμένους στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμένους Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • Λήψη απόφασης για επίλυση αιτήματος δημότη Κρόκου Μανώλη
 • Αντικατάσταση μέλους Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΠΤΕΛΕΑΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ.ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ»
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 • Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217-παρ.3)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική