Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[27/08/2012] Πρόσκληση για την 13η Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/08/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 7559
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2012 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας περί «Ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
  • Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 και Τροποποίηση Προΰπολογισμού 2012.
  • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας.
  • Ανάκληση της αριθμ.134/2012 απόφασης Δ.Σ. και επιλογή εκ νέου Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και άνοιγμα λογαριασμού.
  • Ορισμός υπαλλήλου για διαχείριση λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΘΟΛΟΥ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΗΝΗΣ».
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ Ο.Τ.35 Δ.Δ. ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική